fbpx

Zadrževalnik Veliki potok že opravlja svojo funkcijo

Foto: Občina Grosuplje

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Leta 2009 je bil zgrajen zadrževalnik Bičje, danes pa je nared, da nas obvaruje pred poplavami tudi zadrževalnik Veliki potok. Ta je lociran v dolini med naseljema Velika Stara vas in Gradišče, njegova vloga pa je posebej pomembna za poseljen del mesta ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo.

O pomembnosti njegove vloge verjetno priča tudi dejstvo, da prvi dokument o izgradnji zadrževalnika Veliki potok, ki ga imamo zabeleženega, sega že v leto 1962. Šlo je za študijo možnosti protipoplavnega ščitenja oziroma zadrževanja visokih voda, ki jo je izdelal Zavod za vodno gospodarstvo LRS iz Ljubljane. Z njegovo izgradnjo pa smo dejansko pričeli v juliju 2020.

Dela so se pričela s čiščenjem terena in drugimi pripravljalnimi deli. Prilagoditi oz. prestaviti je bilo potrebno traso ceste, ki vodi proti Dolenji in naprej proti Gorenji vasi, traso ceste, ki pelje v smeri Dol, pa tudi gozdno cesto na tem območju. Že v jeseni se je nato pričelo z gradnjo zapornice in jarka z vtočnim in iztočnim delom, ki predstavljata ključni krmilni del zadrževalnika, in 2. decembra 2020, ko sta bila v večjem obsegu zgrajena, smo potok Veliki potok preusmerili po novi strugi.

Z letom 2021 se je pričela gradnja pregrade in nato s septembrom še gradnja prelivnega polja.

Zadrževalnik Veliki potok je danes zgrajen, 26. avgusta 2022, je bil že izveden tudi priklop na električno omrežje. In jesensko deževje bomo pričakali z delujočim objektom.

V primeru zadrževalnika Veliki potok gre za suhi zadrževalnik visokih voda, kar pomeni, da se nivo vode pred pregrado poveča samo v času poplav. Talni izpust se regulira z zapornico, predvsem zaradi naravovarstvenih ukrepov pa je vedno zagotovljen minimalni pretok vode. Pregrada je visoka 15 m in dolga nekaj več kot 200 m. Zadrževalnik s prostornino 573.355 m3 bo prebivalce ščitil do obsega stoletnih voda.

Izvajalec del je bil podjetje CGP, d.d. Pogodbena vrednost del je skupaj z DDV-jem znašala 6.038.439,98 evrov.

Sara Kovač