fbpx

Šentjernej: Zasedal bo občinski svet – na dnevnem redu tudi točka o zvišanju cen vrtca

Šentjernej (Google Sites)

Na današnji seji občinskega sveta bodo svetniki potrjevali spremembo občinskega prostorskega načrta za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (jug), obravnavali  bodo poslovne načrte treh javnih t. i. komunalnih podjetij, potrjevali direktorja JP EDŠ in odločali o višjih cenah za predšolsko varstvo. Ob koncu bo sledila še obravnava romske problematike v občini Šentjernej.

Na 25. redni seji se bodo popoldne sestali člani šentjernejskega občinskega sveta. Na dnevnem redu imajo osem točk. Obravnavali bodo osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje. V nadaljevanju pa poslovni načrt podjetja Komunala Novo mesto in letni program dela komunalnega podjetja ČD-SHW iz Kranje Gore. Obravnavali bodo tudi letni program Javnega podjetja EDŠ, ekološka družba, iz Šentjerneja, ki je v občinski lasti. Vse to za leto 2018. V nadaljevanju pa bodo potrjevali še direktorja JP EDŠ. Občinski svetniki bodo odločali še o višjih cenah programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica Šentjernej. Zadnja točka je obravnava romske problematike v občini Šentjernej.

Počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (jug)
Točka o občinskem načrtu za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (južno od naselja Gorenje Vrhpolje in severno od naselja Mihovo) je ena obsežnejših. Iz gradiva je razvidno, da je v Gorenjem Vrhpolju predvideno počitniško naselje v gozdu s površino 1,8 hektarja, investitorji bodo zasebniki. Območje načrta sicer vključuje že zgrajene objekte, nekatere namenjene vinogradništvu, nekatere pa bivanju. Slednje bodo po potrebi in ob izpolnjevanju določenih pogojev vključili v kompleks počitniškega naselja. Novi počitniški objekti na tem prostoru bodo oblikovani poenoteno, material gradnje bo praviloma les. Prostor bo navezan na obstoječo prometno infrastrukturo, tudi gozdno pot, ki jo obnavljajo. Uredili bodo gozdne sprehajalne poti, ki bodo območje povezale z naseljem in potokom Kobila. Gozda sicer ne bodo v celoti izkrčili. Javna razgrnitev predloga prostorskega načrta je bila od 8. novembra do 7. decembra lani, opravljena je bila tudi javna obravnava, ki pa se je ni udeležil nihče od neposrednih sosedov ali občanov, nihče ni vložil nobene pripombe ali predloga na pripravljeni osnutek. Občinski svetniki bodo načrt danes predvidoma tudi potrdili.

Višje vrtčevske cene
Na seji bodo obravnavali tudi predlog cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica. To točko se prekinili že na prejšnji seji in odločanje prenesli na današnjo. Vrtec je povišanje cen predlagal 24. oktobra lani, cene so se pred tem nazadnje spremenile 1. januarja 2016. Razlog za tokratne predlagane višje cene pa so predvsem v višjih plačah in višjem regresu za letni dopust, prehrano in prevoz zaposlenih, kot je to določeno na državni ravni. Vrtec predlaga povečanje cen za varstvo otrok v 1. starostnem obdobju (od 1 do 3) let za 7,4 odstotka (za 33 evrov), za drugo starostno obdobje pa za 3 odstotke (za 10 evrov na mesečni ravni). Kako se bodo svetniki odločili in koliko od tega bo bremenilo občinski proračun, koliko pa starše, bo jasno po današnji seji.

Več pa si lahko preberete TUKAJ