fbpx

Šolski prag občine Ivančna Gorica prestopilo rekordno število prvošolcev

Foto: Gašper Stopar

Letos je šolski prag v občini Ivančna Gorica prvič prestopilo rekordno 236 prvošolcev. Novo šolsko leto 2022/2023 bo na treh osnovnih šolah in šestih podružnicah skupaj obiskovalo kar 1940 učenk in učencev. Lepo popotnico prvošolcem in njihovim staršem so v jutranjih urah po šolah zaželeli župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole in direktorica občinske uprave dr. Andrejka Miše Glavič.

Na sprejemu prvošolcev v Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični je župan Dušan Strnad povedal, da je letošnje leto v Občini Ivančna Gorica posebno leto. Prvič je šolski prag prestopilo rekordno število prvošolk in prvošolcev, kar 236 jih je. Ponosen pa je tudi na starše prvošolcev, ki jim gre velika zahvala. “Verjamem, da je tudi za vas starše prvi vstop v šolo prelomnica v življenju. Glede na to, da smo skupaj videli, kaj vse znajo starejši vrstniki, ki so pripravili bogat kulturni programi, ni bojazni, da bodo tudi vaši otroci še prehitro zrasli v čudovite učenke in učence. Poleg drugega znanja bodo znali tudi lepo nastopati. To je v današnjem času pomembno na vseh področjih, ne samo v šoli, tudi kasneje v življenju. Zelo pomembno se je znajti in prilagoditi okolju, v katerem živiš in delaš”, je povedal Strnad ter dodal, da naj bodo starši otrokom v podporo in oporo ter ne v potuho. “Ko rabijo pomoč, jim pomagajte, jih spodbujajte, le tako bodo dosegli tisto, kar si sami najbolj želijo. Vodstvo šol in občine pa bomo še naprej skrbeli zato, da bodo učenci in kasneje občani imeli kar se da dobre pogoje za življenje in delo, saj se zavedamo svojih dolžnosti. Naj bo še naprej v naši občini prijetno in domače,” je zaključil Strnad.

Župan Dušan Strnad (Foto: Gašper Stopar)

Poleg župana sta na odru avle šentviške šole zbrane nagovorila še ravnateljica Angelca Mohorič in Robert Koritnik, predstavnik Sveta staršev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Kot že rečeno so učenci višjih razredov za prvošolce, kot vedno v šentviški šoli, pripravili izjemno bogat in lep zabavni program.

Da pa je varnost v teh dneh izrednega pomena, pa je staršem nekaj nasvetov podelila policistka Policijske postaje Grosuplje. Za varen prihod v šolo pa v teh dneh že tradicionalno skrbijo člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica.

Začetek pouka tudi na matični OŠ Stična, OŠ Zagradec in njenih podružnicah
Včeraj se je pouk v šolskem letu 2022/2023 začel tudi na matični šoli OŠ Stična in OŠ Zagradec in njenih podružničnih šolah. Še posebej je bil ta dan slovesen za naše prvošolčke, ki so prvič prestopili prag šole. Na matični OŠ Stična je v prvi razred vstopilo 50 učencev, ki jih je na ta dan pozdravil tudi podžupan Tomaž Smole. V imenu vodstva šole je prvošolčke in njihove starše pozdravila pomočnica ravnatelja Jasmina Selko.

Na podružnični šoli Višnja Gora je 44 prvošolčkov najprej pozdravila vodja šole Jasmina Sajko, nato pa jih je nagovoril tudi župan Dušan Strnad. Poudaril je, da je letošnja generacija rekordna v občini, saj je kar 236 prvošolčkov prestopilo prvič prag šole. Tudi število osnovnošolcev v Višnji Gori narašča, kar kliče h gradnji prizidka šole v prihodnjih letih.

Sprejemu 19 prvošolcev na OŠ Zagradec pa je v imenu občine Ivančna Gorica prisostvovala direktorica občinske uprave dr. Andrejka Miše Glavič. Prav tako je pozdravila starše in sedem prvošolčkov na podružnični šoli v Ambrusu. Sprejema 16 prvošolckov na podružnični šoli na Krki pa se je skupaj z ravnateljico OŠ Zagradec Barbaro Maver udeležil podžupan Tomaž Smole.

Sara Kovač