fbpx

Predsednik KGZS postal Roman Žveglič

Roman Žveglič. (Foto: STA)

Svetniki kmetijsko-gozdarske zbornice so v poendeljek volili novo vodstvo zbornice. Po skoraj 13-urni seji predsednik ni bil izbran, saj sta oba kandidata za predsednika Marjan Podobnik in Roman Žveglič prejela enako število glasov. Po poslovniku sveta KGZS se je glasovanje ponovno izvedlo danes, kjer pa je bil izvoljen Žveglič. Člani sveta so Žvegliču namenili 29 glasov, medtem ko jih je Podobnik prejel 25. Žveglič bo tako na čelu zbornice nasledil Cveta Zupančiča.

Ustanovno sejo sveta na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so tokrat izvedli drugače, kot je to bilo v navadi. Volitve so zaradi epidemije koronavirusa izvedli delno preko spleta, delno pa v živo. Na ustanovni seji so potekale volitve predsednika KGZS, dveh podpredsednikov ter drugih organov zbornice.

Svetniki so na daljavo opravili tudi vsa glasovanja, razen volitev predsednika, obeh podpredsednikov ter drugih zborničnih organov. Te so potekale v živo, z izjemo nekaterih članov sveta KGZS, ki so za novo vodstvo zbornice glasovali na daljavo.

Foto: STA

Žveglič je tako postal četrti predsednik KGZS. Prvih osem let jo je vodil Peter Vrisk, nato štiri leta Ciril Smrkolj, zadnja dva mandata Cveto Zupančič. Nova podpredsednika KGZS sta postala Marjan Golavšek in Janez Šimenc.

V upravni odbor KGZS so bili izvoljeni:

Območna enota Nova Gorica: Leskovec Luka

Območna enota Koper: David Štok

Območna enota Kranj: Roberet Golc

Območna enota Ljubljana: Albin Oven

Območna enota Kočevje: Franc Prelesnik

Območna enota Postojna: Vincenc Otoničar

Območna enota Novo mesto: Martina Janžekovič Legan

Območna enota Brežice: Martin Mavsar

Območna enota Celje: Rok Sedminek

Območna enota Ptuj: Anton Medved

Območna enota Maribor: Erna Skok

Območna enota Slovenj Gradec: Matej Skrivarnik

Območna enota Murska Sobota: Boris Gumilar

Kot član upravnega odbora za pravne osebe je bil izvoljen Jože Simončič.

Za člane upravnega odbora izmed priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano s kmetijstvom so bili izvoljeni: Rok Roblek, Primož Pevec in Peter Vrisk.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:  Janez Beja, Andrej Horvat, Radovan Štor, Sonja Arlič, Franc Pogačnik.

Za častno razsodišče so bili izvoljeni: Jožica Bolčič, Ivan Bučar in Tadej Linasi

Za stalno arbitražo so bili izvoljeni: Dean Kokot, Andrej Kastelic, France Mervar in Radovan Štor.

Podobnik bi si kot predsednik KGZS želel dati prednost pri upravljanju z zvermi in divjadjo, saj te ogrožajo kmetijske površine in živali. Kmetom želi izboljšati dostopnost dolgotrajnega najema kmetijskih površin in gozdov. V sklopu njegovega programa pa je tudi spodbujanje prodaje domačih izdelkov na tržnicah, večja transparentnost pri sledljivosti hrane, razbremenitev kmetov v administrativnem smislu in spoštovanje poklica kmeta. Žveglič pa se želi v prvi vrsti osredotočiti na kratkotrajne ukrepe in si tudi sam želi spremeniti politiko kmetijskih zemljišč ter kmetom omogočiti širjenje svoje dejavnosti. Podobno kot Podobnik poudarja pomen sledljivosti produktov, želi doseči, da bi javni zavodi nakupovali hrano, ki je pridelana oziroma vzrejena v Sloveniji. Po njegovem mnenju pa bi morali prepovedati zavajajoče oznake o slovenskih in domačih izdelkih po trgovinah, saj po njegovem mnenju ti izdelki, ki jih trgovci ponujajo niso pridelani na tradicionalen način. Žveglič je tudi sam kmetovalec in je trenutno podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije.

Sara Rančigaj