fbpx

Uspešna izvedba mednarodne konference “Uravnoteženo starševsto”

Slika je simbolična. (Foto: iStock)

“Pozitiven znak je tudi ta, da je Socialna zbornica Slovenije omenjeno konferenco verificirala kot program izobraževanja za socialne delavce in delavke. DOOR si v bližnji prihodnosti želi, da bi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) po skoraj dveh letih mandata ministra Janeza Cigler Kralja vendarle odprlo svoja vrata in se seznanilo s priporočili, ki jih je za spremembo Družinskega zakonika pripravilo društvo DOOR,” so po mednarodni konferenci Uravnoteženo starševstvo med drugim sporočili v izjavi za javnost.

DOOR, društvo za otroke, očetovstvo in resnico je v sodelovanju s šestimi društvi staršev iz petih držav Zahodnega Balkana 27. oktobra 2021 izvedlo mednarodno konferenco na temo problematike razveznih postopkov z naslovom “Uravnoteženo starševstvo”. Uvodni referat je imel generalni direktor Direktorata za družino pri MDDSZ Dušan Mikuž. Predstavil je Družinski zakonik. Sledile so predstavitve stanja na področju razveznih postopkov predstavnikov šestih društev (NVO) iz regije: DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico iz Slovenije, Društvo očetov Slovenije in še društva iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije in tudi Srbije.

Rdeča nit njihovih predstavitev je bila, da razvezne postopke ureja zastarela zakonodaja ter da so sodno-socialni postopki diskriminatorni, celo koruptivni. Poleg tega je bila pereča tema tudi nezainteresiranost sodstva za spremembe (v Sloveniji tudi MDDSZ).  V svojih referatih je devet priznanih strokovnjakov iz Slovenije, Nemčije, Belgije, Italije in ZDA iskalo razlage za tako stanje in ponudilo tudi rešitev za ureditev tega občutljivega področja. Marie-France Carlier – belgijska sodnica, je spregovorila o ključni vlogi sodnika na družinskem sodišču. Povedala je, da je ta vloga resnično lahko v korist otrok, a da tudi zahteva izobraženo in kompetentno osebo. Da vloga sodnika ni vladati, pač pa svetovati.

Foto: STA

Hans-Christian Prestien – nemški sodnik, je povedal, da tudi v Nemčiji razvezni postopki ne potekajo vedno v korist otrok. Da se dober sodnik mora zavedati škodljivosti odvzema enega starša za otroka. Dr. Jorge Guerra González – sodni ekspert iz Nemčije je spregovoril o nevarnosti odtujevanja otrok kot izredno resne oblike psihičnega nasilja nad otroci. Da ta, če ni upoštevana, lahko negativno vpliva na odločitve sodišča. To nevarnost najbolje rešuje ravno uravnotežen stik z obema staršema tudi po ločitvi. Dr. William Fabricius – psiholog in znanstvenik iz ZDA je na podlagi obsežne raziskave razložil, da ravno uravnoteženo starševstvo preprečuje čustveno nestabilnost pri odraslih osebah, ki so v času odraščanja bili otroci ločenih staršev. Dr. Vittorio Vezzetti – italijanski zdravnik pediater, je opozoril, da razvezni postopki niso zgolj pravni in ekonomski problem, temveč so v prvi vrsti zdravstveni problem, še posebej za otroke in zlasti, če trajajo več let. Take posledice so lahko celo dedne (epigenetika). Pomemben prispevek k razumevanju in preprečevanju posledic dolgoletnih razveznih postopkov so s svojimi referati dodali trije slovenski panelisti: dr. Milan Hosta, filozof Izidor Gašperlin, terapevt Matej Zaplotnik, strokovnjak za odtujevanje otrok. Povzetki predavanj so na voljo na povezavi “predavatelji“.

Foto: STA

Predstavniki NVO so ob koncu ugotovili, da obstajajo tudi pozitivni znaki za izboljšanje stanja: v Makedoniji avtorji nove zakonodaje sodelujejo z NVO, na Hrvaškem se vedno več sodnih odločitev nagiba k uravnoteženemu starševstvu, v Bosni in Hercegovini se povečuje zavedanje o naslovni tematiki. V Srbiji posamezniki že lahko po sodni poti uveljavijo največjo korist otrok, v Sloveniji je bil premik narejen s predstavitvijo naslovne problematike društva DOOR 14. julija v Državnem svetu. Slednji je (Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstveno in invalide) sprejel sklep, da bo pristojna komisija Državnega sveta za državno ureditev obravnavala izpostavljeno problematiko.

Sara Kovač