fbpx

Upravičenci do mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene že lahko podajo izjavo na FURS, prva izplačila pa bodo potekala že 10. novembra

Finančna uprava Republike Slovenije (Foto: STA)

Vlada je v petem protikoronskem zakonu zagotovila temeljni mesečni dohodek samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom. Samozaposleni, ki so v skladu s pogoji določenimi v petem protikoronskem zakonu zadnje tri mesece v tem letu upravičeni do temeljnega dohodka, pa lahko na Finančni upravi republike Slovenije že vložijo ustrezno izjavo. Višina temeljnega dohodka za samozaposlene znaša 1100 evrov, prva izplačila pa je že možno pričakovati 10. novembra.

Za pomoč lahko zaprosijo samozaposlene osebe, družbeniki, ki so poslovodne osebe in kmetje, ki se v epidemiji koronavirusa soočajo s težavami pri poslovanju. Dejavnost morajo opravljati najmanj od letošnjega 1. septembra, pogoj pa je padec prihodkov v letu 2020 za 20 odstotkov glede na lani. Če upravičenec ni posloval v letu 2019, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v leti 2020 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Tisti samozaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo za mesece oktober, november in december prejeli temeljni dohodek v višini po 1100 evrov. Podobna pomoč je predvidena za družbenike, ki so poslovodne osebe in kmete. Samozaposleni v kulturi, ki jim država že zdaj plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec. Za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa je pomoč določena v višini 940 evrov na mesec.

Vsi upravičenci morajo predložiti izjavo na FURS preko informacijskega sistema eDavki
Da pa bodo pomoč lahko koristili, morajo prek Fursovega informacijskega sistema eDavki predložiti izjavo, s katero izjavljajo, da ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjava je že dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. decembra 2020 in je ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka bo izvrševala finančna uprava, prvo izplačilo pa je planirano že 10. novembra za vse tiste, ki bodo izjavo vložili do 31. oktobra 2020.

Samozaposlen. (Foto: siol)

Peti protikoronski zakon je Državni zbor sprejel 15. oktobra, v veljavi pa je do sobote. Poleg mesečnega temeljnega dohodka, do katerega so bili upravičeni že spomladi v prvem valu epidemije, lahko samozaposleni, družbeniki in kmetje na njegovi podlagi zaprosijo tudi za delno povračilo izpada prihodkov zaradi odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok. Vrednost tega ukrepa je od 250 do največ 750 evrov mesečno, do njega pa so upravičeni samo v primeru, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek, saj se ukrepa med seboj izključujeta. Tudi obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je že na voljo na spletnem portalu eDavki in ga prav tako ni mogoče vložiti v papirni obliki.

Sara Rančigaj