fbpx

V krajinskem parku Radensko polje v okviru evropskih projektov Vezi narave in Life Amphicon kmalu sprehajalne in učne poti ter druge investicije

Foto: Občina Grosuplje

Krajinski park Radensko polje je resnični naravni biser naše občine. Prostrani zeleni travniki in najraznovrstnejši kraški pojavi, čarobnost območju pa dajejo tudi številne vrste rastlin, med njimi tudi tiste, ki jih sicer le stežka uzremo, kot so sibirska perunika, močvirska kukavica in močvirski svišč, ter številne vrste živali, še posebej žuželk in dvoživk, pa tudi ptic in metuljev.

Kako pomembno je za nas občutenje narave, kakršnega nam nudi tudi naše Radensko polje, se vse bolj zavedamo. Res pa je, da se mnogokrat v naravo raje odpravimo, ko so poti urejene, ko nas spremljajo tudi informativne table, ki nam nudijo nova vedenja in znanja o rastlinah in živalih, ki nas obkrožajo, o pomenu le teh za vse nas.

Prav to pa nam prinašata evropska projekta Vezi narave in Life Amphicon – Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov, ki se prav zdaj izvajata tudi na našem Radenskem polju.

Prvi projekt se financira preko programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška, drugi preko programa LIFE, v obeh pa Občina Grosuplje z več drugimi projektnimi partnerji sodeluje kot vodilni partner.

V petek, 17. aprila 2020, so se po grosupeljskem krajinskem parku z namenom, da si natančneje ogledajo nekatere lokacije, kjer se bodo izvajale predvidene investicije v okviru omenjenih dveh projektov, sprehodili direktor občinske mag. Dušan Hočevar, direktorica Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek ter vodji projektov Nataša Hribernik in Suzana Levstek s sodelavci.

Ogledali so si lokacije, kjer bomo uredili podhode za dvoživke, kjer bo potekala ena izmed učnih poti, kjer nastaja Naravovarstveni center Šica, pa tudi nekatere tiste točke, ki so še posebej vredne občudovanja, in bi jih zato želeli še nekoliko bolj izpostaviti, predstaviti obiskovalcem Radenskega polja.

Direktor občinske uprave Hočevar je tako ob ogledu izpostavil, da se mu zdi posebej pomembno, da se ob krajinskem parku uredita dve vstopni točki oz. dva izhodišča, eden v Veliki Račni, drugi pod Boštanjem, kjer bo vsem na voljo tudi parkirišče in kjer bodo ljudi pričakale usmerjevalne table, ki bodo po urejenih poteh med drugim vodile tudi do teh najlepših znamenitosti, ki jih ponuja naše Radensko polje. Potrebna je torej urejenost poti in ob njih osnovna urbana infrastruktura.

In Krajinski park Radensko polje bo gotovo kmalu postal kraj, kjer se bomo občanke in občani radi vsakodnevno sprehajali, kamor bomo radi zahajali in prijetno preživljali svoj prosti čas. Zagotovo pa bo privabljal tudi obiskovalce od drugod.

Občina Grosuplje