fbpx

Šentrupert: Zapletom pri predelavi lesnih odpadkov ni videti konca

Puščava.

Agencija RS za okolje je izdala sklep, po katerem mora podjetje GM Kuselj iz Drage pri Šentrupertu za predelavo lesnih odpadkov na Puščavi pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Podjetje namerava opravljati dejavnost prevzema in predelave nenevarnih lesnih odpadkov in lesnih ostankov, kar nameravajo izvajati na platoju na delu zemljišča v k. o. Bistrica. Gre za asfaltiran in urejen plato v skupni velikosti 2.705 kvadratnih metrov. Del tega prostora zaseda zbirni center za zbiranje lesnih odpadkov, za kar je podjetje že vpisano v evidenco zbiralcev odpadkov, odločba je bila izdana 22. junija 2017.

Preostali del platoja pa nameravajo izrabiti kot prostor za predelavo zbranih in prevzetih nenevarnih lesnih odpadkov po postopkih R12 z uporabo sekljalnika lesa in spremljajočih strojev in naprav. Prostor, namenjen predelavi, bo zasedal površino velikosti okoli 1.200 kvadratnih metrov.

V sklopu del nameravajo prevzemati nenevarni odpadni les in lesne odpadke ter jih po zasnovanem postopku obdelati (razvrščati, drobiti in sekljati v manjše frakcije, mešati, sejati in pripraviti za nadaljnjo uporabo, sekance). Odpadni les nameravajo obdelati predvsem s postopkom sekljanja na manjše kose lesa, predvidoma do 50 mm.

V sklopu izvedbe nameravanega posega ni predvidena nobena gradnja oziroma niso potrebna gradbena dela. Vse se bo dogajalo na že obstoječem utrjenem, asfaltiranem in infrastrukturno urejenem platoju s spremljajočimi ureditvami.

Celoten članek preberite TUKAJ