V Ivančni Gorici se začenja gradnja zahodne obvoznice od krožišča pri Akrapoviču proti Marofu

Foto: Gašper Stopar

V prostorih občine Ivančna Gorica sta župan Dušan Strnad in direktor podjetja ELTIM d.o.o. Darko Perko podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo dela zahodne obvoznice v Ivančni Gorici. Ob podpisu je župan Dušan Strnad povedal, da je gradnja zahodne obvoznice še en izmed prioritetnih občinskih projektov v letošnjem letu in ključnega pomena za nadaljnji razvoj občine Ivančna Gorica.

V sklopu zahodne obvoznice je bilo pred leti že zgrajeno krožišče pri Malem Hudem, ki od takrat predstavlja nastavek bodoče obvoznice. “Zahodna obvoznica bo z izgradnjo občinske ceste od podjetja Akrapovič proti Marofu (Stični) in potem naprej z nadvozom preko železniške proge dobila tisto dodano vrednost in razbremenila prometno gnečo v samem centru kraja Ivančna Gorica. Projekt bo omogočil hitrejši in bolj varen dostop krajanom Krajevne skupnosti Stična, Metnaj, šolskemu centru in delno tudi Ivančne Gorice z avtocesto,” dodaja župan Strnad.

Vrednost pogodbe za obvozno cesto, ki bo potekala med krožnim križiščem na regionalni cesti (pri podjetju Akrapovič) ter križiščem “Marof”, ki pelje proti Stični in Ivančni Gorici ter proti šolskemu centru, je 1,3 milijona evrov z DDV. Trikrako križišče pri šolskem centru se bo z izgradnjo obvoznice rekonstruiralo v krožno križišče. V sklopu rekonstrukcije križišča se bosta preuredili tudi obe obstoječi avtobusni postajališči ob lokalni cesti. Ob vzhodnem robu vozišča bodo urejene še površine za pešce in kolesarje. Celotna dolžina novozgrajene ceste in rekonstrukcije lokalne ceste je 950 metrov.

Foto: Gašper Stopar

V sklopu izgradnje je vključena regulacija Stiškega potoka in ureditev inundacijskega odtoka v dolžini 240 metrov. Dostopi do vseh objektov in kmetijskih zemljišč pa bodo na novo urejeni z nove ceste.

Začetek del se predvideva v sredini februarja, zaključek pa letošnja jesen.

Hkrati z začetkom izgradnje povezovalne ceste “Malo Hudo – Marof” pa bo država oziroma Direkcija za infrastrukturo začela gradnjo nadvoza čez železniško progo pri krožišču Malo Hudo. Dela bo izvajalo novomeško podjetje CGP d. d..