fbpx

Vlada sprejela zakon, ki je trn v peti smetarski mafiji in ureja področje z odpadki

Foto: STA

Vlada je na današnji seji sprejela Predlog Zakona o varstvu okolja, ki ureja razmere na področju odpadkov in uvaja proizvajalčevo razširjeno odgovornost in določila dopolnjen predlog proračuna za leto 2023.

Zakon o varstvu okolja je sistemski zakon na področju varstva okolja, ki je nujno potreben tako zaradi neurejenih razmer na področju odpadkov, kot tudi zaradi prenosa direktive EU v slovensko zakonodajo. Zakon daje pravno podlago, s pomočjo katere bo Slovenija lažje dosegla ambiciozne okoljske cilje. Predlog zakona zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje narave itd.) in instrumentalne pristope varovanja okolja (načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanje itd.). Uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte. Predlog zakona na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki ga mora Slovenija uvesti zaradi prenosa evropske direktive 2018/851/ES. Ključni namen Zakona je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki.

C. Š.