fbpx

Strategija Atlantic Grupe se je izkazala za odporno na krizo

Poslovanje Atlantic Grupe je v prvih devetih mesecih leta 2020 pokazalo visoko raven stabilnosti, kljub gospodarskim motnjam, ki jih je povzročila pandemija COVIDA- 19. Podjetje je doseglo 518,3 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar na isti osnovi predstavlja 3,1-odstoten padec glede na leto 2019. Vendar, če vzamemo v obzir med tem “dezinvestirane” dele poslovanja, je prihodek ostal na ravni prvih devetih mesecev lanskega leta. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) znaša 78,1 milijonov in je manjši za 7,7 odstotka, brez enkratnih postavk pa je zrasel za 2,4 odstotka. Neto dobiček znaša 41,2 milijonov evrov in je, brez enkratnih postavk, višji za 5,6 odstotka glede na prvih devet mesecev leta 2019, nominalno pa beleži 12-odstotni padec.

Atlantic Grupa se je izkazala za odporno na krizo, predvsem zaradi svoje kakovostne strategije, raznolikega portfelja izdelkov in izjemne zavzetosti celotnega sistema, v prvih devetih mesecih pa smo dosegli odlične poslovne rezultate. Čeprav je negotovost glede nadaljnjega razvoja in posledic pandemije izredno velika, verjamem, da nam bo moč naših blagovnih znamk, sposobnost in zavzetost zaposlenih, stabilen finančni položaj in rekordno nizka zadolženost omogočila nadaljevanje v tej smeri. Naše prioritete ostajajo enake – ohranjanje pozitivnega zdravstvenega biltena naših zaposlenih, zagotavljanje nemotenega nadaljevanja proizvodnje in neprekinjene oskrbe naših kupcev in potrošnikov ter družbena odgovornost v najširšem smislu,” je povedal Emil Tedeschi, predsednik uprave Atlantic Grupe.

Najbolj so rasli Argeta, Farmacija in Donat Mg
Najvišjo rast prihodkov od prodaje v prvih devetih mesecih so dosegli Delikatesni namazi s 14,5-odstotno rastjo, lekarniška veriga Farmacia s 3,7-odstotno rastjo in Donat Mg s 3,2-odstotno rastjo. Kava s 106,9 milijonov evri prihodkov od prodaje, kar predstavlja 20,6 odstotka celotnega prihodka, izstopa kot največja posamezna kategorija, v prvih devetih mesecih pa je zabeležila rahel upad za 1,9 odstotka, predvsem zaradi občutnega upada porabe v kanalu gostinstvo. Med trgi so najpomembnejšo rast dosegli ključni zahodnoevropski trgi, predvsem Avstrija kot največja med njimi, rast pa so dosegli tudi trgi Slovenije, Makedonije in Kosova. V celotni prodaji lastne blagovne znamke predstavljajo 64,1 odstotka, blagovne znamke principalov v distribuciji pa 27,0 odstotka. Lekarniška veriga Farmacia predstavlja 8,9 odstotka vseh prihodkov.

Omeniti je treba, da so bili rezultati podjetja od marca dalje, poleg neposrednega vpliva pandemije na prihodke, obremenjeni z enkratnimi stroški v višini 5,1 milijona evrov, ki so večinoma povezani z donacijami organom in institucijam, ki usklajujejo dejavnosti zmanjševanja okužb v celotni regiji (3,7 milijonov), pa tudi z drugimi operativnimi stroški, povezanimi s preprečevanjem širjenja pandemije. Stabilen finančni položaj, optimizacija poslovnih procesov in kakovostno strateško upravljanje so Atlantic Grupi omogočili, da zagotavlja varnost zaposlitve, aktivno sodeluje pri boju proti koronavirusu, povečuje zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih v novih delovnih pogojih ter ohranja rezultate z minimalnimi negativnimi posledicami.

Nagrade in raziskave potrjujejo izbrano smer 
Čeprav je družba zagotovila zadostno likvidnost, zadostne zaloge in je nedvomno, da poslovanje ni ogroženo, v naslednjih nekaj četrtletjih ni mogoče pričakovati ponovitve rekordnih rezultatov, ki jih je Atlantic dosegel v zadnjih nekaj četrtletjih lanskega leta, pa tudi v prvem letošnjem četrtletju. Ne glede na trenutne okoliščine, so številne neodvisne tržne raziskave potrdile uspešnost strategije podjetja, Atlantic Grupa pa je, po raziskavah podjetja MojPosao, druga na lestvici Najboljših pet delodajalcev partnerjev leta 2020 in peta najbolj zaželena delodajalka na Hrvaškem. Na 12. podelitvi nagrad Fina je Atlantic osvojil tudi naslov Najuspešnejšega dolgoletnega podjetnika, na 11. podelitvi nagrad, ki sta jo organizirala Poslovni dnevnik in Zagrebška borza, pa prvo nagrado za odnose z vlagatelji.

Sara Kovač