fbpx

Trebnje: Za zdravstveni dom pridobili več kot pol milijona evrov nepovratnih sredstev

Zdravstveni dom Trebnje (vir: FB)

Občina Trebnje in Zdravstveni dom Trebnje sta na javnem razpisu skupno pridobila 534.883,44 evra nepovratnega denarja, denar bo namenjen investicijam in razvoju zdravstvenega doma. Spremenili so tudi delovanje patronažne službe, ki po novem deluje tudi v popoldanskem času.

Občina Trebnje je na javnem razpisu pridobila 172.097 evrov, ki jih bo namenila za investicije v zdravstveni dom, ta pa je dodatno pridobil še 362.786,44 evra, kar bo namenil za svoj razvoj. Nepovraten denar bodo v zdravstvenem domu namenili za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti. Zdravstveni dom Trebnje je sicer eden uspešnejših, storitve osnovnega zdravstvenega varstva pa izvajajo za štiri občine: Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Od leta 2010 ga vodi mag. Vera Rozman.

Poslujejo pozitivno

Iz poslovnega poročila za leto 2016 je razvidno, da so bili eni redkih, ki so poslovali pozitivno. Presežka prihodkov nad odhodki (dobička) je bilo za 450.146 evrov. Glede na podatke v zapisniku 8. seje Sveta ustanoviteljic (predstavnikov občin) z decembra lani pa je razvidno, da bo rezultat pozitiven tudi v letu 2017.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ