fbpx

Več kot polovica žensk v Sloveniji odgovorila, da svojega dela ne bo mogla opravljati do 60. leta starosti

Foto: iStock

Evropska fundacija Eurofound (Agencija za raziskave na področjih z delom povezanih politik) in evropski statistični urad Eurostat sta opravila raziskavi o delovnih razmerah v državah Evropske unije, med drugim tudi v Sloveniji.

Raziskavi sta bili povezani z delom moških in žensk ter sta odgovorili na vprašanja o delu za krajši ali polni delovni čas in o delovni dobi.

Eurostat je v okviru digitalne publikacije Življenje žensk in moških v Evropi primerjal spola v vsakdanjem življenju. Osredotočil se je na delovni čas v letu 2016. Ugotovil je, da se krajšega delovnega časa v Evropi poslužuje 32 odstotkov žensk in devet odstotkov moških. Deleži pa se med državami članicami EU precej razlikujejo. Deleži ljudi, ki delajo z delovnim časom, krajšim od polnega, so za ženske najvišji na Nizozemskem (77 odstotkov) in v Avstriji (47 odstotkov), za moške pa prav tako na Nizozemskem (26 odstotkov) in Danskem (17 odstotkov). Za oba spola sta deleža najnižja v Bolgariji. V Sloveniji se krajšega delovnega časa poslužuje 13 odstotkov žensk in šest odstotkov moških.

Več na e-maribor.si