[Video] Župani občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje podpisali namero o ustanovitvi skupne občinske uprave

Župani občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje.

Župani občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, so podpisali namero o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. 

Ustanovitev skupne občinske uprave “Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje” (MRC) leta 2016 je bila korak prav v tej smeri, saj deluje na področju priprave projektov, pridobivanja državnih sredstev in sredstev s strani kohezijskih skladov ter vodenja pridobljenih projektov, in s tem zagotavlja profesionalizacijo, ki je potrebna za uspešno črpanje sredstev. Kot se je izkazalo tudi v praksi, pa je s sodelovanjem med občinami tudi razvojni preboj preko občinskih meja in prav tako preko meja Republike Slovenije v Evropo in širše veliko lažji. Evropska sredstva predstavljajo velik delež razvojnih sredstev za lokalne skupnosti, tako da je dodana vrednost evropskih projektov za vključene občine velika.

Prav tako že vse od leta 2012 deluje tudi “Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica”. In tudi sodelovanje občin na tem področju se je izkazalo kot uspešno, smotrno. Ob vsem tem naj izpostavimo, da se je ustanovitev skupnih občinskih uprav kot še posebej dobra praksa izkazala pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, človeške in ekonomske potenciale. Učinkovit prenos znanja med občinami vpliva na kakovost dela in na končni rezultat skupnega dela.

Glede na to, da tudi ministrstvo za javno upravo s spremembo določila o sofinanciranju organov skupne občinske uprave sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin, so se odločili, da skupni občinski upravi združijo, razširijo. To vključuje širitev števila nalog in števila občin. S tem bodo prispevali k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce. Delovanje skupnih občinskih uprav se namreč sofinancira v skladu z zakonom o financiranju občin, polovica upravičenih stroškov se tako povrne iz državnega proračuna. S spremembo omenjenega zakona pa so se določila tudi področja, ki so sofinancirana s strani RS.

Skladno s 26. členom zakona o financiranju občin bodo tako občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje ustanovile organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področjih občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.

V ponedeljek, 13. maja 2019, so tako župani omenjenih občin, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, podpisali namero o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. “Vesel sem, saj smo danes tukaj zbrani prijatelji, ki se že dobro poznamo,” je ob podpisu namere dejal župan dr. Peter Verlič in pojasnil, da občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje že dolgo sodelujejo v skupnem podjetju, Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, z občinama Škofljica in Ig sodelujejo v medobčinskem inšpektoratu, z občino Ivančna Gorica pa še dodatno v medobčinskem razvojnem centru. “To pismo o nameri je začetek ene skupne poti, ki bo prinesla, prepričan sem, pozitivne učinke tako za naše občinske proračune kot tudi za vse te sinergije, ki se bodo lahko izvajale v skupni občinski upravi,” je še dejal župan, ob tem pa dodal, da je prepričan, da bo v prihodnje ta organ še prerasel zdajšnje okvire.

Organ skupne občinske uprave bo s svojim delovanjem predvidoma pričel s 1. januarjem 2020, njegov sedež pa bo v Grosupljem.

C. Š.

 • Get Smart

  T. i. “Levico” uradno naredijo z združitvijo 3 »novih obrazov:
  IDS + TRS + DsD.
  1. »IDS« – »Iniciativa za demokratični SOCIALIZEM« je “nov obraz”, ki ga je leta 2013 v hotelu UNION (na zasedanju združenja FORUM 21) ustanovil Milan KUćAN,
  2. »TRS« – »Trajnostni Razvoj Srbo-rvacko-jugo-komi-murgl-slavije« je “nov-obraz”, narejen za KUćANOVEGA zeta (ŠTRUKALJA – kao SINDIKALIST KSJS + SVIZ, pa državni svetnik, pa NADZORNIK KAD-a, pa NADZORNIK murgl jugokomi revije MLADINA … in še funkcij ima ta watchdog) in za kaviarŽIDOkominternističnega pussića Kermaunerja, splošno bolj znanega kot HANŽEKA (ex VARUH MURGL JUGOKOMI PRAVIC),
  3. »DsD« – »Delavska stranka Družbenopolitičnih-delavcev-MURGL_KOMI-JUGE« – starnko kao ustanovi PODPREDSEDNIK DeSUS-a in jo da v upravljanje drugarinici VIOLETI TOMIć. DsD je odcepek/”nov obraz” DeSUS-a, DeSUS je “nov–obraz” oz. odcepek od SD = Socialni demokrati, SOCIALNI DEMOKRATI oz. SD pa so “star–obraz” oz. le preimenovanje
  KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji.
  –––––––
  Po združitvi 3 »novih obrazov« (IDS + TRS + DsD) ta »novi obraz« najprej preimenujejo v »ZDRUŽENO LEVICO« in nato v zdaj imenovano stranko: »Levica«.

  • Get Smart

   Uradni začetek Lučkine zvezde in pol Meseca je oznanil sam tovariš
   MILAN KUćAN, predsednik PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji, in sicer leta 2013 v hotelu Union – iz uradnega obvestila:

   »Leta 2013 so se na omizju FORUMA 21 v hotelu Union zbrali
   tovariši na čelu s še živečimi partijskimi voditelji,
   uradnimi nosilci naziva predsednikov predsedstva Centralnega
   komiteja Komunistične partije JUGOSLAVIJE v Sloveniji in
   formalno pravnih naslednic te zločinske združbe (KP JUGOSLAVIJE)*,
   in sicer tovariš KUćAN, Kocijančič, Ribičič — vsi trije
   predsedniki SD-ja = KPJ, kjer so JAVNO PREDSTAVILI t. i.
   INICIATIVO za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM = IDS.«*
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   * – INICIATIVO za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM so najprej združili s TRS-om KUćANOVEGA zeta kao sindikalista SVIZ in KSJS in stranko štabnih babilonskih delavk Violete TOMIć, nakar so zadevo najprej PREIMENOVALI v »ZDRUŽENO Levico«, nato pa v »Levico«.

   • Get Smart

    Take in podobne prakse izvaja kaviaržidoKOMINTERNA povsod po svetu, povsod ista preimenovanja, imenovanja …
    In tako nastopi čas, da MURGL KOMI JUGA po zgledu svojih kaviaržidoKOMINTERN gospodarjev širom Evrope oz. kar od Milvokija do tokija nje, preimenuje ZDRUŽENO LEVICO v »Levico«:
    = LEVICA =
    ta “nov obraz” je ustanovila KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE =
    = FORUM 21 = na zasedanju FORUMA 21 v hotelu UNION leta 2013 =
    IDS oz. danes imenovano “Levico” ustanovi sam tovariš MILAN KUćAN;
    prvo nastopljeni predsednik IDS-ja = Luka Mesec.

 • Get Smart

  »Levica« je IME in tako ga tudi uporabljajte. Je ime »novega obraza« MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE, kot temu pravi murgl-jugokomunistični propagandni stroj, oziroma je ime novega oddelka MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE, uradno je ime kakor »nove« MURGL JUGOKOMUNISTIČNE stranke v Sloveniji (stranka »Levica«).
  »Nov obraz« MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE imenovan »Levica« je ustanovil sam PREDSEDNIK predsedstva Centralnega komiteja KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji
  tovariš MILAN KUćAN leta 2013 v hotelu Union.
  .
  Tovariš Milan KUćAN je tudi PREDSEDNIK združenja FORUM 21.

  • Get Smart

   FORUM 21 združuje VES v Sloveniji NAROPAN KAPITAL (akumulacija kapitala – prvotna akumulacija kapitala, da bodo razumeli tudi ekonomski šnelkurskarji nje),
   je največje KAPITALISTIČNO združenje v Sloveniji in je V LASTI
   MURGL KOMUNISTIČKE JUGOSLAVIJE.
   To združenje MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH kapitalistov je USTANOVILO stranko »Levica«, ki se v gledaliških predstavah lutkovnega gledališča MURGLSKEGA kao bori proti pojmu kapital in za »performanse« dobi dele kapitala iz NAROPANEGA KAPITALA v Sloveniji.

   Pamet v glavo.

 • Stanislav Juznic
 • RATATA

  Skregal se bojo kuprasci! Kdo bo dal za pjaćo in kračo?

 • Janez Kepic-Kern

  OBETAVNO,
  ČE SE BODO SKREGALI
  ŠE TOLE
  POSREDUJEM – Z INTERNETA. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  PISMO SPODNJE SLOVENKE J.C. JUNCKERJU.

  ne bom napisala SPOŠTOVANI, ker vas ne spoštujem, niti GOSPOD, ker niste niti ena črka te besede, niti ne bom napisala VAS z veliko začetnico, ker niste veliki.

  Po videnem in slišanem dne 14. 2. 2018, ko ste (spet) izkazovali politično-ljubezenske jezične mišice na mlin vašega takratnega obiskovalca, namesto da bi izpostavili pravno disciplino ter priznavanje in spoštovanje le-te, ste ponovno pokazali svojo klovnovsko, norčevsko licemerno igro. Prav tako se je tega dne pokazala diskriminacija do slovenske besede, slovenski novinarji so morali molčati – morda bi morali postavljati vprašanja v hrvaškem jeziku?!

  S svojega stolčka še kar naprej blebetate in meketate kozlovske nesmiselne šale s političnimi osebki, ki so tisti hip ob vašem boku. S stola dol! je moja osebna zahteva, ker nategujete vso Evropo,ves svet, nategnili ste našo bivšo premierko, nategnili ste NAŠ teran, nategnili ste Piranski zaliv, nategujete vse Slovence.

  Ponižana in ogorčena Slovenka sem, ker se norčujete iz moje domovine in kot Slovenka vas ne priznavam in izstopam iz EU, četudi mi je trenutno omogočeno le utopično in miselno.

  Avtor: Sonja Votolen
  Pisno je bilo izvirno objavljeno na portalu klip.si.