Osnovna šola Ferda Vesela v prenovi

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični (Foto: Gašper Stopar)

V sklopu projekta celovite energetske sanacije javnih stavb v lasti Občine Ivančna Gorica se v poletnem času izvajajo gradbena dela tudi na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični.

Poleg priprav na začetek novega šolskega leta se na objektu šole in njeni notranjosti izvajajo naslednja gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela:

  • vrtanje geosond za vgradnjo sistema toplotne črpalke za ogrevanje objekta in pripravo sanitarne tople vode,
  • zamenjava razsvetljave in vgradnja LED svetil in sijalk v šolskih prostorih in telovadnici,
  • menjava stavbnega pohištva na starem delu osnovne šole,
  • montaža sistema prezračevanja, ogrevanja in ohlajevanja v telovadnici,
  • vgradnja prezračevalnih naprav po učilnicah,
  • na zunanjosti objekta poteka namestitev toplotne izolacije po vseh strehah in nova strešna kritina.

Po sanaciji strehe sledi izvedba izolacije in fasaderska dela. Dela znotraj objekta bodo zaključena do začetka šolskega leta, dela zunaj objekta bodo zaključena do sredine meseca septembra. Šola v Šentvidu bo poleg trenutnih del v sklopu energetske sanacije v prihajajočem šolskem letu deležna tudi konkretne prenove in dodatnih prostorov. Trenutno je v teku postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Sara Kovač