fbpx

Za primorsko-notranjske šole odobrena sredstva za investicije in štiri investicije za kulturo in njeno ohranjanje

foto: Twitter

Vlada je odobrila sredstva za štiri investicije v prenove na področju kulture in tri investicije v šole, prav tako pa so bila odobrena tudi sredstva za ureditev športnega parka v Ilirski Bistrici.

Vlada je odobrila sredstva za šolsko infrastrukturo, investicije pa so odobrene tudi na področju kulture in okolja.

Investicije v šolsko infrastrukturo
Z odobrenimi sredstvi bo sofinancirana gradnja prizidka in telovadnice v OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici, prizidek v OŠ Antona Globočnika v Postojni in izgradnja dvorane Šmihel v Pivki. Poleg naštetih je vlada odobrila tudi 23 tisoč evrov za ureditev športnega parka Tivoli Golnik v Ilirski Bistrici. Skupno se bo rekonstruiralo 917 m2 površin, dozidalo 1.080 m2 šolskih površin in novo izgradilo telovadnico v obsegu 827 m2, s čimer se bo zagotovilo pogoje za kvalitetno in varno izvajanje osnovnošolskega programa. Za investicijo bo vlada zagotovila 2,35 milijona evrov sredstev.

Image

Investicije v kulturo
Z odobrenimi sredstvi se bo zagotovilo varovanje kulturne dediščine, Hiša kulture v Pivki, dva kulturna domova v občini Pivka in obnova gradu Prem.

Investiranje tudi v okolje
Tudi ministrstvo za okolje in prostor je občutno povečalo sredstva za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja vodotokov, saj je za urejanje vodotokov v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna bilo v letu 2021 namenjenih 1,8 milijona evra. Številni projekti v regiji so sofinancirani tudi z evropskimi sredstvi, in sicer je bilo 23,7 milijona evrov iz kohezijskih skladov namenjenih za gradnjo in rekonstrukcijo vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka.

Tanja Brkić