Žalostno: Ureditev te ceste za vlado Marjana Šarca ni prioritetna naloga

Foto: printscreen / youtube

Problematika cestne povezave ribniško-kočevskega območja z glavnim mestom države in drugimi deli Slovenije ima že dolgo brado. Na to so opozarjali občinski sveti občin od Škofljice do Osilnice, župani pa so že marca 2000 na vlado naslovili pobudo za hitrejše in predvsem odločnejše reševanje prometne povezanosti omenjenih občin z drugimi deli Slovenije.

Na pomen urejene prometne infrastrukture za skladen in enakomeren regionalni in gospodarski razvoj vseh slovenskih regij je opozorila tudi leta 2006 sprejeta Resolucija o nacionalnih razvojnih programih 2007–2023, v katero je bila vključena rekonstrukcija oziroma posodobitev cestne povezave med Kočevjem–Ribnico in Ljubljano. V januarju 2014 je bil nato v promet predan rekonstruiran odsek glavne ceste Pijava gorica–Smrjene, ki je bistveno pripomogel k večji pretočnosti prometa pa tudi in predvsem k varnosti prometa na omenjenem odseku. Vendar pa ta odsek predstavlja le krajši, okoli 3-kilometrski del odseka Pijava Gorica–Turjak. Do Turjaka je ostalo še približno 10 kilometrov ceste, kjer ob konicah zaradi gostejšega, predvsem tovornega prometa in značilnosti vozišča praktično ni možnosti varnega prehitevanja počasnih tovornih vozil.

Promet na cesti Škofljica-Rašica

Na celotnem preostalem 10 kilometrov dolgem odseku Smrjene–Turjak je namreč le na enem, v dolžini okoli 500 metrov dolgem odseku zarisana črtkana črta. Odsek skupaj na celotni dolžini poteka skozi gozd, stavbnih ovir praktično ni. To tudi pomeni, da ni večjih tehničnih ovir, da bi cesto na celotni dolžini do Turjaka posodobili s 3. pasom.

Na to je januarja vlado spet spomnil ribniški poslanec Jože Tanko. Dal je pobudo, naj vlada čim prej pristopi k nadaljevanju izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica–Turjak. Iz vlade so mu nato odgovorili, da za rekonstrukcijo na odseku ceste do Turjaka ni strokovnih utemeljitev. Na ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek, pa so pripravili odgovor, da ureditev odseka ceste do Turjaka do leta 2030 ni predvidena. Jože Tanko se z odgovorom ni zadovoljil, zahteval je natančna pojasnila o nadaljevanju izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica–Turjak.

Poslanec Jože Tanko (Foto: STA)

Včeraj pa je vlada Jožetu Tanko ponovno odgovorila. Zapisali so, da se stanje vozišč v Sloveniji poslabšuje in je kar polovica državnega cestnega omrežja v zelo slabem stanju. “Pri tem tudi cesta do Turjaka ni izjema,” so navedli.

“Vendar pa izgradnja dodatnega pasu za počasna vozila (3. pas) med Pijavo Gorico in Turjakom ni med vladnimi prioritetnimi ukrepi.”

Moja-dolenjska.si