fbpx

Srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije

V četrtek, 31. maja 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekalo XII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije. Njihova vloga je odgovorna in pomembna. Naše otroke namreč že od malih nog vzgajajo, da bodo odgovorni in prijazni do narave. Srečanja pa so se udeležili tudi gostje: direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar, ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje Majda Fajdiga, nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar in nacionalni koordinator za EKO vrtce Dane Katalinič.

»Sonce pomladi, veselje in smeh. Imamo se radi, se vidi v očeh,« so uvodoma zapele vzgojiteljice, ki sestavljajo Pevski zbor VVZ Kekec Grosuplje. Z lepimi in veselimi pesmicami so se jim pridružili še otroci iz vrtca Rožle in otroci iz vrtca Kekec, na klavirju pa jih je spremljal Gaber Drobnič.

Prijazno dobrodošlico v Grosupljem je nato vsem izrekel direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in povedal, da v Grosupljem eko zgodbi namenjamo veliko pozornosti, in tudi zato smo VVZ Kekec hvaležni, da že naše najmlajše vzgajajo, kakšen je naš pravilen odnos do narave.

V letu 2015 smo sprejeli tudi strategijo razvoja občine Grosuplje, ki smo jo poimenovali 3G, po našem znanem avtobusu, ki je Grosuplje povezal z Ljubljano. Ti trije G-ji pa v naši strategiji pomenijo, da smo v Grosupljem gospodarni, gostoljubni in globalni in hkrati, da smo zeleni: Grosuplje goes green. Trenutno si želimo več narediti predvsem na področju turizma, saj ima naša občina veliko potenciala tudi na tem področju. Da imamo kaj pokazati, pa so se lahko prepričali tudi sami, saj je v popoldanskem delu srečanja sledil ogled Županove jame in naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca.

Prisrčen pozdrav je vsem zaželela tudi ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje Majda Fajdiga. Povedala je, da VVZ Kekev Grosuplje kot ekovrtec aktivno sodeluje že 10 let. Veseli so, da so del družine ekovrtcev, saj so prav na ta način dobili veliko zanimivih, spodbudnih izzivov, zaradi katerih so ustvarjali in ustvarjajo to, kar danes so. Ne gre le za preprosto ločevanje odpadkov, ampak za veliko več. In ravno tega so se dotaknili v letošnjem šolskem letu, ko so lansko leto dobili povabilo, da so organizatorji letošnje eko konference. Povabilo so z veseljem sprejeli, je pa to, da so organizatorji, za njih predstavljalo tudi velik izziv, letošnja tema je namreč bila ekologija odnosov.

V tem letu so se tako v VVZ Kekec Grosuplje spraševali, kaj pravzaprav je ekologija odnosov, kaj sem sodi. Staknili so glave, razmišljali, raziskovali, izmenjevali mnenja in ugotovili, da do ekologije odnosov vodijo različne poti. Pomembno pa je, da so te poti tlakovane z vrednotami, ki širijo pozitivne odnose do sebe, do soljudi, do vseh živih bitij in tudi do predmetnega sveta. Kot pedagogi pa so seveda vse to želeli približati tudi našim najmlajšim, da bi tudi v njih vzbudili zanimanje, občutenje in doživljanje.

Za njimi je tako dolga pot učenja. Na tej poti so nastajale številne zgodbe, ki so jih strokovne delavke skrbno zapisale. Te zgodbe so danes shranjene v zborniku, ki so ga vsi koordinatorji ekovrtcev ta dan tudi prejeli. »Naj vas zgodbe ponesejo v svet srčnosti, svet prijateljstva, ljubezni. Ko boste zaprli zadnjo stran zbornika, pa sem prepričana, da bo tudi vam ekologija odnosov zlezla globoko pod kožo,« je še dejala ravnateljica Majda Fajdiga. Kako so v VVZ Kekec Grosuplje načrtovali vsebine in aktivnosti ter osvojili vse odnose, smo si kasneje ogledali tudi v predstavitvenem filmu z naslovom VVZ Kekec Grosuplje od spodbudnega učenja, kulturnega sodelovanja in podpornega vodenja do ekologije odnosov.

Na srečanju pa je zbrane nagovoril tudi nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar. Povedal je, da je danes v program Ekošola v Sloveniji vključenih preko 700 ustanov, od tega preko 200 vrtcev. Ponosni so, da vsako leto preko 100.000 otrok, mladih, študentov, preko 10.000 koordinatoric in koordinatorjev izvaja številne okoljske projekte. Med izvajanjem teh projektov pa se ustvarjajo tudi odnosi, odnosi sodelovanja in vključevanja, timskega dela, obzirnosti, varčnosti, spoštovanja žive in nežive narave in kulturne dediščine, strpnosti in ustvarjalnosti pri iskanju novih rešitev v smeri trajnostnega razvoja nasploh.

Ob tej priložnosti se je posebej zahvalil ravnateljici Majdi Fajdiga in strokovnim delavkam VVZ Kekec Grosuplje za uspešno izveden projekt, pa tudi za organizacijo srečanja, hvala tudi vsem koordinatoricam in koordinatorjem, ki dnevno ustvarjajo in soustvarjajo program Ekošole in oblikujejo svojo življenjske navade, življenjske navade otrok in posledično tudi staršev. Zahvalil se je tudi vsem ostalim, ki kakorkoli prispevajo k temu, da se program Ekošola uspešno izvaja.

C. Š.