fbpx

[Video] Dobro jutro s kandidati na listi SDS za Ljubljano

Predstavili so se mag. Andrej Aplenc, dr. Zvone Čadež, dr. Anže Logar, Tanja Bizjan, Irena Horvat, Mojca Škrinjar, Janez Moškrič, Igor Horvat, Ida Medved, Lucija Šikovec Ušaj in Irena Potočnik.

V četrtek, 17. maja 2018, so na sedežu SDS pripravili predstavitev kandidatk in kandidatov za poslance v Državnem zboru RS na listi Slovenske demokratske stranke, ki kandidirajo na področju Mestne občine Ljubljana.

Dr. Anže Logar je uvodoma dejal, da je SDS v Ljubljani sestavila ekipo, ki že dober mesec ali več prepričuje someščanke in someščane v Ljubljani, da je edina ekipa, ki bo delala zanje v prihodnjem sklicu parlamenta, ekipa SDS. “Na teh volitvah želimo v Ljubljani bistveno izboljšati svoj rezultat že zato, ker je tu velik volilni potencial. Vemo, da tudi v Ljubljani veliko volivcev ostane doma, zato je naš primarni cilj, da ne prepričujemo prepričanih, ampak se usmerimo na volivce, ki so bili razočarani, ki do sedaj niso videli ustrezne ponudbe, hkrati pa ta ponudba ni bila ustrezno prezentirana,” je poudaril dr. Logar, glede svoje kandidature pa dejal: “Tudi v prihodnjem mandatu želim, če bom imel to možnost, opozarjati na stranpoti slovenske družbe in njenih podsistemov ter poiskati rešitve za popravo teh sistemov, to je za vzpostavitev pravične, demokratične in enakopravne družbe, ki temelji na vladavini prava, torej enaka pravila za vse, ne pa za tajkune tako, za preostale državljane pa čisto drugače.”

Mojca Škrinjar je dejala: “Kandidiram zato, ker me boli drugorazrednost. Drugorazrednost vseh tistih, ki so pridni, pošteni, marljivi, inovativni, pa kljub temu ne najdejo svoje priložnosti. Kandidiram proti privilegijem. Kandidiram zato, ker se bojim za Slovenijo zaradi demografskega upada, zaradi kulturne nevarnosti pa želim ohraniti Slovenijo na izročilih krščanskih temeljev. In kandidiram zato, ker verjamem, da so potenciali Slovencev neizkoriščeni. Beg možganov – mladi nam odhajajo, naša družba se stara, ker ne izkoristimo potencialov naših mladih. Zato si želim delati na izobraževanju in prispevati k temu, da bi mladi ustvarjali to družbo in poskrbeli za starejše in ranljive.”

Tanja Bizjan je povedala: “Kot obrtnica se že dolga leta srečujem z ogromno težavami na področju predpisov in zakonodaje. Ni rešitev to, da nam država nenehno dviguje dajatve in davke. Želim si prijazno državo do nas, malih podjetnikov. Zavedam se, da lahko zapravim toliko, kot ustvarim. Tega bi si želela tudi za državo, denar pa naj bo pravično in transparentno razdeljen med ljudmi.”

Lucija Šikovec Ušaj je dejala: “Vse življenje delam kot odvetnica, zato poznam pravosodje z vseh plati in se zavedam vseh težav, ki jih imajo ljudje, ko morajo stopiti skozi sodna vrata. Moj prispevek, če bom izvoljena, bo šel v smeri izboljšanja dela sodišč, dostopnosti do sodišč in do pravične razsodbe v doglednem času. Kot predsednica Komisije za varstvo pacientovih pravic se srečujem z grozljivimi zadevami v zdravstvu in bi tudi v tej smeri lahko doprinesla k rešitvi zdravstvenega sistema; ne s tako imenovanim javnim zdravstvom, temveč z izenačitvijo javnega in zasebnega zdravstva, da naše pravice iz zdravstvenega zavarovanja obsegajo tudi storitve, ki jih opravljajo zasebni zdravniki brez koncesije. Slednje je potrebno enako kot javne zavode nadzirati, sicer pa mora imeti vsak pacient svobodo, da si izbere zdravnika, ki si ga želi. S tem bi se bistveno skrajšale tudi čakalne dobe.”

Zvone Čadež je povedal: “Že več kot 25 let sem zaposlen na Ministrstvu RS za obrambo, zato vas ne bo presenetilo, da je moj slogan ‘Brez varnosti pade vse’. Poudaril bi svoje izkušnje, ki sem jih imel kot dežurni delavec v državnem štabu za civilno zaščito v Upravi RS za zaščito in reševanje, kjer sem v letih 2015 in 2016 videl, s kakšnimi ljudmi imamo opravka. Migranti, ki prihajajo v našo državo, so, žal, za leve stranke pomilovanja vredni, želijo jim pomagati, želijo jim dajati 1.963 evrov na mesec. Seveda jih ne povabijo v svoje domove, ampak želijo, da to leži na plečih države. Ko sem delal z njimi, sem videl, da so to ljudje, ki ne spadajo na to kulturno področje, da niso niti malo hvaležni za to, kar smo jim nudili. Zavračali so tople obroke, kot je piščančja obara, naši vojaki, delavci, pripadniki civilne zaščite, policije in Rdečega križa, ki so delali zanje, pa so dobili sendviče. Če pogledate osamosvojitveno vojsko, ki bi morala biti na piedestalu državnosti, je razvrednotena moralno in finančno. Strašansko so jim znižali proračun, vsak dan lahko beremo o aferah, ladja se pokvari … Razmere na varnostnem področju so tako problematične, da je potrebno narediti red.”

Irena Potočnik je dejala: “Delujem na glasbenem področju. Če pogledamo državne prireditve, če pogledamo, komu se podeljujejo nagrade za kulturne dosežke, potem vidimo, da je tudi na področju kulture stanje v Sloveniji dokaj alarmantno. Sama si bom prizadevala za to, da se kulturno življenje v Sloveniji dvigne, da so opaženi predvsem slovenski ustvarjalci, ki so danes zapostavljeni in spregledani. Skozi svoje delo opažam tudi, da veliko mladih, najkvalitetnejših glasbenih ustvarjalcev odhaja v tujino. Zato je zelo pomembno, da Slovenija zagotovi, da se kulturniki v Sloveniji počutijo dobro, da se lahko izrazijo, da so opaženi in nagrajeni.”

Andrej Aplenc je povedal: “Dvakrat sem bil zaprt na Golem otoku, prvič že kot dijak. Ko bom izvoljen v parlament, si bom prizadeval za pravno državo in za sodstvo, ki bo uživalo zaupanje ljudi. Kot vemo, v sedanje sodstvo v Sloveniji zaupa manj kot četrtina državljanov. To je potrebno spremeniti, brez tega pravne države ni. Poleg tega se bom zavzemal za spravo. Slovenski narod je razdeljen in mislim, da imam tukaj legitimiteto, saj sem bil na sodišču sodno rehabilitiran. Na pričanju sem prosil sodnico, da prebere imena tistih ljudi iz senata, ki so me poslali na Goli otok. To sem storil v smislu sprave in mislim, da je ena izmed ključnih zadev za prihodnost slovenskega naroda, da se vsa zgodovinska dejanja pravilno osvetlijo, na drugi strani pa, da se neha razdor, ki ga še vedno imamo.”

Janez Moškrič je dejal: “16 let sem že predsednik četrtne skupnosti Sostro, ki je tako kot marsikateri del v tej državi zapostavljen s strani centra. Naučil sem se, da je potrebno prisluhniti malemu človeku. Njegovim idejam, njegovim potrebam, ki so lahko čisto osnovne, od osnovne komunalne infrastrukture do nekega družbenega življenja, je potrebno prisluhniti. Za to se borim že ves čas in to želim prenesti tudi na raven države. Če bo splošno mnenje, da so država, lokalni in državni politiki na svojih mestih zaradi občanov in državljanov in ne zaradi samih sebe, potem bo splošno mnenje drugačno in bomo imeli lepo razvito državo, državljani pa bodo živeli v blaginji in bili varni. Kot podjetnik po celotni Sloveniji srečujem dele, kjer se da z dobrimi politiki, ljudmi, ki si prizadevajo za skupno dobro, ustvarjati lepe zgodbe in lep razvoj kraja.”

Irena Horvat je povedala: “Če bom izvoljena v državni zbor, bom delovala na področju izobraževanja in gospodarstva. Na področju izobraževanja se bom zavzemala za več praktičnega dela v šolah in dela pri delodajalcih. Zagovarjam tudi brezplačno kosilo v vrtcih in osnovnih šolah. Na področju gospodarstva se bom zavzemala, da bodo postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo hiše hitrejši in enostavni.”

Ida Medved je dejala: “V državni zbor kandidiram zato, da svoje delo posvetim upokojencem, ki so v zadnjih desetih letih zelo zapostavljeni. Država ni poskrbela za dvig pokojnin, pokojninska osnova je vsako leto nižja. Zagovarjam pregled vseh pokojnin iz razloga, da se odpravijo privilegirane pokojnine. Upokojencem je potrebno dati status, da živijo človeka dostojno življenje, ne pa da se jih porine na Center za socialno delo, ker ne morejo preživeti s tako nizkimi pokojninami. Prizadevala si bom za ustanovitev sklada, da upokojenci, ki imajo najnižje pokojnine in si zato ne morejo plačati doma, da sklad krije to razliko vsaj takrat, ko je zdravstveno nujno potrebno, da takšen upokojenec odide v dom.”

Igor Horvat je povedal: “Za kandidaturo na listi SDS sem se odločil, ker nisem proti, tako kot so proti naši konkurenti, ki zatrjujejo, da kandidirajo in sklepajo koalicije, ker so proti. Jaz sem za! Jaz sem za vitko državo, jaz sem za nižje davke, jaz sem za to, da mladi ne odhajajo v tujino. Jaz sem za, da imajo upokojenci dostojno pokojnino, s katero lahko preživijo in za katero so delali vse svoje življenje. Jaz sem za to, da Slovenija ni zaprašena, ampak je moderna in v Evropo usmerjena država, ki bo zanimiva za domače in tuje visoko izobražene državljane, ki lahko doprinesejo k razvoju naše države. In zato sem ponosen, da sem na listi SDS!”

V Ljubljani na listi SDS kandidira tudi Alenka Žagar Slana, ki pa je bila na današnji predstavitvi zaradi službene poti v tujino odsotna.

C. Š.