fbpx

V Šmarju pri Jelšah aktivno zbirajo podpise za referendum proti trem škodljivim zakonom

Stojnica v Šmarju pri Jelšah (Foto: FB)

V aktivno zbiranje podpisov za referendum so se vključili tudi v Šmarju pri Jelšah. Stojnico je obiskal predsednik Slovenske demokratske mladine Dominik Štrakl.

V Slovenski demokratski stranki nasprotujejo trem zakonom, ki podrejajo javni zavod RTV Slovenija vladajoči politiki, povečujejo število ministrstev iz 17 na 20 in ukinjajo izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Novele zakonov, ki prinašajo škodljive posledice za vse državljane Republike Slovenije, se lahko zavrne samo na referendumu, zato v nadaljevanju pojasnjujemo, kako lahko oddate svoj podpis podpore za izvedbo referenduma.

Kako lahko oddam podpis podpore referendumom?

1. Obrazec lahko podpišete osebno na Upravni enoti – seznam upravnih enot

Za podpis podpore referendumom potrebujete obrazce, ki so dosegljivi s klikom na povezavo:

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20 in zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Kasneje na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnite osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče). Obrazec morate nujno podpisati šele na upravni enoti/krajevnem uradu pred uradno osebo. V primeru, da obrazca ne podpišete pred uradno osebo, bo vaš podpis neveljaven. Ob podpisu potrebujete tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/maloobmejna prepustnica/orožna listina). Predhodno naročanje na nobeni upravni enoti ni potrebno.

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nato pošljite po pošti na naslov

Slovenska demokratska stranka

Trstenjakova 8

1000 Ljubljana

ali ga pustite na kateri izmed stojnic pred upravno enoto oz. krajevnim uradom.

2 . Podpišete lahko elektronsko preko e-Uprave
Za podpis podpore prek e-Uprave kliknite le na spodnje povezave, ki vas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis preko e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).

3. Prebivališče v tujini/volivci v bolnišnicah, DSO-jih in zavodih za invalidne osebe/bolni ter invalidi
Volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini brez digitalnega potrdila lahko svoj podpis oddate pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije.

Volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišete pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda.

Bolni in invalidi, ki ne morete na upravno enoto in nimate digitalnega podpisa, lahko zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu ali po elektronski ali navadni pošti. V zahtevi navedite svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Uradna oseba vas bo obiskala na zahtevo, invalidnosti ali bolezni ne rabite dokazovati. Upravni organ vas bo po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na vašem domu.

Sara Kovač