fbpx

Več kot 300 tisoč upokojencev danes dobi izplačan solidarnostni dodatek!

Foto: Freepik

V četrtek, 30. aprila 2020, bodo izvedena izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence. Dodatek za upokojence bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj, so sporočili iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Enkratno pomoč bo prejelo več kot 300 tisoč upokojencev s pokojninami, nižjimi od 700 evrov. Višina enkratnega solidarnostnega dodatka je odvisna od višine pokojnine in sicer bodo:

  • enkratno izplačilo v višini 300 evrov prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino do višine 500 evrov,
  • enkratno izplačilo v višini 230 evrov prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini od 500,01 evrov do 600 evrov,
  • enkratno izplačilo v višini 130 evrov prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini od 600,01 evrov do 700 evrov.

Pomoč tudi invalidom in upokojenim kmetom
Poleg upokojencev so v enakih višinah do dodatka upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 700 evrov ali manj. Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov, in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Okoli 66 milijonov evrov, kolikor naj bi bilo potrebno za izplačilo solidarnostnega dodatka, bo zavodu zagotovil državni proračun. Vsi prejemniki enkratnega solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka
Državni zbor je 28. aprila 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki v 15. členu med drugim določa, da so upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Dodatek za mesec april 2020 se bo izplačal prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka v višini 150 evrov. Za izvedbo izplačila bo potrebna dodatna nadgradnja informacijskega sistema in ponovna izmenjava podatkov z ZPIZ-om, zato bodo le ta izvedena predvidoma konec meseca maja, še sporočajo iz ministrstva.

Več na portalu ZA upokojence