Več denarja za vzdrževanje planinskih poti

Storžič (vir: Gorenjski utrip)

Planinstvo je med Slovenci izredno priljubljena prostočasna dejavnost in zadnja leta se v gorski in hribovski svet odpravi vedno več planincev. Vzdrževane in označene planinske poti so predpogoj za varno gibanje v hribovitem in gorskem svetu. Prav tako so urejene poti nujne, da planinci ne iščejo bližnjic in novih poti, s tem se tudi spoštuje narava in živali v njej.

Za mrežo vzdrževanih in urejenih planinskih poti, ki je razpredena po vsej Sloveniji in skupna dolžina znaša nekaj čez 10 tisoč kilometrov, skrbijo za to posebej usposobljeni markacisti Planinske zveze Slovenije. Svoje delo opravljajo prostovoljno. Prav zato je zelo pomembno, da so poslanci 27. maja sprejeli predlog novele zakona o planinskih poteh, s katerim se zagotavljajo stalna sredstva za vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Da je ta ureditev tudi v javnem interesu, se je pokazalo v enotnosti glasovanja, saj je bila sprejeta soglasno.

Kot pravijo na Planinski zvezi Slovenije, je največji doprinos novele dopolnjena določba 20. člena z novim odstavkom, ki določa obveznost ministrstva, pristojnega za turizem, da iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti. Ministrstvo, pristojno za turizem, bo na letni ravni, za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov. Z novelo zakona se težišče financiranja vzdrževanja in obnove planinskih poti prenaša na ministrstvo zadolženo za turizem, kar se povezuje tudi s prizadevanji za obnovo planinskih koč.

Gorenjski utrip