V Ivančni Gorici danes stekla gradnja “zahodne” obvoznice

(foto: Občina Ivančna Gorica)

Iz občine so sporočili, da so danes pričeli z gradnjo tako imenovane zahodne obvoznice na območju Malega Hudega pri podjetju Akrapovič. “Gradnja zahodne obvoznice spada med prioritetne občinske projekte v letošnjem letu in je ključnega pomena za nadaljnji razvoj občine Ivančna Gorica,” je pojasnil tamkajšnji župan Dušan Strnad.

Vrednost pogodbe za obvozno cesto, ki bo potekala med krožnim križiščem na regionalni cesti (pri podjetju Akrapovič) in križiščem “Marof”, ki pelje proti Stični in Ivančni Gorici ter proti šolskemu centru, znaša 1.3 milijona evrov. Trikrako križišče pri šolskem centru se bo z izgradnjo obvoznice rekonstruiralo v krožno križišče. V sklopu rekonstrukcije križišča se bosta preuredili tudi obe obstoječi avtobusni postajališči ob lokalni cesti. Ob vzhodnem robu vozišča bodo urejene še površine za pešce in kolesarje. Celotna dolžina novozgrajene ceste in rekonstrukcije lokalne ceste je 950 metrov. V sklopu izgradnje je vključena regulacija Stiškega potoka in ureditev inundacijskega odtoka v dolžini 240 metrov. Dostopi do vseh objektov in kmetijskih zemljišč pa bodo na novo urejeni z nove ceste.

Na območju gradnje je zaradi del do junija vzpostavljena popolna zapora kategorizirane občinske ceste, na občini pa udeležence v prometu naprošajo k upoštevanju prometne signalizacije in navodil izvajalca del.

(Foto: Občina Ivančna Gorica)

(Foto: Občina Ivančna Gorica)

V kratkem pa bo vzporedno svoj projekt začela tudi država, in sicer bo Direkcija za infrastrukturo RS zgradila nadvoz čez železniško progo pri krožišču Malo Hudo, “s tem bo zahodna obvoznica dobila tisto dodano vrednost in razbremenila prometno gnečo v občinskem središču,” so še zapisali na občini.

Tanja Brkić