V četrtek zaprti nekateri krajevni uradi v Prekmurju

Iz Upravne enote Murska Sobota so sporočili, da bodo Krajevni uradi Cankova, Kuzma, Prosenjakovci in Tišina v četrtek, 19. oktobra, začasno zaprti.

Stranke lahko nujne zadeve urejajo v tem času na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, telefonska številka 02 513 11 11, email: [email protected].

Pomurske novice