fbpx

V nekaj desetletjih bi lahko Evropa postala muslimanski kontinent.

Islam postaja najbolj dominantna vera sveta (Foto: iStock)

Na Nizozemskem je že 50 odstotkov novorojenih otrok muslimanske veroizpovedi, v Nemčiji pa že delujejo šeriatska sodišča. V nekaj desetletjih bo sedanja 50-milijonska populacija muslimanov Evropo spremenila v muslimanski kontinent.  

Še pred velikim migrantskim valom, ki ne bo imel zanemarljivih posledic na demografske spremembe Evrope in sveta, je Evropa že imela 50-milijonsko populacijo muslimanov, ki s svojo demografsko politiko rapidno vpliva na sestavo prebivalstva in prihodnost stare celine.

Če želimo preživeti, moramo povečati rodnost
Strokovnjaki opozarjajo, da je za dolgoročno ohranitev neke kulture potrebna minimalna rodnost 2,1 otroka na družino. Vse, kar je manj, resno ogroža obstoj družbe, zato je potrebnih naslednjih 80 do 100 let, da si populacija opomore – ob predpostavki, da se rodnost popravi. Predvsem pa ne obstaja ekonomsko vzdržen sistem, ki bi vzdrževal družbo v propadanju.

Rodnost v državah Evropske unije doseže komaj 1,38 otroka na družino. S takšno stopnjo rodnosti bo Evropa, kakršno poznamo danes, izumrla. Vendar pa število prebivalstva kljub nizki rodnosti ne upada, temveč se povečuje. Razlog za ta fenomen so migracije.

Muslimanska družina ima 8,1 otroka, evropska pa 1,8 otroka
Na račun priseljevanja muslimanov je prebivalstvo na evropskem kontinentu od začetka 90-ih let v porastu, saj ti predstavljajo 90 odstotkov vseh priseljencev. Že samo ob podatku, da je rodnost v Franciji 1,8 otroka na družino, v muslimanskih skupnostih pa kar 8,1 otrok, bi se moral prižgati rdeči alarm. Na jugu Francije, ki je tradicionalno krščanski, je že sedaj več mošej kot katoliških cerkva. V večjih mestih, kot so Pariz, Nica in Marseille, je že 45 odstotkov vseh otrok, mlajših od 20 let, muslimanskega porekla. Do leta 2027 bo musliman kar vsak peti Francoz.

Na Nizozemskem je več kot 50 odstotkov vseh novorojencev muslimanske veroizpovedi in samo petnajst let bo potrebnih, da bo muslimanska skupnost predstavljala polovico vsega prebivalstva.

Šeriatsko pravo že v vseh večjih nemških mestih
Iz nemškega statističnega urada so sporočili, da je rodnost v tej največji evropski državi v takšnem padanju, da ga ni več mogoče popraviti. Leta 2050 bo Nemčija ob takem trendu večinsko muslimanska država. Številni kritiki menijo, da je Nemčija popolnoma brezbrižna do dolgoročnih posledic, ki jih lahko pripelje brezglavo priseljevanje in nizka rodnost avtohtone populacije. Islam je najhitreje rastoča religija in številne cerkve v Nemčiji že postajajo mošeje ali molilnice za muslimane. Prav tako je že vseprisotno šeriatsko pravo, v vseh večjih nemških mestih pa že delujejo sodišča, ki po njem tudi sodijo. Kljub temu da je poligamija po nemškem pravu prepovedana, je v muslimanskih skupnostih tolerirana.

V Belgiji je že ta trenutek 25 odstotkov celotnega prebivalstva muslimanske veroizpovedi, 50 odstotkov vseh novorojenih otrok pa je iz muslimanskih družin. Po podatkih belgijske vlade bo do leta 2025 že tretjina vseh otrok muslimanov.

Islam postal dominantna religija na svetu
Skrb zbujajoče dejstvo je, da so vsi našteti podatki veljali še pred trenutno migrantsko krizo, zaradi katere bo do konca tega leta v Evropo prišlo skupno 800 tisoč migrantov. Še bolj nas mora skrbeti podatek, da je ta trenutek pripravljenih 20 milijonov ekonomskih migrantov, ki čakajo na vstop pred vrati Evrope – od tega sta samo 2 milijona nemuslimanske vere.

Že libijski diktator Moamer Gadafi je pred skupščino Združenih narodov preroško napovedal, da “obstajajo znaki, da bo Alah dosegel islamsko zmago v Evropi brez mečev, pušk in bojev. Ne potrebujejo teroristov in samomorilskih napadalcev. Več kot 50-milijonska muslimanska populacija bo v nekaj desetletjih Evropo spremenila v muslimanski kontinent.

Ob vseh podatkih in napovedih, ki nas čakajo, lahko napovemo, da svet, v katerem sedaj živimo, ne bo več svet, v katerem bodo živeli naši otroci in vnuki. Število muslimanov je v svetovnem merilu že preseglo število kristjanov, islam pa postaja najbolj dominantna religija na svetu. Vir informacij: tukaj.

M. P.