fbpx

V Gornji Radgoni bodo dogradili zdravstveni dom

V Gornji Radgoni so se odločili za obnovo in dograditev Zdravstvenega doma

Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 kvadratnih kilometrov in s skupnim številom prebivalcev nekaj manj kot 20 tisoč.

Zdravstveni dom Gornja Radgona svojo dejavnost opravlja na sedežu zavoda v Gornji Radgoni in v dveh zunanjih enotah v Apačah in Sv. Juriju ob Ščavnici. Poleg dveh zdravstvenih postaj ima zdravstveni dom organizirane še zunanje ambulante v Vrtcu Radenci, v Domu starejših občanov Gornja Radgona in specialistično očesno ambulanto v prostorih Optike Novak na avtobusni postaji v Gornji Radgoni.

Z namenom dviga kakovosti storitve so se odločili za rekonstrukcijo in dograditev prostorov za nov laboratorij, ultrazvočno ambulanto, prenovljene pediatrične ambulante, ambulanto družinske medicine z referenčno ambulanto in ambulanto za specializanta in dodatne prostore za upravo zavoda. Z vertikalno prizidavo bo zavod pridobil dodatno 2. etažo, kjer bodo vzpostavljeni prostori za splošno in družinsko medicino, preventivne dejavnosti in patronažno varstvo družin, skupaj s pripadajočimi prostori za njihovo delovanje.

Ocenjena vrednost investicije skupaj z davkom znaša 1.494.588,65 evrov. Na podlagi javnega razpisa Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 bo Občina Gornja Radgona predvidoma pridobila 677.920,00 evrov nepovratnih sredstev za realizacijo načrtovane investicije. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani Ministrstva za zdravje za Občino Gornja Radgona tako znaša 83,85 odstotka.

Sicer si občine soustanoviteljice delijo stroške celotne investicije po naslednjem ključu:

– Občina Gornja Radgona 42,89 % delež
– Občina Radenci 25,06 % delež
– Občina Apače 18,14 % delež
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 13,91 % delež

Investicija bo potekala v letih 2022-24.

Pomurske novice