fbpx

Šentrupert: Skromni pri naložbah, še bolj pri pridobivanju evropskih sredstev

Vir: Moja Dolenjska (kraji.eu)

Občinski proračun bo letos izravnan, posledično za razvojne projekte v občini v letu 2018 namenjajo le 1,5 milijona evrov ali dobro tretjino občinskega proračuna. Sorazmerno veliko pa so doslej namenili za prostorsko načrtovanje, skupno dobrih 651 tisoč evrov, če vključimo še načrtovana zneska za letos in naslednje leto pa bo tega že za več kot tri četrt milijona evrov. Kakšne načrte imajo v občini po letu 2019, občinski dokumenti ne razkrivajo. Občina je bila doslej dokaj skromna pri pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev, v letu 2018 ne načrtujejo nobenih zunanjih ugodnih virov, za leto 2019 pa je v planu ureditev trga, za kar načrtujejo porabo v višini 1,6 milijona evrov.

Občina Šentrupert ima za leto 2018 v načrtu investicije v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov.  Največ od tega, 869 tisoč evrov bo namenila za cestni promet in infrastrukturo, od tega 706 tisoč evrov za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. V tem delu bo za vzdrževanje javnih poti namenila 176 tisoč evrov, za lokalne ceste pa še 115 tisoč evrov. Za južno obvoznico ne načrtuje ničesar. Za ureditev trga bo šlo dobrih 30 tisoč evrov, za poslovno cono Prelesje pa 484 tisoč evrov.

Nadalje za vzdrževanje in gradnjo državnih cest načrtuje porabo v višini 158 tisoč evrov. Pri tem bo šlo največ za cesto na relaciji Slovenska vas – Šentrupert, 130 tisoč evrov. Za obvoznico Mirna načrtujejo porabo v višini 28 tisoč evrov.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ