Vlada priskočila na pomoč tudi slovenskim svinjerejcem

Foto: STA

Vlada je izdala odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letošnjem letu, ki je podlaga za izplačilo pomoči upravičencem v sektorju za blaženje posledic koronavirusne krize. Ta je namreč zmanjšala povpraševanje po prašičjem mesu in znižala njegove cene, so pojasnili na vladi.

Namen finančne pomoči je po navedbah vlade ohraniti ekonomsko sposobnost slovenskih rejcev prašičev. Finančno nadomestilo se dodeli po pravilih de minimis za primarne kmetijske proizvajalce. Sektor prašičjega mesa je zaradi epidemije covida-19 v drugi polovici letošnjega leta utrpel padec dohodkov, kar je posledica negativnih sprememb na trgu, predvsem izostanka prodaje dražjih kosov prašičjega mesa oziroma mesa nasploh, zmanjšanih zmogljivosti gostinskih obratov v poletnih mesecih, zaprtja javnih zavodov v jesenskih mesecih ter posledično zmanjšanja nakupa mesa.

Foto: Nova24TV

Izpad dohodkov v sektorju se izkazuje predvsem z nižanjem neto dodane vrednosti pri reji prašičev. Cene so zaradi epidemije začele padati že maja letos. V obdobju od junija lani do maja letos so se zaradi pojava afriške prašičje kuge v azijskih državah sicer gibale izjemno visoko, saj je bolezen povzročila zelo povečan izvoz prašičjega mesa iz EU v te države ter posledično izjemen porast odkupnih cen na evropskem trgu in tudi v Sloveniji.

To obdobje v analizo upada dohodka v obliki neto dodane vrednosti po pojasnilih vlade ni zajeto, saj bi izkrivljalo običajne in realne cenovne ter dohodkovne razmere na trgu prašičjega mesa.

Za pridobitev finančne pomoči po tem odloku mora upravičenec izpolnjevati nekaj pogojev, podpisane zahtevke morajo vlagatelji vložiti na agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja najpozneje do 24. novembra.

Sara Kovač