fbpx

Z današnjim dnem veljajo nekoliko spremenjena pravila v cestnem prometu, zakonsko urejena tudi vožnja z električnimi skiroji

Foto: Pixabay

Z današnjim dnem v veljavo prihaja novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo ter za neupravičeno parkiranje, na označenem mestu za invalide. Med novostmi je tudi možnost dovoljenega zavijanja desno pri rdeči luči na semaforju, vendar le na posebej označenih križiščih. Novela zakona pa še med drugim opredeljuje pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v prometu, kamor med drugim spadajo električni skiroji in motorni invalidski vozički. Vsi vozniki in potniki na kolesu pa bodo morali imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Višje bodo globe za uporabo mobilnega telefona med vožnjo (250 evrov in tri kazenske točke), zvišujejo se tudi globe za kršitev prepovedi ustavljanja ali parkiranja na označenem mestu za invalide (z 80 na 200 evrov). Medtem pa se z novo zakonodajo omejuje najvišja mogoča globa za neplačilo parkirnine v mestih, in sicer je z zakonom omejena na 40 evrov. Na slovenske ceste pa prihaja še ena novost, ki bo omogočala zavijanje desno ob rdeči luči na semaforju, ob pogoju, da je smer prosta in je križišče opremljeno s primernim znakom. Znak bo kvadraten, na njem pa bo narisana zelena puščica z belo obrobo, in sicer na črni podlagi.

Novela zakona opredeljuje tudi nižje kazni za prekoračitev hitrosti, in sicer pri omejitvi hitrosti 50 km/h v naselju, znižujejo pa se tudi pri omejitvi 90 km/h ter na hitrih cestah in na avtocestah. Po novem bo tako enotna in nižja kazen za tiste, ki bodo hitrost v naselju prekoračili do deset kilometrov na uro, za prekoračitev med 10 km/h in 20 km/h bo kazen za polovico nižja, enako pa velja za prekoračitev hitrosti od 20 km/h do 30 km/h. Strožji pogoji pa bodo veljali za prekoračitve nad 30 km/h in na območjih umirjenega prometa, kjer pa bodo kazni sicer nižje, a lahko prejmete več kazenskih točk (prej pet, sedaj sedem).

Foto: Twitter

Z novelo se določajo tudi pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, kamor spadajo invalidski vozički ter skiroji in rolke na električni pogon. Vozniki teh vozil bodo morali voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, pa bodo lahko vozili ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Voznik in potnik na kolesu in lahkem motornem vozilu, razen voznik invalidskega vozička na motorni pogon, morajo imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Strožja pravila glede upoštevanja svetlobnih in zvočnih znakov na vozilih s prednostjo
Strožje se ureja tudi obravnava voznikov, ki ne bodo upoštevali pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo za spremstvo in v spremstvu, ter tistih, ki se priključijo vozilu s prednostjo. Če nas na cesti dohiti skupina vozil, ki jo vodi vozilo z rdečo in modro lučjo, se je treba umakniti na odstavni pas oziroma ob rob ceste. Taka skupina vozil je na nujni vožnji. Kdor se ne bo umaknil, bo tvegal do 300 evrov globe. Novela pa določa tudi primerno bočno razdaljo 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijska določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro.

Foto: Twitter

Razširjajo se nekatera pooblastila občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov. Slednji bodo po novem pristojni tudi za izvajanje nadzora nad območjem skupnega prometa, nadzora nad približevanjem križiščem in razvrščanjem pred križišči ter za nadzor nad pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu. Prav tako bodo lahko izvajali nadzor v zvezi z uporabo zimske opreme v prometu ter preverjali pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu.

Vse več potreb po gradnji kolesarskih stez
Po mnenju koalicije so predlagane rešitve ustrezne. So pa denimo v SDS-u ocenili, da bo treba še precej okrepiti vzgojo in preventivno dejavnost v prometu s poudarkom predvsem na mladih voznikih in tudi na večkratnih kršilcih. V stranki NSi so izpostavili, da bo treba pospešiti gradnjo in ureditev predvsem kolesarskih in pešpoti ter odpravljati arhitekturne in komunikacijske ovire na javnih mestih. Po besedah državnega sekretarja z ministrstva za infrastrukturo Aleša Miheliča novela temelji na treh glavnih načelih cestnoprometne zakonodaje, in sicer na načelu defenzivnega ravnanja, načelu zaupanja in načelu varstva šibkejših udeležencev cestnega prometa.

Sara Rančigaj