fbpx

Slovenski energetiki s skupno inovacijo v boj za evropska sredstva

Slovenija bo bogatejša za izjemno inovacijo na področju energetike. Družbe HSE, Plinovodi, Eles in HESS so zasnovale projekt SLOP2G, ki s pomočjo tehnologije zelenega vodika slovenski energetiki utira pot k še bolj okolju prijaznemu delovanju. Projekt SLOP2G so skupaj prijavile na evropski Sklad za inovacije.

Energetski sektor se po celem svetu sooča z izzivom nujne energetske tranzicije. Na eni strani podnebne spremembe od vseh nas terjajo bolj zelene rešitve in preusmeritev v obnovljive vire energije, po drugi strani pa industrija potrebuje stabilne in vedno večje količine električne energije. Obnovljivi viri energije zaradi vremenskih in ostalih vplivov niso kontinuirani, zato je shranjevanje električne energije v času presežne proizvodnje izjemnega pomena. Tega se zavedajo tudi HSE, Plinovodi, ELES in HESS, ki so skupaj razvile inovativen projekt SLOP2G, ki predvideva pretvorbo shranjene presežne električne energije v vodik, ki se ga obenem lahko pretvori celo v sintetični metan. Tega je moč shraniti v plinovodnem sistemu ter ga industriji ponuditi takrat, ko električno energijo resnično potrebuje.

Projekt podpira država
Projekt uživa močno podporo države, saj ga podpirajo Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za obrambo. Nemara prav zato, ker tudi Evropska vodikova strategija postavlja v ospredje zeleni vodik, in sicer kot osrednji element za razogljičenje evropskega gospodarstva. Tudi Vlada Republike Slovenije se je v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu zavezala, da bo do leta 2030 v slovenskem električnem omrežju 10% metana ali vodika obnovljivega izvora. Projekt SLOP2G zasleduje vse te cilje.

Začetek povezovanja sektorjev elektrike in plina
Slovenske energetske družbe s projektom dokazujejo, da znajo sodelovati, saj SLOP2G predstavlja začetek infrastrukturnega povezovanja sektorjev električne energije in plina. To poudarja tudi mag. Stojan Nikolič, generalni direktor HSE d.o.o., ki je ob oddaji prijave na evropski Sklad za inovacije poudaril, da HSE “z aktivnim sodelovanjem na projektu pomembno dopolnjujemo mozaik naše dejavnosti, hkrati pa krepimo zavedanje o pomembnosti inovativnih pristopov in rešitev za prehod v brezogljično družbo in podnebno nevtralnost. Nenazadnje je to tudi eden od pomembnih ciljev, ki si jih je skupina HSE zadala za prihodnje obdobje. Projekt, kot je SLOP2G, pa nenazadnje tudi dokazuje, koliko znanja in izkušenj premore slovenska energetika in kam vse lahko pridemo, če ta znanja in izkušnje združimo.”

Sara Kovač