Vloga Korošcev pri osamosvajanju države

Foto: arhiv CVZD (http://www.slovenija2001.gov.si/10let/pot/kronologija/)

Na današnji dan pred 27 leti je bil razglašen rezultat plebiscita in na današnji dan praznujemo praznik dan samostojnosti, ki so mu pozneje dodali še ime dan enotnosti. V teh decembrskih dneh leta 1990 se je slovensko ljudstvo skoraj enoglasno odločilo, da bi raje kot v skupni socialistični državi živeli v samostojni, demokratični republiki. Pri formiranju slovenske države v teh časih so imeli pomembno vlogo tudi Korošci.

“Doma sem tam, kjer je bil Prežihov Voranc.”
Pot, ki je vodila do plebiscita 23. decembra 1990, je bila skozi zgodovino Slovencev dolga in trnova. Veliki finale pa se je začel 7. maja 1990 na prvi konstitutivni seji po prvih demokratičnih aprilskih volitvah v Sloveniji, kjer so stranke Demosa dobile večino delegatov v Družbenopolitičnem zboru in Zboru občin. Zanimivo je, da je prvo sejo začel prav Korošec Ivan Dretnik, predsednik Zbora združenega dela, njegov govor pa je zaradi preprostosti in iskrenosti zanimiv še danes:

“Da boste vedeli, s kom imate opravka, se bom čisto na kratko predstavil. Ivan Dretnik, doma sem tam, kjer je bil Prežihov Voranc, če veste kje. Kmetujem na srednje veliki hriboviti kmetiji, ki ima povprečni naklon 33 stopinj, ukvarjam se z živinorejo, pol mleka, pol mesa. Strankarska pripadnost, če vas zanima, prej nisem bil nikjer, zdaj pa sem pristaš Slovenske kmečke zveze, ki me je tudi kandidirala. Kot delegat sem bil že prej v sedanjem sklicu Skupščine in prav v istem Zboru združenega dela za področje kmetijstva. Zakaj sem pa danes zopet tukaj, morate volivce vprašati. Zastopam pa področja: Maribor Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica in Koroško regijo.”

Poleg Dretnika je bilo v tridobni republiški skupščini kar nekaj koroških delegatov. V najpomembnejšem, družbenopolitičnem zboru, je sedel dr. Drago Plešivčnik. V Zboru občin je bilo Korošcev nekaj več, to so bili Albin KacErvin KokošinekLudvik Kotnik in Jože Kramer, v Zboru združenega dela pa omenjeni Ivan Dretnik ter Jože Studenčnik.

Več na e-koroska.si …