V Mestni občini Velenje namenjajo 100 tisoč evrov za spodbujanje podjetništva

Foto: Mestna občina Velenje

V Mestni občini Velenje letos ponovno namenjajo 100 tisoč evrov za spodbujanje podjetništva, in sicer za sklop A (spodbujanje naložb v gospodarstvo) 50 tisoč evrov, za sklop B (spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju) 30 tisoč evrov in sklop C (spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja – spodbujanje prijav podjetij na javne razpise) 20 tisoč evrov. 

Rok za oddajo vlog za sklopa A in C poteče 5. maja, za sklop B pa 7. julija. Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na občinski spletni strani (Za občane, Javne objave in razpisi).

Na javni razpis, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje in v Uradnem listu RS, št. 39/2023, se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Mestne občine Velenje in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju Mestne občine Velenje. Do sredstev so upravičeni tudi subjekti, ki nimajo sedeža v Mestni občini Velenje, vendar bodo izvajali projekt na območju občine Velenje.

Prijavitelj lahko odda le eno vlogo ter lahko kandidira samo za en namen. Sredstva se odobrijo za upravičene stroške prijavljenega projekta, ki so nastali od 1. 1. 2023 do 15. 11. 2023.

Rok za oddajo vlog za sklopa A in C je 5. maj 2023 do 9. ure, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla. Za sklop B je rok za prijavo do 7. julija 2023 do 9. ure. Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski obliki preko aplikacije na povezavi.

Za uspešno oddajo prijave na razpis potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in dostop do varnega elektronskega predala.

SA-sa novice