Varnost pri delu v gozdu na prvem mestu

Foto: spodnjepodravje.si

Delo, ki ga opravljamo v gozdu, sodi med nevarnejša dela. Podiranje in spravilo drevja oziroma lesa je med najbolj nevarnimi poklici in v primeru nesreče so poškodbe zelo hude, pogosto tudi smrtne, opozarja Franc Stopajnik, varnostni inženir, ki se v tem času že pripravlja na prvi letošnji tečaj za varno delo z motorno žago.

Slovenija je dežela gozdov, saj gozdovi po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije pokrivajo kar 58,4 odstotka površine države. Že dolgo pa je znano, da smo po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.
Gozdnatost in pestrost gozdov
Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 odstotkov), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost, kažejo podatki Zavoda za gozdove Slovenije.
“Poklicni sekači imajo opravljeno ustrezno šolanje in številne tečaje, poleg tega pa imajo veliko prakse, saj v gozdu delajo tako rekoč vsak dan. Drugače pa je pri tistih lastnikih gozdov ali njihovih družinski članih, ki nimajo ustrezne prakse in usposobljenosti in občasno delajo gozdu,” je povedal Franc Stopajnik, ki bo konec marca izvajalec dvodnevnega tečaja za varno delo z verižno motorno žago.
Celoten članek lahko preberete TUKAJ