Žužemberk: Pot do gasilskega poligona bo očitno še dolga in draga

Foto: moja-dolenjska.si

Občina Žužemberk želi v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije zgraditi regijski gasilski poligon v nekdanjem peskokopu Klek v Žužemberku. Agencija RS za okolje (Arso) je k nameravani gradnji dala soglasje, zoper sklep pa se je pritožila NVO ROVO – Nevladna okoljevarstvena organizacija – Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov iz Novega mesta. Na podlagi te pritožbe je ministrstvo za okolje in prostor sklep agencije odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Se bo na koncu izkazalo, da je občina kupila in drago plačala mačka v žaklju?

Občina Žužemberk namerava na območju PC Klek v Žužemberku izvesti poseg v prostor, ki se mu strokovno reče gradnja cestne in komunalne infrastrukture, ali povedano drugače, občina namerava na tem območju zgraditi regijski gasilski poligon za območje Dolenjske in Bele krajine. Za ta namen ima v rebalansu občinskega proračuna za leto 2018 predvidenih 127.000 evrov.

Občinski svet Občine Žužemberk je na 10. seji, dne 18. 12. 2015, sprejel sklep o pridobitvi nepremičnin, na katerih bo zgrajen gasilski poligon. V gradivu za sejo je bila navedena tudi orientacijska vrednost predvidenih parcel, potrebnih za gradnjo gasilskega poligona, ki jo določi občina kot upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, in ta je bila po oceni občine 47.459,05 evra.

Kot gre sklepati iz javno dostopnih podatkov, je bil lastnik teh parcel podjetje Vinet, gradbeništvo in turizem, iz Novega mesta. Iz javno dostopne aplikacije ERAR je razvidno, da je Občina Žužemberk v juliju 2016 podjetju Vinet za odkup teh parcel plačala 80.000 evrov.

Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj je Občina Žužemberk za parcele, katerih orientacijska vrednost, ki jo je sama določila in je znašala 47.459,05 evra, nekdanjemu lastniku zanje plačala 80.000 evrov ali kar 32.540,95 evra več, kot je znašala njihova ocenjena vrednost? Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da gre za zemljišča, ki jih bo treba pred začetkom gradnje na račun novega lastnika, to je Občine Žužemberk, sanirati, kar pa je bilo na seji občinskega sveta po dostopnih podatkih svetnikom zamolčano. Več kot očitno je, da si je občina z nakupom teh zemljišč naredila medvedjo uslugo in da je dejansko kupila mačka v žaklju, kar pa bo na koncu tudi drago plačala.

Celoten članek preberite TUKAJ