fbpx

SB Novo mesto bo zgradila 150 parkirišč za zaposlene

Splošna bolnišnica Novo mesto iz zraka. Fotografija je sicer že nekoliko zastarela, saj na levi strani manjka Urgentni blok. So pa iz slike razvidna makadamska parkirišča na drugi strani ceste (pred bolnišnično kuhinjo in jedilnico ter upravno zgradbo). Ta in zelenico poleg bodo zdaj spremenili v 150 parkirišč za zaposlene. (Foto: moja-dolenjska.si)

Splošna bolnišnica (SB) Novo mesto bo zgradila 150 novih parkirnih mest, je razvidno iz sklepa, ki ga je Agencija RS za okolje izdala včeraj. Ta je namreč odločila, da bolnišnici ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

Agencija (Arso) je s sklepom razkrila tudi ostale podatke. Tako bo SB za potrebe bolnišnice parkirna mesta zgradila na zemljiščih v Kandiji (parcelne številke 653, 654, 655, 656, 659/1 do 659/4 in nato še 659/6, 660/6 in 669/1, kar je cesta). Gre za zemljišča, kjer so že zdaj na makadamski podlagi deloma parkirišča, nahajajo pa se v prostoru med zdravstvenim domom, upravno stavbo bolnišnice, kuhinjo (z jedilnico) in cesto nasproti bolnišnice. Poleg je še zelenica. V času prenove bodo odstranili 1600 kvadratnih metrov obstoječe zelenice, območje nameravanega posega pa bo ustrezno znižano in zravnano.

SB je prvotno na tem prostoru nameravala urediti 127 parkirnih mest, zdaj je to povečala na 150. Ta bodo na površini 6239 kvadratnih metrov, je še razvidno iz sklepa Arsa. Gradnja bo trajala približno tri mesece.

Novo parkirišče bo v asfaltni izvedbi, med parkirnimi pasovi pa sta predvideni ozelenitev in zasaditev dreves za senčenje parkirnih površin. Celotne površine se bodo odvodnjavale in se preko lovilnika maščob priključile na meteorno kanalizacije. Parkirišče bo prometno in tehnično opremljeno. Plato bo opremljen z razsvetljavo, ki se bo priključila na odjemno mesto SB.

moja-dolenjska.si