fbpx

Še en uspešen zaključek projekta na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu

Z oktobrom se na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu zaključuje še en uspešen projekt. Na Zoom medijskem dogodku sta  prof. dr. Bill O’Gorman (Waterford Institute of Technology) in prof. dr. Borut Rončević (FIŠ) predstavila rezultate mednarodnega projekta SME/HPC Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC, ki ga financira program Erasmus+.

Organizacije javnega in zasebnega sektorja (majhne, srednje in velike) zbirajo ogromne količine podatkov. Toliko podatkov, da jih pogosto ne znajo izkoristiti. Pravilna analiza, simulacija in uporaba teh podatkov lahko prinese znatno konkurenčno prednost. Poleg večje učinkovitosti organizacij, inovacij postopkov in izdelkov, novih izdelkov in postopkov tudi izboljšano izrabo virov in večjo donosnosti. Vendar večina podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij (MSP), nima nabora spretnosti za izkoriščanje podatkovne priložnosti, saj veliki podatki zahtevajo uporabo visokozmogljivega računalništva.

Projekt SME/HPC, ki ga sofinancira EU Erasmus+ Knowledge Alliances Programme, je razvil smernice in programe za usposabljanje zaposlenih v SME za izkoriščanje prednosti uporabe visokozmogljivega računalništva.

6. in 7. oktobra je na spletu potekala tudi mednarodna zaključna konferenca projekta SME/HPC z naslovom: The Future of Business – organizations meet digital technologies. Embracing high-performance computing. Predstavniki akademskega in poslovnega sektorja iz vse Evrope so na dogodku razpravljali o pomembnosti rezultatov projekta in prihodnosti evropskega visokotehnološkega razvoja. Udeleženci iz Irske, Velike Britanije, Nemčije, Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Romunije, Moldavije in drugih držav so se dotaknili perečih problemov razvoja podjetij.

“Tematika konference je bila osredotočena na teme kot so digitalizacija podjetij in težave, ki jih vpeljava digitalizacije povzroča, prehod podjetij na t.i. industrijo 4.0, integracijo ter dodano vrednost, ki jo omogoča uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij. Med splošno razpravo je bilo ugotovljeno, da udeležence zelo zanimajo tudi povezane tematike, kot so varnost podatkov, razpoložljivost infrastrukture in kulturne ovire pri uporabi IKT tehnologij,” je povedal prof. dr. Borut Rončević.

Več informacij o govorcih, sklepih in rezultatih zaključne konference ter projekta SME / HPC je na voljo na uradni spletni strani www.smehpc.eu in socialnih omrežjih projekta.

Sara Kovač