Vodstvu občine Grosuplje je blaginja občanov na prvem mestu

(Foto: Občina Grosuplje)

V začetku leta 2017 je Občina Grosuplje pristopila k pridobitvi mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2015 – sistemi vodenja kakovosti in izpolnila vse zahteve za pridobitev standarda.

V četrtek, 14. decembra 2017, ji je bil zato podeljen certifikat ISO 9001:2015. Certifikat je direktorju občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušanu Hočevarju podelil direktor področja ocenjevanja sistemov vodenja pri SIQ Miloš Seražin.

Certifikacija je obsegala opravljanje upravnih, strokovnih, razvojnih in drugih nalog, v pristojnosti občinske uprave Občine Grosuplje in skupnih uprav – Medobčinskega razvojnega centra in Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Zunanja presoja skladnosti in ustreznosti z mednarodnim standardom je obsegala pregled inšpekcijskega postopka, področja civilne zaščite, procesa prijave projekta, vodenje upravnih postopkov na področju urejanja prostora in priprava prostorskih aktov, proces izvajanja javne službe, proces finančnega poslovanja, proces javnega naročanja,ravnanje z zaposlenimi, obvladovanje pošte, vodenje investicij na področju infrastrukture,postopek komunalnega prispevka in proces vodenja – odgovornost vodstva, planiranje, tveganje, izboljšave,…

Celoten članek si lahko ogledate na strani portal-os.si.