fbpx

Toliko živali so v lanskem letu zaklali v slovenskih klavnicah

Foto: iStock

V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno tisoč konj, 116 tisoč glav goveda, 260 tisoč prašičev, 12 tisoč ovc, tisoč koz, 2 tisoč kuncev in 38,8 milijona kljunov perutnine. Z izjemo kuncev so vseh vrst živali zaklali več kot v letu 2018, je objavil državni statistični urad.

Konjev so zaklali več za 11 odstotkov oz. 100 živali, goveda za en odstotek oz. tisoč živali, prašičev za štiri odstotke oz. 10 tisoč živali, ovc za en odstotek oz. 100 živali več, koz za 12 odstotkov oz. 100 živali in perutnine za dva odstotka oz. 603 tisoč več. Kuncev so medtem zaklali za 79 odstotkov oz. 9 tisoč živali manj.

V slovenskih klavnicah so lani zaklali 75 uvoženih glav goveda s skupno maso približno 18 ton in 114 uvoženih prašičev s skupno maso približno devet ton. Govedo je bilo uvoženo iz Italije in Hrvaške, prašiči pa iz Hrvaške. Zakola uvožene perutnine niso zaznali. Zakol uvoženih živali pomeni, da so bile te pripeljane iz tujine neposredno v klavnico za zakol.

Živali, ki so pripeljane iz tujine (uvoz živih živali) in so pred zakolom v reji na območju Slovenije, se ne štejejo za zakol uvoženih živali in se ne upoštevajo v podatkih o zakolu uvoženih živali.

C. Š., STA