fbpx

Žan Mahnič o tem, kaj je kot poslanec naredil in kaj še bo: “Izpolnjujem obljube za razvoj naših krajev!”

Foto: Facebook

Na novinarski konferenci je župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež kot vodja volilnega štaba poslanca in kandidata stranke SDS Žana Mahniča pozdravil vse navzoče. V uvodu je povedal, da se je Žan potegoval za lokalno okolje in deloval v korist občin Žiri, Železniki in Gorenja vas – Poljane. Skozi celoten mandat je kot poslanec opozarjal na napake in predlagal rešitve. Sodelovanje je bilo odlično in tudi zaradi njegove pomoči imajo za naslednji mandat, tako poslanski kot tudi županski, kar se tiče infrastrukturnih projektov, več kot zadosti dela. “V tem mandatu nam je šlo dobro, to pa je plod najinega odličnega sodelovanja,” je poudaril Čadež.

V nadaljevanju je Žan Mahnič, ki velja za enega najaktivnejših poslancev SDS, spomnil na obljube, ki jih je dal v predvolilnem času v kampanji leta 2014, da bodo rdeča nit njegovega delovanja lokalno okolje, mladi in varnost. Zadovoljen je, da so rezultati njegovega dela vidni na lokalni ravni, zato je za volilno kampanjo izbral moto: “Izpolnjujem obljube za razvoj naših krajev!”

V zadnjih dneh kampanje se bo Mahnič osredotočil na to, da ljudem predstavi delo, ki je bilo opravljeno v dobro občin Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. “Zaradi skupnih ciljev za razvoj krajev, sodelovanja in povezovanja med občinami so uspeli številni projekti in številni še bodo, saj so zanje v prihodnje v državnem proračunu zagotovljena finančna sredstva.” Na tem mestu se je zahvalil županom vseh treh občin za sodelovanje.

Foto: Twitter

Projekti, ki so bili izvedeni ali se še izvajajo

Kot poslanec je preko poslanskih vprašanj in pobud, sestankov na ministrstvih skupaj z župani in drugimi aktivnostmi, ki kot sam pravi “niso sedenje v veliki dvorani državnega zbora, za kar državljani največkrat mislijo, da je naše glavno delo,” prispeval, da se danes izvajajo ali pa so že bili izvedeni naslednji projekti:
– sanacija vodotokov po oktobrskih poplavah leta 2014
– rekonstrukcija cest Podrošt-Sorica, Gorenja vas-Todraž in Žiri-Rovte
– po izvolitvi je predlagal odstranitev semaforja in čimprejšnjo sanacijo plazu pri Dvorcu Visoko, kar se je tudi zgodilo
– zagotovljenih je 2,5 milijona evrov za protipoplano varnost Poljan
– zaradi aktivnosti in skupnega angažmaja z občinami so dobili samostojno pediatrično ambulanto
– bivši objekti Rudnika urana Žirovski vrh, ki so v lasti ministrstva za obrambo, so bili predani v upravljanje občini Gorenja vas – Poljane
– Študentska organizacije Slovenije je bivši mladinski dom na Žirovskem vrhu brezplačno predala v last občine Žiri
– Ko so želeli uničiti Alpino, je bil med drugim proti temu na odboru za finance sprejet sklep, ki ga je predlagal, da se prouči smotrnost in učinkovitost svetovalne pogodbe, ki jo ima podjetje Alpina d.o.o. sklenjeno s podjetjem Admetam Business Consulting. Takratno direktorico Barbaro Vtič Vraničar pa je prijavil Inšpektoratu RS za delo in preko peticije Komisiji za preprečevanje korupcije.

Mahnič v primeru ponovne izvolitve obljublja, da si bo prizadeval, da bodo projekti, ki so zaradi pogojev, ki so bili ustvarjeni v tem mandatu, tik pred začetkom izvajanja del, v mandatu 2018–2022 tudi realizirani. Tako bodo dokončane rekonstrukcije cest Podrošt-Sorica, Žiri-Rovte in Todraž-Gorenja vas, pričelo pa se bo z rekonstrukcijo cest Gorenja vas-Hotavlje, Lučine-Suhi Dol, dokončalo se bo rekonstrukcijo ceste Trebija-Sovodenj, prav tako pa se bo postavilo pločnike in rekonstruirala cesta na Selu pri Žireh. V kratkem se bo začelo graditi prvo fazo žirovske obvoznice.

Foto: Demokracija

Kandidat za poslanca Žan Mahnič je poudaril, da bo ena njegovih glavnih prioritet v naslednjem mandatu severna škofjeloška obvoznica v Selški dolini. Za Selško dolino prav tako poudarja, da je potrebno realizirati odgovor na njegovo zadnje ustno poslansko vprašanje ministrici za okolje – 36 milijonov evrov za protipoplavno varnost Selške doline. Na področju kulture se bo zavzel, da bi pridobili državna sredstva za nadaljnjo obnovo Dvorca Visoko. Želi si tudi, da bi pridobili večgeneracijski center in stanovanja za mlade na podlagi zakona, katerega je v tem mandatu dvakrat vložil v državni zbor preko poslanske skupine SDS. “Moj glas bo glas Selške in Poljanske doline,” je zaključil Mahnič in dodal, da bo še naprej deloval v tej smeri kot do sedaj.

N. Ž.