fbpx

Neživljenjska odločitev upravnega sodišča, ki je zadržalo odstrel medvedov! Naj gredo sodniki in nevladniki živeti na podeželje in živeti od zemlje!

Foto: STA

Upravno sodišče RS je zadržalo izvajanje odloka o odvzemu rjavega medveda iz narave, po katerem je do 30. septembra predviden odvzem 200 medvedov. Zahtevo za izdajo začasne odredbe je vložila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, ki oporeka odločitvi vlade, upravno sodišče pa je izvajanje odloka zadržalo do izdaje pravnomočne odločbe. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je že pri zadržanju odstrela volkov za javnost izjavila, da odločno nasprotujejo, da se z vlaganjem tožb nekaterih posameznikov (pod krinko varovanja okolja) proti povsem legitimnim odločitvam vlade, skuša neodgovorno vplivati na kakovost življenja na podeželju in posledično omejevati kmetom ustavno pravico do kmetovanja. Populacija medvedov v Sloveniji je stabilna in že presega številčnost, ki jo dovoljuje okolje, vse več je konfliktov z ljudmi in drugimi uporabniki prostora.

Država oz. vlada je v odgovoru na zahtevo za izdajo začasne odredbe ocenila, da v predlogu Alpe Adria Green ni utemeljen nastanek težko popravljive škode. Medved ima v primerjavi z volkom drugačno socialno strukturo, saj ne živi in lovi v tropih. Populacija medveda se redno spremlja, podatki ne kažejo nobenih negativnih posledic izvajanja odstrela na populacijo rjavega medveda. Ta se namreč v zadnjih letih širi številčno in prostorsko. Ker odvzem medveda iz narave, ki ga opredeljuje izpodbijani odlok, vključuje vse oblike smrtnosti, to po oceni vlade predstavlja varno mejo, da se s tem odstrelom ne povzroči negativnega vpliva na populacijo medveda. Zato tudi ne more priti do težko popravljivih škodljivih posledic, tudi če bi bil odlok izvršen pred pravnomočno odločitvijo upravnega sodišča.

Po odloku, po katerem je predviden odstrel 175 medvedov in odvzem 25 medvedov zaradi izgub, je bilo sicer do 20. decembra lani odvzetih 44 rjavih medvedov (dva so preselili v Francijo). Vlada se strinja, da je vsaka žival sama po sebi dragocena, vendar je treba v tem primeru po njenih pojasnilih gledati na celotno populacijo, saj prav ustrezno upravljanje s to vrsto na ravni populacije zagotavlja strpen odnos slovenske družbe do te živali.

Populacija je v porastu, povečana je možnost konfliktov
Zaradi zadržanja izvajanja odloka bi po mnenju vlade prišlo do manjšega odstrela, posledično pa do povečanja populacije rjavega medveda v naslednjih letih. Posebno je to kritično v letošnjem letu, ko je bil gozdni obrod zelo obilen in s tem dane ugodne za rjavega medveda. S tem bi se povečala možnost neposrednih konfliktov, so prepričani na vladi. Po mnenju vlade je treba pri presoji utemeljenosti zahteve za izdajo začasne odredbe upoštevati tudi potencialno nevarnost ob zadržanju izvajanja odloka, da bi nastala resna škoda, ne le na premoženju, temveč tudi na zdravju ljudi in javni varnosti, česar ob obstoječem številu osebkov in dokazanem trendu hitrega naraščanja populacije rjavega medveda ni mogoče z gotovostjo zavrniti.

Upravno sodišče je ugotovilo, da so izpolnjene vse procesne predpostavke za dopustnost tožbe v tem sporu. Sodišče bo zadevo uvrstilo med prednostne zadeve, tako da bo čim prej presodilo tudi (ne)utemeljenost tožbe oz. (ne)zakonitost izpodbijanega akta, še izhaja iz sklepa sodišča.

Bodo v Alpe Adria Green sami poravnali škodo, ki jo povzročajo medvedi?
Upravno sodišče je tako odločilo na seji 27. decembra, izhaja iz sklepa, ki so ga iz Alpe Adria Green poslali v četrtek. V Alpe Adria Green so namreč prepričani, da bi z odstrelom nastala nepovratna škoda, saj odstreljenih medvedov ne bo mogoče nadomestiti, tak poseg pa predstavlja tudi rušenje biotske raznovrstnosti. Z izvršitvijo izpodbijanega odloka bi po njihovi oceni nastale težko popravljive škodljive posledice, saj pomeni odstrel osebkov zavarovane živalske vrste poseg v populacijo, ki bi moral biti le izjemen. Vrsti oz. medvedom bi po oceni Alpe Adria Green tako nastala nenadomestljiva škoda, saj odstreljenih medvedov ni mogoče več nadomestiti, tako občuten poseg v zavarovano živalsko vrsto, ki se v državi izvaja že več let, pa da je potrebno preprečiti vsaj do pravnomočne odločitve sodišče v tem sporu. V Alpe Adria Green tudi menijo, da bi se, če bi se z odstrelom nadaljevalo, še nadalje kršila slovenska in evropska zakonodaja.

C. Š., STA