fbpx

SLS in Klub županov pri SLS ogorčena nad vlado zaradi prenizkega financiranja občin

Foto: STA

Klub županov pri SLS in SLS sta ogorčena nad odločitvijo Vlade RS za prenizko financiranje občin in pričakujeta, da bo Vlada RS v nadaljnjem postopku sprejemanja proračuna zagotovila potrebna sredstva občinam in jim tako omogočila uspešno delovanje. Kot poudarjajo je dokazljivo, da imajo sredstva za financiranje občin boljše učinke od državno vodenih projektov.

Iz razprave o višini sredstev posameznih proračunskih uporabnikov je razvidno, da se Vlada RS ne namerava niti približati takemu financiranju občin, ki bi zagotavljalo kritje vseh stroškov, ki nastanejo pri delovanju občin.

Izračunani dejanskih stroškov po oceni vseh treh slovenskih združenj občin znašajo 668 evrov na prebivalca, Vlada RS pa je v izhodiščih za pripravo proračuna predlagala le 590 evrov na prebivalca in to v času, ko so zaradi gospodarske konjunkture proračunske možnosti ugodne in bi bilo možno in potrebno, da bi se ugodne razmere poznale tudi pri financiranju občinskih projektov od obnove občinskih cest, vodovodov, šol, vrtcev …

Klub županov pri SLS in SLS sta ogorčena nad odločitvijo Vlade RS za prenizko financiranje občin in pričakujeta, da bo Vlada RS v nadaljnjem postopku sprejemanja proračuna zagotovila potrebna sredstva občinam in jim tako omogočila uspešno delovanje. To je še posebej utemeljeno ob dokazljivem dejstvu, da imajo sredstva za financiranje občin boljše učinke od državno vodenih projektov.

Peter Truden