Društvo MORiS ponovno vložilo zahtevo za prepoved komunistične orgije Svetlane Makarovič “Nosil bom rdečo zvezdo”, ki krši ustavno pravico do človekovega dostojanstva

Foto: STA

Društvo MORiS Kočevska Reka ponovno, kot leta 2017, vlaga zahtevo za prepoved izvedbe javne prireditve pod naslovom “Nosil bom rdečo zvezdo”, ki naj bi se, po poročanju sredstev javnega obveščanja, izvedla v 25. maja 2018 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zahteva za prepoved je bila posredovana predsedniku republike, predsedniku državnega zbora, vsem domoljubnim organizacijam ter medijem.

V 2. členu Statuta Društva MORiS Kočevska Reka je zapisano, da imajo člani ničelno toleranco do vseh totalitarnih simbolov (kar rdeča zvezda je, saj so jo nosili kot oznako po mednarodnem vojnem pravu pripadniki agresorske Jugoslovanske ljudske armade leta 1991, kot orodje nasilja bivše totalitarne SFRJ), v 6. členu statuta pa je navedeno, da se argumentirano zoperstavljajo poskusom spreminjanja namena in poteka dogodkov iz obdobja osamosvajanja in demokratizacije, s poudarkom na vojni za Slovenijo. “Ker ščitimo svoj pravni interes in interese našega članstva, zahtevamo od Upravne enote Ljubljana, da prepove nameravani koncert – javno prireditev, ne samo zaradi razlogov javnega reda in miru, temveč predvsem zato, ker bi nameravani dogodek ponovno javno poveličeval in posredno na simbolni ravni legitimiziral vojaški napad JLA na Republiko Slovenijo leta 1991 in na simbolni ravni poveličeval totalitarni komunistični sistem ter s tem kršil temeljno človekovo pravico do dostojanstva v skladu s 34. členom Ustave Republike Slovenije našim članom kot tudi vsem državljanom Republike Slovenije, ki so se na plebiscitu leta 1990 odločili za samostojno državo in odcepitev od totalitarne komunistične države SFRJ, in vsem, ki smo z orožjem obranili komaj razglašeno novo državo. Posmrtno pa bi ponovno odvzel tudi dostojanstvo vsem padlim pripadnikom Slovenske vojske in policije, ki so svoja življenja izgubili v boju z JLA (rdečo zvezdo),” so zapisali.

Hkrati opozarjajo Upravno enoto Ljubljana na odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/10-11 z dne 26. 9. 2011, ki je med drugim navedlo, da oblastni organi ne smejo izvajati takih ukrepov, ki bi kršili človekovo dostojanstvo posameznikov v smislu 34. člena ustave in ki nasprotujejo javnemu interesu (14. točka citirane odločbe). “Izdaja dovoljenja za izvedbo javne prireditve, na kateri bi se na simbolni ravni izražale vrednote, ki so nasprotne temeljnim ustavnim vrednotam, ne more biti v javnem interesu in bi bila izdaja dovoljenja protiustavna.” Dovolitev nameravane provokativne javne prireditve (simbolično na dan 25. maja, ko se je v bivši SFRJ praznovalo dan mladosti in rojstni dan diktatorja Josipa Broza Tita) bi v skladu s citirano odločbo ustavnega sodišča pomenilo, da bi Upravna enota Ljubljana delovala v nasprotju z javnim interesom, saj bi z avtoriteto oblasti dopustila javno poveličevanje simbola (rdeče zvezde), ki izraža vrednote, ki so nezdružljive s temeljnimi ustavnimi vrednotami, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija in vladavina prava.

Upravna enota bo v primeru podelitve dovoljenja kršila temeljno pravico do človekovega dostojanstva
Glede na sklep UE Ljubljana št. 215-863/2017-5 z dne 28. 6. 2017, s katerim je UE Ljubljana zavrgla njihovo zahtevo za prepoved javne prireditve, in njegovo obrazložitev, ki se sklicuje na sodbo ESČP v zadevi Vajnai proti Madžarski, poudarjajo, da Društvo MORiS ni zahtevalo prepovedi nošenja rdeče zvezde posameznikom (kot je bil primer Vajnai), temveč zahteva prepoved javne prireditve, kjer se bodo manifestirale in poveličevale vrednote, ki kršijo človekovo dostojanstvo na podlagi 34. člena Ustave Republike Slovenje in ki so v nasprotju s temeljnimi ustavnimi vrednotami Republike Slovenije. V citiranem sklepu iz leta 2017 so njihovo zahtevo zavrgli tudi z obrazložitvijo, da člani Društva MORiS nimajo statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku izdaje dovoljenja za izvedbo sporne javne prireditve, ker niso izkazali varstva svojih pravnih koristi. Konec leta 2017 so s strani ministrstva za obrambo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in obrambe. V določbah njihovega statuta je v drugem odstavku 2. člena navedeno, da imajo v Društvu MORiS ničelno toleranco do vseh totalitarnih režimov in njihovih simbolov, v 6. členu statuta pa je navedeno, da se argumentirano zoperstavljajo poskusom spreminjanja namena in poteka dogodkov iz obdobja osamosvajanja in demokratizacije, s poudarkom na vojni za Slovenijo. “Javno poveličevanje bivšega totalitarnega komunističnega sistema in predvsem javno poveličevanje simbola rdeče zvezde, ki ga je nosila agresorska JLA, skuša na simbolni ravni predrugačiti zgodovinska dejstva o naravi bivšega sistema in vlogi JLA. V konkretni zahtevi ščitimo svoj pravni interes in interese članov, ki se jim bo v primeru dovolitve sporne javne prireditve kršila temeljna ustavna pravica do človekovega dostojanstva v smislu 34. člena ustave. Naš pravni interes je s tem izkazan,” trdijo v Društvu MORiS.

Društvo MORiS vodi slovenski osamosvojitelj Tone Krkovič. (Foto: STA)

Hkrati opozarjajo tudi na odločbo Ustavnega sodišča RS št. Up-301/96 z dne 15. 1. 1998, ki je poudarilo: “Zaradi bridkih zgodovinskih izkušenj slovenske družbe iz obdobja bivšega komunističnega totalitarnega sistema je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema.” Morebitno oblastno dopuščanje javne uporabe simbola agresorske Jugoslovanske ljudske armade, ki je vojaško napadla komaj razglašeno samostojno Republiko Slovenijo, in simbola, ki predstavlja bivši totalitarni komunistični sistem, bi po njihovem s strani UE Ljubljana pomenilo direktno kršitev ustavne pravice do človekovega dostojanstva ter spodbujanje sovraštva in nestrpnosti v smislu določb 63. člena Ustave Republike Slovenije.

“V primeru izdaje dovoljenja za izvedbo javne prireditve, kjer bo na simbolni ravni poveličevana rdeča zvezda, ki so jo nosili pripadniki agresorske JLA in ki predstavlja vrednote bivšega totalitarnega komunističnega sistema, ki so nasprotne temeljnim ustavnim vrednotam Republike Slovenije, bo upravna enota kršila temeljno ustavno pravico do človekovega dostojanstva vsem zavednim državljankam in državljanom te države ter vsem vojnim veteranom v vojni za Slovenijo, kar ima znake kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti v smislu 131. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije,” so še zapisali v Društvu MORiS, katerega predsednik je brigadni general in osamosvojitelj Anton Krkovič.

C. Š.

 • Peter

  Pomiri se, veliki demokrat, ki ti demokracija nese samo v eno smer, no.
  Rajaj ob svoji smrdeči zvezdi, kdo ti brani, no?

 • sprehajalec

  Tudi v nemčiji je prepovedano nositi socialistična obeležja. Delavskih socialistov.

 • Peter

  Res je, da so evropski narodi obsodili vse totalitarizme, vendar pa je dolina izjema.
  Smo vsaj v nečem posebni, no.

 • Franc Šink

  Komunisti kot že tolikokrat spet dvigajo glave.Ne bo vam več uspelo.

 • Peter

  Kaj ma ta spodaj zdaj rumene dreke namesto smrdečih zvezd?
  Zelo ustrezna menjava, moram priznati, no.

 • Peter

  “Vi, če ste bli na gradu, de, je men blo srce polno, ko je cela dvorana s ______ aplavzom pozdravila partizana z 9. maja 1945, de.”

  • sprehajalec

   Srce mi bilo puno….

   kar solze mi gredo v oči…

   • Pjevač tuge

    kmalu mu bodo gate polne de

    • Vera

     ha, ha, ha, ha,

 • sprehajalec

  Ha, ha, s tvojo pametjo greš lahko le za Komunalca (pa vsa čast poklicu) v neki normalni družbi. Samo v iskrivljeni levičarski se lahko valjaš nekje na javnem.

  In kaj naj bi socialistična pomenila v besedi NSDAP? Torej ni vsak socializem socializem? kako pa veš, kateri je pravi? tisti, ki ti ustreza in kominterna tako določi?

 • Krtača 20

  Najboljš da prepovemo tud cerkvene kikle. Ampak zvezda se pa vrača!

  • sprehajalec

   Zvezda je ukradena cehu srednjeveških pivovarjev. samo Heineken ima vse papirje, da jo lahko nosi.

   Za Svetlano je pa treba poklicati Domiclja pa druščino iz Avtorskih pravic.

   • Franc Šink

    Najboljši komentar za danes.

    • sprehajalec

     Ni še konec dneva Franc….

  • Franc Šink

   Komu !!

  • Grenze

   KRTAČA TEBE PA KAR NA FRAĆA IN TE IZSTRELITI MAKAROVIĆKI V TAUSCANA LUKNJAĆA !

 • Hribouc

  Bravo, nujna civilizacijska, človeška in državljanska zahteva!

  Dodajam k svinjski morilski rdeči zvezdi še dejstva, ki jih moramo ponavljati kar naprej:
  1.
  RDEČA MORILSKA ZVEZDA JE SIMBOL BOLJŠEVIZMA IN KOMUNIZMA, NAJBOLJ MORILSKE IDEOLOGIJE PLANETA ZEMLJA.
  2.
  Pod rdečo zvezdo je bilo na svetu pobitih čez med 100.000.000 in 200.000.000 nedolžnih ljudi!
  Samo v Lenin/Stalinovi SZ je cifra preko 100milijonov žrtev, ki tudi nimajo grobov!
  3.
  Na ozemlju nekdanje SFRJ je J.B.Titov krvavi režim pobil 1.100.000žrtev.
  To postavlja J.B.Tita na deseto mesto vrhunskih pobijalcev vseh časov na svetu.
  4.
  Pod rdečo krvavo Miloševičevo komunistično zvezdo je bila napadena Slovenija in je povzročila desetine žrtev.
  5.
  Pod isto krvavo srbijansko Miloševičevo rdečo zvezdo je bila napadena soseda Hrvaška in je povzročila
  cca 11.000žrtev in desettisoče invalidopv ter 200.000beguncev ter trpečih ljudi Hrvaške.
  6.
  Pod ravno to, srbijansko krvavo rdečo boljševiško zvezdo je bila napadena Bosna in Hercegovina in z njo mučeno Sarajevo. Za seboj je pustila čez 300.000nedolžnih žrtev, 2milijona beguncev in stotisoče ranjenih in mučenih ljudi !
  ——————————————————————————————————————————–
  IN KAJ SE DOGAJA ZDAJ ?
  Glavna boljševiška komunista in srbijanca po krvi zganjata razdvajalni komunistični teror nad Slovenci in to v prestolnem mestu?

  Ne bom moraliziral.
  NEZASLIŠANO.
  PROTIČLOVEŠKO.
  PROTICIVILIZACIJSKO.
  SOVRAŽNO.
  RAZDVAJALNO.
  UNIČEVALNO
  PROTIZAKONITO.
  PROTIUSTAVNO HUDO DEJANJE Z SATANSKIM NAKLEPOM!
  —————————————————————————————-
  Kako zmore država Slovenija to dopustiti ?

  Kako morejo verni pravoslavni državljani molčati in , očitno, podpirati to svinjarijo?
  Bratje Pravoslavci, zakaj ste tiho in dovoljujete, da vaša rojaka počenjata to nepredstavljivo sovraštvo?

  Zakaj ste tiho, g.Predsednik, Pahor?
  Zakaj si tiho, kakor, Varuhinja, Nussdorfer?
  Zakaj ste tiho, Policija, Tožilci?

  Kje ste in kaj delate, zakaj molčite, g.Nadškof, Stane Zore in Slovenska Škofovska Konferenca?

  SPRAŠUJEM VAS, ČE SE ZAVEDATE ZA KAJ STE PLAČANI IZ NAŠIH ŽEPOV?
  Sprašujem ali se zavedate, da držite vrečo potencialnemu zločinstvu?

 • Peter

  Glejte, če napišete, da je ob tej in tej cesti pri številki tej in tej en velik kup dreka, se jih bo našlo nekaj, ki ga bodo šli pogledat. Če tega ne boste napisali in omenjali, bodo ljudje šli mirno mimo.
  Ju si vot aj min, no?

 • Marjan

  Desnuharji vidimo se na >Nosil bom rdečo zvezdo<, da vam mi "komunisti" polupamo glave.
  hahahahahahaha

 • Pjevač tuge

  Bravo Moris. Po uradni poti in sodno jih zjebat. Okupatorji moje domovine !

  • Sredina

   Ko so nas okupiral fašisti in nacisti te to očitno ni motl..in rdeča zvezda te je takrat osvobodila, da danes govoriš slovensko

   • marker

    V Avstriji in Italiji še vedno govorijo slovensko, čeprav jih ni osvobodila rdeča zvezda…

    • marker

     Koroški Slovenci so se preudarno in pametno odločili za Avstrijo, ne pa za Jugoslavijo in še vedno lahko govorijo slovensko. Pa plače so tudi precej višje…

     • Sredina

      Po zaslugo slovenske politike ter glavarja socialdemokrata Petra Kaiserja in spremembe koroške deželne ustave

    • Sredina

     Nacisti so tut padli…

   • Pjevač tuge

    Itak. To bo to. Partizani so zmagali v Normandiji. Itak

 • Peter

  O, vrhovni humorist levih provokatorjev se nam je ravnokar pridružil. Spet lahko pričakujemo obilo zabave ob izjemnih vicih, ki jih stresa naša krtača, no.
  Kateri je današnji đouk za uverturo, krtača, no?

 • Peter

  Vi, krtača, če ste bli na gradu, de, je men blo srce polno, ko je cela dvorana s
  ______ aplavzom pozdravila partizana z 9. maja 1945, de.”

 • Peter

  A un vic veste de? K je Janša dal prošnjo na Pavlihovo pratiko za
  urednika de? Ne? Tam ga lih niso uzel de, je pa zato ustanovu ta portal
  de. Dost bliz Pavlihovi pratiki de?

  • Franc Šink

   Toliko si neumen da niti vica ne znaš povedati.

   • janez cepec

    teb ga j’ đabe povedat, sej tko ne zastopeš

    • Franc Šink

     Zaradi takih “vicev” je tvoja kamarila včasih ljudi streljala.

     • janez cepec

      nč ne rečem, ste že zaslužil

   • Peter

    Franc Šink, tole zgoraj je kopija vica, ki ga je včeraj povedal lider levičarskih humoristov, tov krtača. In on to ve, ti pa očitno ne.
    Prehitri prsti niso vedno najboljši, no, ok?

    • Franc Šink

     Ok.

  • janez cepec

   ne b’ reku, je bla pa pratka dost bolš

 • Franc Šink

  Ma ta tvoja zgodovina je na nivoju osnovne šole oziroma kumrovške univerze danes Fakultete v Kranju.

 • janez cepec

  Novi 24 še zdej ni jasn, kva so orgije. neki podobnga se j’ sicer u petek dogajal u Cjelu, na zboru SDS, pa tud to ni bla klasična orgija. bla je sicer polna dvorana u glavo kavsanih zblojenih ovac, ki so jih pastir pa par njegovih podrepnikov še kr nategval pa nategval, ovce so jim pa mirno držale. ne ni to orgija. tko kot Makarovička nima orgije. ni lizanaca, ni 3, pa 4 some, pa grupnakov, sado, mazo etc. no ja, SDS fešta je pa usen spominjala na sado-mazo. ker če pastirja poslušaš ke dan na dan jamra en in isto, jebenti, moreš bit mau mazohista. sadist je pa pastir, itaq

 • zokispoki

  Razkajfat to bando komunajzarsko, enkrat za vselej !

 • Rotar Jakob

  krkovič heroj osamosvojitve nalepi rdečo zvezdo kurćanu na nos!

  • janez cepec

   Krko se je kr sam proglasu za generala, čeprav nima za to niti najmanših pogojev. z izobrazbo, ki jo ma bi uhka prguru do zastavnika. je pa res, de je ljubljenmu vodji pomagu osvobajat Slovenijo, no ja pa njegov mladoletni sin, pa en pjen teritorjalc, pa es star miličar so mu pomagal. za bavčarja pa že ni sigurn

 • Sredina

  Simbola komunizma sta srp in kladivo in ne rdeča zvezda

  Rdeča zvezda je osvobodila nacistično in fašistično okupirano Evropo, tudi Jugoslavijo in s tem Slovenijo, Slovenije niso osamosvojili komunisti ampak ljudstvo, pod rdečo zvezdo, ZKJ si je zgolj pripisala zasluge

  • sprehajalec

   osvobodila je tudi kambodžo. kaj je bilo pa potem, smo pa videli.

   pa ja, slavni levičarski đeneral Ratko Mladić jo je s ponosom nosil…..

   http://www.bhrt.ba/wp-content/uploads/2017/11/ratko-mladi%C4%87-petokraka-400×260.jpg

   • Sredina

    Kot sm reku, komunizem je rdečo zvezdo zlorabu

    • sprehajalec

     Komunizem in rdeča zvezda sta eno. Dva oka u istoj glavi….

    • Peter

     in zato boste 25 maja zvečer rajali pod rdečo zvezdo? Sredi glavnega mesta države članice EU?

     • Sredina

      Ja! Vstala Primorska, Vstala Slovenija!

     • sprehajalec

      pa vstali Žerjavisti….

     • Peter

      Kolikor vem, to ni slogan Cecinega orgijanja, no.

     • sprehajalec

      kaj je koncert Cece hkrati s Svetlano?

      Tako Zoki dobiva svoje volilce…. Kdor zna zna izgleda.

     • Peter

      Ceca je pomanjševalnica za Svetlano. Ja, kdor zna, zna. In komur ni nerodno, da ga voli, naj ga, no.

    • Peter

     In zdaj jo spet zlorablja Ceca. Boga smrdeča zvezda, no.

 • sprehajalec

  Ha, ha, marđesiću, glupane. Par pojmov si natresel, pa misliš da briljiraš. Delavske socialiste bi pa izpeljal med desničarje v kardeljanski maniri izpeljevanja, ko črno rata belo in belo črno.

  Ti si pač povprečen levičarček, ki mu je NOB razlaga zgodovine biblija. Postavi se na kakšen mednarodni Forum, tako kot se je tvoj predhodnik Mladi liberalec. Z tezo o Slovencih v treblinki. Pa tam popolnoma pogorel. Od takrat ga ni več…

 • Peter

  Inkaming đouk naše krtače se danes pač ni pojavil. zato smo uporabili svobodo demokratičnega govora in uporabili njegov daleč najboljši včerajšnji đouk.

  Krtača računa na to, da bo Peter spet šel kam ven in bo potem vletel.
  Krtača, danes Peter ne gre nikamor in današnji večer ni tvoja garsonjera, no.

 • Darth Vader

  nimaš kaj :) kognitivna disonanca preteklosti je očitno pri levici bolj zajedena v njeno volilno telo in veliko več poudarka daje levica na preteklost, kot pa desnica…..prav tako je očitno, da je levica fašitično, absolutistično in diktatorsko nastrojena proti svojemu volilnemu telesu v isti sapi pa pozabljajo, da je 30% njihovega volilnega telesa padlo na foro sovaštva proti Janez Janši :) tko da s tem koncertom si bodo nardil samo še -10% na volitvah :)

 • Sredina

  Vstajenje Primorske

  Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli
  svoje ponižanje, svoje gorje,
  krik maščevanja na ustnih zatrli,
  ga zakopali globoko v srce.

  Toda glej, planil vihar je presilen,
  kot pajčevine raztrgal okov,
  šinil je zopet žar novega dneva
  tja do poslednjih primorskih domov.

  Strojnice svojo so pesem zapele,
  zrak je pretreslo grmenje topov,
  širne poljane so v ognju vzplamtele,
  klic je svobode vstal sredi gozdov.

  Vstala Primorska si v novo življenje,
  z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!
  V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju
  našla si končno svoj pravi obraz.

 • Sredina

  Pesem XIV. divizije

  Zaplovi pesem borb in zmage preko gmajn, gora,
  zaplovi pesem divizije Štirinajste v svet,
  ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča
  po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca.

  V borbo, Štirinajsta, juriš!
  naj se razlega prek sveta!
  Dvignimo puške in naprej junaško
  vsi za komandantom v boj. Naprej!(2x)

  Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja,
  takrat bo Štirinajsta zmagovito stopala,
  takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij,
  ki so borile se za boljše in srečnejše dni.

 • Janez

  A ko so hotel iti Krkovič na ustaški koncert ga pa to ni nič motilo.

  • Olga2345

   To ni bil ustaški koncert! Thompson je hrvaški osamosvojitelj in domoljub, ki z ustastvom nima nič! Imate pa več tisti, ki poveličujeta komunizem in s tem tudi nacizem in fašizem, ki jih je Evropa obsodila!

 • Sredina

  Na juriš!

  Na juriš, na juriš, na juriš!
  Krik borcev vihra skozi hoste,
  sovragove vrste so goste.
  Udari, navali, usekaj, izpali!
  Na juriš, o-hej, partizan,
  pred tabo svobode je dan!

  Na juriš, na juriš, na juriš,
  požgimo vsa gnila drevesa,
  zemljo spremenimo v nebesa,
  vsem sonce naj sije,
  le radost naj klije!
  Na juriš, o-hej, partizan,
  pred tabo svobode je dan

  Na juriš, na juriš, na juriš,
  maščujmo požgane domove,
  maščujmo vse naše grobove!
  Preženi besneče in reši trpeče!
  Na juriš, o-hej, partizan,
  pred tabo svobode je dan!

  Na juriš, na juriš, na juriš,
  vsi bratje teptani za nami,
  svobodo si vzamemo sami!
  Skoz glad in trpljanje
  v lepše življenje!
  Na juriš, o-hej, partizan,
  pred tabo svobode je dan!

  • sprehajalec

   Še refren Sredina…

   Čez gore, polja
   po svetu naj doni,
   Slovenija svobodna
   sovjetska bodeš ti.

  • Lustrator

   Zabavno je dandanes brati ta partizanski agitprop. Praktično VSE je obrnjeno na glavo, niti ena sama beseda ne drži.

   • DJURO SUMAR

    Zares čudno, da ljudje volijo levico in podpirajo rdečo zvezdo.

    • Lustrator

     Tričetrt stoletja popolnega partijskega enoumja, pranja možganov s strani vseh družbenih sistemov, strahovlade kombiniranje s piškotkarijo (nagrajevanje režimu pokornih z raznoraznimi davkoplačevalsko pokritimi cukrčki tipa priviligiane pokojnine, dobro plačane službe v državnem sektorju, državnih bankah in podjetjih, najvišje plačana mesta v državni upravi, agencijah, evropskih institucijah, milijonske donacije režimu vdanih “kulturnikov” in ostalih uslužnih nevladnikov,…) pač naredijo svoje.

     Za vse naštete mi ni ČUDNO, da volijo tisto, kar morajo voliti za ohranitev svojih privilegijev, me pa močno čudijo tisti, ki nobenega izmed teh privilegijev ne uživajo in živijo na robu družbe, pa vseeno podpirajo obstoječo partijsko garnituro, kar je ključni garant, da se tudi v nadaljnjih 50 letih ne bo na bolje spremenilo popolnoma nič.

 • sprehajalec

  Partizanska pesem Slovenci kremeniti. Bo kaj odmevala na Kongresnem Trgu 25.05?

  Na klic kominterne združite se v čete –
  v boj za svobodo, v boj za Sovjete.
  Rdeče smo fronte bojevniki mi,
  ker naše je geslo,
  Sovjeti sveta.

  Iz ruskih step veliki Stalin kliče zmagovito,
  z naših se gora odziva mu tovariš Tito.

  Naglo puške smo zgrabili
  in v gozdove z doma šli,
  ko sovjetski so junaki
  skupen boj oklicali.

  Čez gore, polja
  po svetu naj doni,
  Slovenija svobodna
  sovjetska bodeš ti.

 • Peter

  Sredina, se teb tud mal že meša, no?

 • Sredina

  Naprej zastava slave!

  Naprej zastava Slave,
  na boj junaška kri
  za blagor očetnjave
  naj puška govori!

  Z orožjem in desnico,
  nesimo vragu grom,
  zapisat v kri pravico,
  ki terja jo naš dom.

  Naprej zastava Slave,
  na boj junaška kri,
  za blagor očetnjave
  naj puška govori!

  Draga mati je prosila,
  roke okol vrata vila,
  je plakala moja mila,
  tu ostani ljubi moj!

  Zbogom mati, ljuba zdrava,
  mati mi je očetnjava,
  ljuba moja čast in slava,
  hajdmo, hoj, zanjo v boj!

  Naprej zastava Slave,
  na boj junaška kri,
  za blagor očetnjave
  naj puška govori!

  Naprej! Naprej!

  • sprehajalec

   Tole so pa domobranci peli. Sredina, malo se cenzuriraj….

   • Sredina

    Jok brate

    • sprehajalec

     Sam se preričaj. Gre za Domobransko Himno.

     ki je bila hkrati tudi Kranjska od Jenka.

     https://www.youtube.com/watch?v=urg7cpp4eNQ

     Sredina, tole pa stričnki ne bodo preveč zadovoljni s teboj….

     • Sredina

      Himna socialistične republike Slovenije

      Vsaj dokaz, da partizani in komunisti niso ideološko delili naroda

     • sprehajalec

      Socialistična Republika Slovenije je imela eno himno. “Hej Slovani”. Danes bi si levičarji radi prisvojili naprej zastava Slave. Ki jo je med vojno pela nasprotna stran v državljanski vojni…

     • Jovo Jamnica

      Pojma nimaš. Domobranska himna je Moja domovina.

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=TwP1sWQN-sc

     • Sredina

      tako

     • sprehajalec

      Naprej zastave Slave je bila preden so levičarji vedeli zase. Tudi je kot meščanska pesem bila nezaželjena v pesmarici kominterne. Je slovenska narodna himna, šele kasneje so si jo prisvojili komunisti, vendar zelo sramežljivo….

      Čitaj Jovice…

     • Jovo Jamnica


      sprehajalec
      > Sredina – 7 ur nazaj

      Sam se preričaj. Gre za Domobransko Himno.
      ………………………………
      … tepček…

 • Sredina

  Naša vojska!

  Kdo pa so ti mladi fantje,
  ki korakajo skoz’ vas,
  kdo pa so ti mladi fantje,
  ki jim tak žari obraz?

  To so mladi partizani,
  neupogljivega duha,
  to so mladi partizani,
  borci novega sveta.

  Kdo pa so dekleta mlada,
  puške imajo na ramah,
  kdo pa so dekleta mlada,
  ali ni jih prav nič strah?

  To so mlade partizanke,
  slušale so glas srca,
  to so mlade partizanke,
  strah pustile so doma.

  Kakšna je ta mlada vojska,
  ki zapela je skoz vas,
  kakšna je ta mlada vojska,
  druga vsa kot prejšnji čas.

  To je prava naša vojska,
  to je silna naša moč,
  to je vojska partizanska,
  jutro znani nam pojoč.

  • sprehajalec

   Intonacija;

   Na klic kominterne združite se v čete –
   v boj za svobodo, v boj za Sovjete.
   Rdeče smo fronte bojevniki mi,
   ker naše je geslo,
   Sovjeti sveta.

 • Peter

  Ob 10 dopoldne na Radiu 1 Še pomnite, tovariši.
  Sledi Pesmi borbe in dela.
  60 leta in tam okoli.
  In sredina še zdaj živi v tsitih časih.
  Njegov problem. Moj problem je samo to, da si tak človek upa sebe leta 2018 menovati sredina, no.

 • zokispoki

  Bebec, cefurski, imbecilni, bos ze videl. Prevec nategujete elastiko, komunjare ! Ko se enkrat strga, lahko pride se do drzavljanske vojne , in posledicno do tezke pizdarije ! Potem boste pa leteli, tako kot v Lazgosah ! Sicer je pa Krkovic nas, Slovenski junak. Verjamem, da vam gre v nos, cefurjem in podpornikom rdecih kriminalcev !

  • janez cepec

   enkrat ste že letel, gor ven čez Karavanke, zato počas gojzarje naštime, pa pasuš, spet boste pičil tja čez, pa, na žalost, vas vojo jodlarji spet vrnil, poj se pa ve kva bo. sam ne jokat pol

   • FUCK COMMUNISM

    Krtaca20, a bos tale komentar, tako kot moje, tut prjavu?!?! Ej cepec, tebe bomo med prvimi poiskal!

    • janez cepec

     ti kr poišči, jamo, boš nucu

     • FUCK COMMUNISM

      Zmenen

 • Sredina

  Jutri gremo v napad!

  Jutri gremo v napad.
  Glej, kako globoko je nebo!
  Sneg naš beli brat, razlij se v temo, temo!

  Veter potepuh, podaj nam roko!
  Mesec lenuh, hitreje za nami!
  Mi gremo, gremo s puško na rami!
  V napad za svobodo, za kruh!

  Zvezde že nam žare,
  pot nam razsvetljujejo temno.
  Ta hoče ta gre in mesec nad njo, nad njo.

  Veter potepuh, podaj nam roko!
  Mesec lenuh, hitreje za nami!
  Mi gremo, gremo s puško na rami!
  V napad za svobodo, za kruh!

 • Sredina

  Hej brigade!

  Hej brigade hitite,
  razpodite, zatrite
  požigalce slovenskih domov!

  Hej mašinca zagodi,
  naj odmeva povsodi
  naš pozdrav iz svobodnih gozdov!

  Hej mašinca zagodi,
  naj odmeva povsodi
  naš pozdrav iz svobodnih gozdov!

  Kje so meje, pregrade
  za slovenske brigade?
  Ne, za nas ni pregrad in ne mej!

  Po slemenih oblačnih
  in po grapah temačnih
  Vse od zmage! do zmage naprej!

  Po slemenih oblačnih
  in po grapah temačnih
  Vse od zmage! do zmage naprej!

  Čez poljane požgane
  tja do bele Ljubljane
  Naša vojska prodre kot vihar!

  Dokler tu so brigade,
  kdo zemljo nam ukrade,
  na Slovenskem smo mi gospodar!

  Dokler tu so brigade,
  kdo zemljo nam ukrade,
  na Slovenskem smo mi gospodar!

 • Sredina

  In še najbolj zgovorna

  Šivala je deklica zvezdo,
  zvezdo rdečo kot kri
  in zraven si pela je pesmi,
  pesmi svobodnih je dni.

  Šivala je deklica zvezdo,
  k nji stopil je mlad partizan,
  ki bori se za zlato svobodo,
  za kmečki in delavski stan.

  Le šivaj deklica zvezdo
  pa zraven veselo zapoj,
  saj črnim fašistom – gestapom
  prisegli krvavi smo boj!

  In še je šivala zvezdo,
  zapela je pesem na glas,
  od vsepovsod partizani
  prihiteli so k deklici v vas

  Na kapi se zvezda leskeče,
  na vzhodu že zarja žari,
  zdaj kmalu bomo svobodni,
  svobodni – proč temne noči.

  • sprehajalec

   Španska komunistična…..

 • Sredina

  Internacionala

  Vstanite v suženjstvo zakleti,
  ki jarem vas teži gorja.
  Zdaj pravda stara v borbi sveti
  vas kliče za prostost sveta.

  Ta svet krivičnosti razbijmo,
  do tal naj boj ga naš podre;
  nato svoj novi svet zgradimo,
  bili smo nič, bodimo vse!

  Že se ljudstvo je zbralo,
  v zadnjo borbo že hiti,
  da z internacionalo
  prostost si pribori.

  Nihče ne da nam odrešenja,
  ne carji, kralji in ne bog;
  osvoboditev iz trpljenja
  bo delo naših lastnih rok.

  Sami razbijmo jarem sužnji,
  ki tlači nas že tisoč let;
  zdaj kujte, bratje, kujte družni
  človeštvu boljši, lepši svet.

  Že se ljudstvo je zbralo,
  v zadnjo borbo že hiti,
  da z internacionalo
  prostost si pribori.

 • Sredina

  Komandant Stane

  Brigade s hribov so se vsule kakor plaz,
  pogumni njih korak nikjer več ne zastane.
  Za naš pravični boj, sovražniku v poraz
  je borcem dala vsaka naša vas,
  na čelu vseh je v boj hitel tovariš Stane.

  Je že nasilnik na telesu našem stal,
  globoko nade vse bile so zakopane.
  Le naj slovenski rod s ujetim puntom vstal
  in z lastno silo novo vojsko zbral,
  pognal v naskok se z nami je tovariš Stane.

  Zastave vojne, počastite mu spomin,
  potem zvihrajte v boj z armado do Ljubljane!
  In ves slovenski rod, hvaležno posveti
  junakom svojim naj slavi, časti,
  od zmag do zmag nas vodil je tovariš Stane!

 • Olga2345

  Bravo društvo MORiS! Treba je vztrajati in zadevo, v primeru dovoljenja, posredovati sodišču za človekove pravice, saj gre za poveličevanje zločinskega totalitarnega komunističnega režima!

 • DJURO SUMAR

  Psi lajajo, karavana gre naprej. Ko bo čez nekaj let prišla na oblast stranka Levica, bomo na slovenski zastavi ponovno imeli rdečo zvezdo, naša himna pa bo Internacionala.

  • FUCK COMMUNISM

   Ti bos pa mrtev!

   • DJURO SUMAR

    Verjetno, ker sem že kar v letih. Me pa veseli, da boš to doživel ti.

 • VERRZIFIKATOR

  Makarij Svetlič

  PETINDVAJSET ZVEZD

  Petindvajset, datum je navaden,
  a ko se lažnivosti zahoče,
  ga povzdigne, kolikor mogoče,
  da postane v hipu dan paraden.

  Se praznuje, kar se ni zgodilo,
  rojstni dan, ki nikdar ni obstajal,
  v dokumentu lažnem zgolj zavajal,
  nanj bi zdavnaj že se pozabilo.

  Pa so zvezde prav slabo kazale,
  ko nikakor rdeča ji ne vzide,
  psihopatki ta zamisel pride,
  da bi imitatorke se zbrale.

  Rdeče, ko bo dan neobstoječi,
  v bolnem transu bodo zamigljale,
  bolu terapevtsko duška dale,
  v lastne zasvojenosti nesreči.

  Saj vedo, da datum je izmišljen,
  kakor tudi vse okoli njega,
  imitacija je slaba zlega,
  dan v izvedbi klavrno domišljen.

  A podlaga mu je trdna dana,
  ko nikjer ni argumentov pravih,
  floskul nekaj dosti bo majavih,
  te so mnenje nekega župana.

  Petindvajseti, kako okroglo,
  dva in pet, kako zelo mladostno,
  pet in dva, kako je to norostno,
  in kako vse skrajno onemoglo!

 • FUCK COMMUNISM

  Pizde levuharske, ce lahko javno serjete s petokrakim drekom in ce lahko obstaja socialisticna partija Slovenije, potem lahko ljudje ustanovijo tudi nacional-socialisticno stranko, nosijo kljukaste krize in modre orle! Proletarci vseh dezel, jebite se!!! Gonite se u tri pizde materine!!!

  • DJURO SUMAR

   Ko bo prepovedan križ, se bomo pogovarjali o rdeči zvezdi.

   • FUCK COMMUNISM

    Z vami se kmalu ne bomo nic vec pogovarjali…

    • janez cepec

     jama te čaka

     • FUCK COMMUNISM

      Tebe pa 9mm!

     • DJURO SUMAR

      In ti bi se rad pogovarjal.

     • FUCK COMMUNISM

      Niti slucajno! S komunajzarji in njihovimi podrepniki niti najmanj!

     • DJURO SUMAR

      In zakaj se pogovarjaš z menoj, ki sem 100% ateist?

     • FUCK COMMUNISM

      Ti si 100% idiot. To je vse kar si. Nic vec in nic manj!

    • DJURO SUMAR

     Saj se sploh ne znaš pogovarjati, le nekaj pleteničiš in groziš vsem, ki ne mislijo tako kot tvoj župnik.

     • FUCK COMMUNISM

      Zame je groznja tvoje opletanje s socializmom, rdecim zmazkom, komunajzarijo, vasimi kvazi koncerti… torej ti z vso pravico lahko grozim nazaj!

     • DJURO SUMAR

      Jaz nikomur ne grozim, temveč se z vsem srcem zavzemam za demokracijo.
      Res ne vem zakaj nebi imeli koncert partizanskih in domoljubnih pesmi, saj to dviguje našo moralo in domoljubnost.

  • janez cepec

   vi kr ustanavlite nacional soci party, pa svastike propagirite, sam za usak slučaj si kešno jamo prej poiš, de bojo tvoji vedl kje “počivaš”

   • FUCK COMMUNISM

    Najprej bodo po jamah taki, kot si ti, pol pa jaz. Obljubim!

    • janez cepec

     bomo vidl

     • FUCK COMMUNISM

      Bomo bomo

   • tohuvabohu

    A se je tebi čisto utrgalo? A že haluciniraš? Kje si pa vidu kakšno svastiko, idiot zarukani?

 • Franjo Trojner

  Ta shod, ta provokacija z rdečo zvezdo ima jasen namen in sporočilo, rehabilitacijo bivšega totalitarnega komunističnega režima, ter njegovih totalitarnih simbolov!

  Dejstvo je, da jugonostalgiki vseh starosti in sort =komunjare vseh starosti in sort= demokratični/socialni socialisti vseh starosti in sort ne priznavajo samostojne demokratične države Slovenije, ker ta nikoli ni bila njihova intimna opcija.
  Dejstvo, ki mu ne gre oporekati je, da vsi ti jugonostalgiki=komunjare=demokratični/
  socialni socialisti častijo simbole tuje totalitarne komunistične države Jugoslavije, ki se je rodila in umrla v morju prelite krvi!
  Dejstvo je, da vsi ti jugonostalgiki=komunjare=demokratični/
  socialni socialisti ne spoštujejo, častijo simbolov in himne demokratične samostojne države Slovenije, pogosto jih celo na sto in en način skrunijo, zato jih sam dojemam, kot nelojalne državljane samostojne demokratične države vsega SLOVENSKEGA RODA.
  Zame je shod, ki ga v srcu demokratične Evrope pripravljajo v Ljubljani in je načrtno namenjen samo in edino promoviranju in čaščenju totalitarnih simbolov in same totalitarne komunistične ideoligije, v bistvu nož zabit v demokracijo, v pravno državo z jasnim namenom vnašanja in poglabljanja razdora med že tako razklan narod.
  Ta shod bi moral biti prepovedan, za njegovo prepoved je potrebno iskati podlago v ustavi, ki prepoveduje čaščenje in poveličevanje bivših totalitarnih komunističnih simbolov in komunistične totalitarne oblasti, ideoligije, ker je ta ves čas svojega obstoja grobo kršila vse človekove pravice in svobiščine, kot je v neki zadevi že razsodili USTAVNO SODIŠČE. Kot drugič bi pa ta shod moral biti prepovedan, ker narod načrtno razdvaja in še dodatno razgreva že tako pregrete strasti in v prav ničemer ne prispeva k združitvi na dvoje razklanega naroda.
  Tudi predsednik države g. Borut Pahor bi se javno moral negativno odzvati na poizkus provokacije, kar je po mojem razumevanju edini in glavni namen izvedbe tega shoda in se zavzeti za njegovo prepoved.
  Nenazadnje dejstva, da je komunizem ves čas svojega obstoja grobo kršil vse človekove pravice in svoboščine in nas na te grozne čase še danes opominja več, kot 600 do sedaj odkritih morišč, ne gre tako z lahka prezreti, da bi danes lahko veseli rajali pod simbolom rdeče zvezde, ki v samem bistvu ponazarja ta isti zločinski totalitarni komunističen režim.
  Čemu smo se torej osamosvojili in zahtevali demokracijo, če danes nekateri častijo ex jugo in njen totalitarni zločinski režim z vsemi totalitarnimi komunističnimi simboli vred!

  • DJURO SUMAR

   To ni provokacija, temveč boj za demokratični socializem in lepše življenje za vse na tem planetu.

   • FUCK COMMUNISM

    Socializem si v rit zatlac! Cim globje, tem bolj bos uzival! Kreten zabit!

    • DJURO SUMAR

     In ti bi se šel rad demokracijo. Ne gre, ker je večina desničarjev primitivnih tako kot si ti.

     • FUCK COMMUNISM

      Nikoli nisem rekel, da bi se sel rad demokracijo z vami komunajzli… za vas so drugi prijemi!

     • DJURO SUMAR

      Vidiš, tukaj je tvoj problem, ker si že celo življenje vajen delati in govoriti to, kar ti reče tvoj župnik. Morda si napredoval že toliko, da bolj verjameš Janši kot svojemu župniku, ampak to je v bistvu popolnoma ista stvar, ker ne župnik, ne Janša, ne vesta, kaj je to demokracija.

     • FUCK COMMUNISM

      Kreten, nisem veren!!!!!! kucan, zemljaric, turnsek, stanovnik, makarovicka, tomicka, mesec, kordis, brglez… te pizde rdece pa vedo, kaj je demokracija, a ne?!? Dej spizdi, idiot!

     • DJURO SUMAR

      Tile zgoraj našteti tipi me sploh ne zanimajo, kajti uporabljam svoje možgane, kar tebi zelo, zelo manjka.
      Saj ni treba, da si veren, dovolj je, da si zaveden.

     • FUCK COMMUNISM

      Ti mozganov nimas! Ce bi jih imel, ne bi bil levuharsko govno!

     • DJURO SUMAR

      To bo to. Ne vem, kako da se še kar naprej pogovarjaš z menoj?

     • FUCK COMMUNISM

      Sej se ne pogovarjam s tabo!!! Le napizdevam te in te posiljam v tri pizde materine, kamor spadas!

     • Miro

      a maš ti to, kar ta zakompleksanec piše,za pogovor…..

     • tohuvabohu

      Kreten. A ti pa veš, kaj je demokracija? Govedo rdeče zarukano.

     • DJURO SUMAR

      Mi boš ti razložil, kajne. FUCK COMMUNISM ne pozna tega termina.

     • FUCK COMMUNISM

      Ne, res je, v zvezi z vami rdecuhi poznam samo nasilje!!!

     • tohuvabohu

      Seveda, imeli smo Nemško demokratično republiko, imamo še demokratično republiko Korejo, obe sta biser demokracije. A rabiš še kaj?

   • tohuvabohu

    Slovenija je planet rdečih opic!

    • DJURO SUMAR

     Dobro si tole argumentiral.

     • FUCK COMMUNISM

      Najbolj mi gre na smeh, ko levuharji in komunajzli gobcate o argumentih in dejstvih… tam me pa res zvije od smeha

     • tohuvabohu

      Poglej si nadaljevanko Planet opic in boš videl analogijo.

     • FUCK COMMUNISM

      Videl bo svojo rodbino

     • tohuvabohu

      On bo gotovo tam videl kakšnega župnika.

     • FUCK COMMUNISM

      Ma jebal ga zupnik, idiota.

   • Franjo Trojner

    Demokratični socializem je pravljica za lahko noč samo za naivneže, ki niso doživeli poneumljanja in vseh zablod samoupravljanja v bivši Yu, kjer smo ta navadni ( uboga raja ) tudi po riž, moko, jajce, pralni prašek, kavo, čokolado, puter, tudi po otroške planice hodili v bližnjo Avstrijo, v gnili kapitalizem, ker doma v Yu nismo imeli na policah v trgovinah.
    Čuj socializem nikoli ne more biti demokratičen, ker je sinonim za kršenje vseh, tudi najbolj osnovnih človekovih pravic in svoboščin!
    Socializem, tako “demokratičen” ali socialni, kot ga mnogi promovirajo, imenujejo danes, je vedno in edino v korist socialistične elite in nikoli navadnih ljudi, kar nam v čisto vseh primerih nazorno pokaže tudi naša zgodovina.
    Dejstvo je, da tudi novi samostojni in baje demokratični državi Sloveniji že ves čas, ali bolje večino časa vlada politična levica/SOCIALISTI , pa delavec, kmet, penzijonist itd. nima od tega čisto nič, tudi delavska zakonodaja in iz nje izhajajoče delavske pravice so čiston na psu, dobro živi in se masti pa ravno leva politična elita, čemur ne moreš oporekati, mar ne?
    Samo cepec, ali pa koritar lahko časti rdečo zvezdo, pošten delovem človek pa zagotovo ne!

 • VERRZIFIKATOR

  MISLIL SEM, DA JE PROBLEM V LEVICI,
  PA SE IZKAZALO JE DRUGAČE,
  NEKAJ DRUGEGA ZBEZLJANO SKAČE,
  PA POGLEJMO ZDAJ V OČI RESNICI.

  MISLIL SEM, BOLEZEN DA LE HLINI,
  PA SE JE ZA ZMOTNO IZKAZALO,
  POKAZALO ZDAJ JE OGLEDALO,
  DA SE STRGALO JE PAČ SREDINI.

 • Dilinger

  Ta prireditev je svinjarija in v posmeh vsem padlim v vojni za Slovenijo!

  • DJURO SUMAR

   Kakšno zvezo ima to z rdečo zvezdo?

   • FUCK COMMUNISM

    Budala, veza je v tem, da so padli Slovenci umrli, da bi se tega petokrakega dreka znebili!

    • Sredina

     Tudi takrat so padali, ko smo se znebili fašizma in nacizma! Ki pa se danes na desnici vračata!

     • FUCK COMMUNISM

      Znebili ste se ga tako, da ste pobili nekajkrat vec Slovencev med in PO vojni, kot vsi trije okupatorji skupaj! Cestitam!!!

     • Krtača 20

      Še premal.

     • FUCK COMMUNISM

      A bos ta svoj komentar tut prjavu?!?!? Pizda ti materina ovaduska pokvarjena! Preklet spicelj pofukan! Sam za fentat si!

     • Miro

      hahaha….. tukaj se upaš pisat v resnici si pa strahopetec….in tu izživljaš svoje fantazije

     • FUCK COMMUNISM

      Ja, glede na to, da si zabit rdecuh, je velika verjetnost, da imas prav… Neverjetno, cesa vsega komunajzarska pizda ne skoti…

     • Miro

      glede na intelektualni nivo pa je F…C ena in ista oseba kot Peter in še enih par…. na MMC pa Mirnčan

     • FUCK COMMUNISM

      Spet rdecuharsko predvidevanje, katerega imate zabiti komunajzli ponavadi za resnico in suho zlato… tako kot vase petletke. Preklet vol neumen!

     • Miro

      No….

     • FUCK COMMUNISM

      Kva no?!?!? Sproducirej ze kej, ne pa de sam mjavkas, bebec!

     • Miro

      le skašljaj se bedak, saj si drugače ves posran….

     • FUCK COMMUNISM

      Poserjem se jaz teb v gobec

     • Miro

      če bi tole tvoja mamica brala kaj pišeš bi te spet za ušesa, kot te je celo mladost, da si sedaj ves zakompleksan…

     • FUCK COMMUNISM

      Ja, ce ti tko reces, veleumni komunajzl, pol bo pa zih drzal

     • Miro

      morda bi si le poiskal kakega dobrega psihiatra…. mlad si še dovolj da ti kakšna šok terapija pomaga

     • Pjevač tuge

      Štirje. Ndh a je imela čez nekaj vasi v Brežicah.

     • tohuvabohu

      A res? Iz hoste ste premagali fašizem? In Mussolini se je ustrašil vas gošarjev in ušel? Danes si pa za hece.

     • Korenjak

      Problem je, da resno misli. In da ni edini, na žalost.

     • Korenjak

      Ja, tebi se vračajo halucinacije; flashbacki od tripov iz sedemdesetih mogoče?

    • DJURO SUMAR

     Ne bo držalo. Na plebiscitu smo se odločali le za samostojnost, ne pa za spremembo družbenega sistema. Na žalost ste nam potem kapitalizem podtaknili.

     • FUCK COMMUNISM

      Evo, crno na belem, da si zabit k kurac!!!

     • Korenjak

      Rdeči retardiran kreten: potem po pojdi v Severno Korejo ali Venezuelo, kaj nas drkaš tukaj?

   • Korenjak

    Rdečao zvezdo je nosil okupator. Kaj tebi ni jasno?

    • FUCK COMMUNISM

     Kretenu ni nic jasno, a ne vidis?! Ker je zabit in ker nima mozganov, je pac rdecuh…

    • Hun

     Rdeco zvezdo so zlorabl zavedni srbski đenerali z Milosevicem na celu v nacionalisticne interese

     • tohuvabohu

      V imenu rdeče zvezde so rdečearmejci posiljevali in klali po Prekmurju.

     • Hun

      So tudi v imenu kriza..pa z krizem ni nc narobe..problem je vedno in bo v cloveski nravi ali sociopatskem prepricanju

     • janez cepec

      de ni bla tvoja tastara u prekmurju tiste dni?

     • Pjevač tuge

      In v zasavju. Zlorabljali so celo partizanke pred očmi njihovih soborcev.

 • Krtača 20

  Ko boste desni taki frajerji, da boste mladim zrihtal službe pa gratis stanovanje mladim družinam. Zastonj zdravstvo, bencin po en cent, pol se pa spet javte. Tak frajer je bil do zdaj sam Gadafi. Tito je bil pa bliz. In dokler tega standarda ne boste presegli, bomo slavili Dan mladosti in rdečo zvezdo. Nosil jo bom de.

  • tohuvabohu

   Slovenija je planet rdečih opic.

   • Krtača 20

    Jest vidim sam en kup črnih drekačev in nergačev de

    • tohuvabohu

     Slovenija je planet rdečih gozdnih opic.

 • Peter

  krtača, vi rihtate stanovanja samo tistim na lestvici. Prosim te, preveri, kateri je prvi slovenski priimek na lestvici, in mi sporoči številko, bo šlo, no?

 • Peter

  Ah, nobenega dela.
  Nekaj provokatočkov, ki jih FUCK COMMUNISM mirni pošlihta v kot, no.

  • Miro

   kaj psihič si spet tuki a so te z MMC zbrcal ali je tam intelektualni nivo previsok za tebe

   • Krtača 20

    Najbl ga zjebe če ga noben ne jebe. Ne tko pa ne tko….

    • FUCK COMMUNISM

     Debil, pejt prjavlat! To znas najboljs, preklet spicelj pofukan!

     • Peter

      A zdej bo pa špecal?
      jokica.
      pejd dam krtača pa mer dej, no, sm ti že včeri reku, pa ne poslušaš, no.

     • FUCK COMMUNISM

      Zanc je peder nekaj kvakal o prijavah. Tipicen rdecuharski spicelj in ovaduh. Take se najprej posprav!

     • Marjan

      Kaj kukavica, si spet glasen, retardu jedan
      hahahahhahaahah

     • Pjevač tuge

      Koga bo on prijavil ?!
      Revše ki so ga brcnili ven iz Švice, Bratuvškova se ga je odrekla ko je še bil njen kandidat za poslanca, oče se ga je odpovedal, hči se ga sramuje.
      Prašek, korintos in srebrni breg se pravi trio adijo iz 24 kur se ga izogibajo.
      LASTNI GA IMAJO ZA DEBILA !

   • FUCK COMMUNISM

    Kva pol ti kreten kle delas?!?

    • Peter

     Miro?

     • FUCK COMMUNISM

      Ja, Miro ja, ta levuharski majmun. Kva on kle dela potemtakem?!?

     • Peter

      Kot vsi drugi, na levih portalih jih blokirajo, pa pridejo sem tečnarit.
      Kje smo, če je desničarski portal edini liberalen, ki pusti izražati mnenja tudi levim provokatorčkom?
      V riti, no.

     • Miro

      kaj a maš monolog. NO

 • bubamara

  Lenuhi in postopači prav Serpentinšek.

 • Peter

  Krtača, maš problem?
  Samo povej, te odblokiram, samo potem ti bo žal, no.
  Torej, želiš, da te odblokiram, krtača 20. Da ali ne?

  • Korenjak

   Dajmo ga lepo odblokirat fizično okoli kepe… :-)

   • FUCK COMMUNISM

    To vse se pride. Kar mirno!

 • Korenjak

  Če jim ne uspe v prepovedi, vljudno vabim vse domoljube, da pridejo tega dne s piščalkami in ropotuljami: jasno in glasno jim dopovejmo, da so nezaželjeni v Sloveniji. Za vsak slučaj: solzivec. Rdeče pizde so zelo agresivne.

  • Peter

   Si nor, me ni blizu na kilometer okol teh smrdečih stvorov.
   Nej rajajo, okol smrdeče zvezde, kaj jim pa druzga ostane, no.

   • FUCK COMMUNISM

    Ne boj se. Ce nas bo samo okol 10, se bodo rdecuhi posral od strahu, tako kot so se se vedno!

    • Marjan

     Spet ti igraš rambota sa interneta. Desnuharji ste res bedni in jadni ljudje.
     hahhahahahahah

 • Peter

  Krtača20, 10 minut je mimo.
  Da ali ne?
  Si se usral? Klasika no.
  Jaz sem ti pa samo hotel reči dober večer. Pa drugič, boš korajžen ko bojo še đđ, pa tumpek, pa žogica, pa prdo, pa prle…pa taki luzerji okol, no.

 • ludvig

  ….o bog reši nas komunističnih nostalgikov, yugo nostalgikov, titoistov, rdečih zvezd in
  tranziciske elite, ki se boji demokracije, svojega naroda, resnice in zgodovine….

 • Božobožo

  Kaj imajo partizani z JLA ve samo skrajna desnica. Ista se je na vso moč borila za ustaški koncert.

  • Peter

   Kaj ima levica z NOB ve samo skrajna levica.
   Baje so se borili za enakost. Si enak z jankovićem, na primer, no?

   • žogica

    Vidim, da si danes ful gobčen, Peter !

 • Peter

  Krtača, veš kakšna je razlika med komunizmom in kunilingusom (preveri na guglu kaj je to, no)
  Je ni. Mal preveč jezik stegneš, pa si v riti.

  • Miro

   BEBEC, NO si pozabil dodat na koncu,

  • janez cepec

   ja zato, pizde ziheraške, so bli večina današnjih “demokratov” komunajzarji, z ljubljenim vodjem na čelu. k’ niso upal jezika stegnt, pa kej konkretnga u komunizmo rečt, dones pa klobasajo use pobprek. kot rečen, pizde

   • tohuvabohu

    A ti svojega vodja sovražiš, cepec?

    • janez cepec

     nimam jest nubenga vodje nad sabo

     • tohuvabohu

      Potem pa ne razumem, od kod ti te kozlarije, ki jih kar naprej ponavljaš kot obseden.

     • janez cepec

      ti še marskej ne zastopeš, ker si debil

     • tohuvabohu

      Aja, potem si ti tisti slaboumnež, ki je izumil izraz “ljubljeni vodja”? Čestitam!

     • Hun

      to ste si ga vi nevede sami nadel zarad fanaticnega malikovanja avtoritativnosti…Jajo ne more med nad sabo avtoritete..to je razlika med njim in njegovimi lojalnimi prijatelji in vas zvestimi jansisticnimi sektasi

     • komar marko

      Janez,janez CEPEC! Kapiš!

   • Hun

    Jajo ga je upal stegvat…je upornik po dus…scitla ga je pa tedanja slovenska udba pred srbsko…samo da tega se dons noce priznat

 • Vojteh Dovč

  bravo SĐS .najbolj čista stranka …too- Bravo nova tv
  1

 • Krtača 20

  Da se mal prpravte na Nosilbomrdečozvezdo: https://youtu.be/Qdju6GMWd98

  • tohuvabohu

   To daj na Kure ali na MMC. Hijene ti bodo hvaležne.

 • Peter

  Cepec, razen pizd kaj dosti drugega v tvojem “komentarju” nisem razbral.
  Če bom hotel gledati pizde, kot jim ti praviš, bom šel na kakšen porno kanal in mi ne bo treba za povrh še prenašati cepcev, kot si ti.
  V prihodnje spoštuj moj nivo in se ne vtikaj vame, kot se tudi jaz vate ne. OK?
  Pa srečno hodi…no.

  • janez cepec

   pravi cesar, minister Gregor pa nič

  • Miro

   joj Mirnčan kako si prozoren

   • janez cepec

    če pa ne zastop, sam pizde mu po glav hodjo, poj pa takele vun meče

    • Miro

     da bi ti videl kake je na MMC pisal…. psihopat

 • komar marko

  jap,naši rdečuhi so še vedno 45 leta.To jim je domet,ko so zavladali hlapci, zato pa so toliko gruntov zapili ali zakartali ali zapufali! Rabi kdokak primer?

  • Miro

   hahahah….si se preoblekel

   • komar marko

    Neboš verjel.V svinčenih časih sem bil gospod in gospod VEDNO ostane GOSPOD! Kapiš!

    • janez cepec

     ma ti si biu kurac, ne pa gospod, razn sevede, če nis biu u partij, se reče pr korit, poj pa ja.

     • komar marko

      ne boš verjel. HERR ali pa Mister. Boš razumel!!!!!!1

     • tohuvabohu

      Blagor tebi, ki si komunist postal pred kratkim.

     • komar marko

      jap so uštekali, da je tam lopovčina dovoljena.

 • Krtača 20

  Pri zadnjem štetju klerofašistov (drugi tir), je to pokazalo da vas je zelo zelo malo. In kako vi mislite vladat? Zvezda vam bo svetila hovgh!

  • janez cepec

   pa kaj bi vladal, prvič ne znajo, no ja, vsaj njih ljubljeni vodja se ni kej prida izkazu, drugič jim pa opozicija paše. jebejo vlado, nč ne devajo, pa fajn kasirajo. pa kva češ bolšga. njih firer, pa se po potrebi usake tok cajt da mau zapret, na Dob, de se babe losa

  • komar marko

   šeen IDIOT,kine zna pojasniti zakaj je ovinek do ITALIJE? Takrat je bil,ker so se makaronarj ihoteli navezati, danes pa nič več. Še tega IDIOTI niste uštekali!

   • Krtača 20

    Lej ti bom razložil na tvojem nivoju: uuuuuuu aaaaa aaaa uuaghhhaaa ggggaaaauuuuu aaaggggghhhhh bbbbbrrrrrr brrrrr blabla.

    • komar marko

     tipično za IDIOTA! Kapšiš!

     • Zgornji

      DVOMIM DA ZLOBNE ZVERI KAPIRAJO TO KAR SI JIM TI HOTEL DOPOVEDAT . ŽAL SO PREPOKVARJENE, DA BI TO ZMOGLE .

   • lokec

    Cerar še vedno upa, da se bodo tudi Italjani čudežno priklopili na ovinku,

 • Tweety Bird

  Tudi jaz bom nosila rdečo zvezdo!!!… Če treba, tudi rdečo zastavo s srpom in kladivom :)

  Gremo Svetlana…ti si naša :)

  • Krtača 20

   Menda bojo klerofašisti v zahvalo plaval čez Ljubljanico.

   • Tweety Bird

    Upam, da ne pridejo na drugo stran…naj jih potapljači ven potegnejo čez dva dni :)

    • Krtača 20

     Povodni mož se že veseli.

     • Tweety Bird

      Jaz tudi :)

  • komar marko

   ne sekiraj se,še malo pa bo konec.! kapiš!

 • Peter

  Več kot 10 let sem prisoten na različnih portalih. Pa takega ponižanja, kot ga je bila deležna danse krtača20, še nisem doživel.
  Ampak, krtača20 je prepričana, da se mora še naprej javljati. Torej, ostane samo še eno logično vprašanje, če ze časti nimaš, koliko ti plačajo za “komentar”?

  • komar marko

   prosim,od kdaj IDIOTI imajo mORALO in čast?

  • Marjan

   Kaj je PEDER, kaj nimaš ti nič odmora. Od 237 komentarjev je tvojih 150. Bedniče
   hahahahahahahha

 • Krtača 20

  Vajoleta je bla pa ena pogumna ženska. Direkt v sračje gnezdo klerofašistov s plakatom in rdečo zvezdo. Zdaj vidite desni kako močna je zvezda.

 • Zgornji

  PA KEEEEEEERI BOLNIKI POKVARJENI ZLOBNI SE KLATIJO PO SLOVENISTANU !!! ! !!! PA TO SVET ŠE NI VIDUUU !!! ! !!! A NI NOBENEGA KI BI TEM POKVARJENCEM DAL VSAJ MALO DELA, DA JIM NEBI TAKELE KOZLARIJE PO NJIHOVIH PRAZNIH BUČAH BLODILE ??? !!! ??? PREPOLNE RITI IMAJO , ZATO PA IMAJO ČAS TAKOLE SE NORCE DELAT IZ POŠTENIH LJUDI !!! ! !!! ZATO PA MORA PRITI KRIZA, DA SE TAKELIM ZLOBNEŽEM VSAJ MALO RITI SPUCAJO, PA NJIHOVI POKVARJENI MOŽGANI, KI SO NAPOLNJENI SAMO ŠE Z ZLOBO IZ PEKLA !!! ! !!!

  • Novakec1

   Že večkrat sem napisu da bo III SV take stvari v red spravla.

   • Krtača 20

    In spet bo kler dvignil roko nad sodržavljana? Saj rezultat poznaš ne? Tokrat bo bolj temeljito.

    • Novakec1

     Bodo medverske morije, to sigurno.

 • Tweety Bird

  Svetlana Makarovič je bila ob ob 350 evrov pokojnine leta 2012: “Janša nas je okradel. S svojim denarjem nismo pripravljeni polniti klerofašističnih žepov.”

  Vidite, zato bom tudi jaz, Tweety-ka, nosila rdečo zvezdo :)

  • totex39

   Saj si jo ni zaslužila, kaj pa je sploh delala.

   • Zgornji

    TAKI PARAZITI NISO NIKOLI NIČ DELALI , KER NIČ NE ZNAJO DELAT !!! ! !!!

    • Tweety Bird

     Voluhar :)

     • Zgornji

      A DA SEM VOHRN KOT VOLUHAR ? POTEM NEBI TOLIKO DENARJA KLOŠARJEM ZDAJAL.
      BOŠ MORAL / A NAJTI KAKEGA RESNEJŠEGA PARAZITA KOT PA TAKEGA DELAVCA KOT SEM JAZ KI DELA ZA SEBIČNE VOLUHARSKE PARAZITE .
      NO, PA SAJ TO ITAK NEZMOREŠ, KER SI VERJETNO TUDI SAM / A MED NjIMI . AMENNN !!! ! !!!

     • Zgornji

      … and some Shitty bird .

   • Tweety Bird

    Butl :)

    • Zgornji

     … says some shitty bird :-P

  • Zgornji

   IN ŠE VEDNO IMA PREVEČ PENZIJE ZA TAKO NESPOSOBNO ZLOBNO ČAROVNICO KOT JE !! ! !!! No, in kje je potem denar nazaj dobila ??

   • Tweety Bird

    Ksenofobist :)

    • Zgornji

     Ja, nekoč sem pa res imel eno Ksenijo …

  • Poštenje velja

   PRAVILNO, JAZ BI JALOVO KUZLO DAL V AREST

   • Tweety Bird

    Fašist :)

  • Poštenje velja

   Nosi nosi , ampak pazi to je nišan!

   • Tweety Bird

    Morilec :)

 • Frank Novak

  BREZ RDECE ZVEZDE BI NAS NAJPREJ ZJEBALI NEMCI, NATO PA STALIN…
  Stalin ni zavzel Jugoslavije zato ker smo se osvobodili sami: OSVOBODIL NAS JE TITO, NE DOMOBRANCI.
  Nehajte sanjati o tem kaj bi bilo ce vi ne bi bili potomci izdajalskih domobrancev.
  Bilo je kar je bilo… sanje so za otroke in za slabice:
  https://www.youtube.com/watch?v=_jv0uUV2YaI

  • Tweety Bird

   Hey Frank…fuck domobrance in the ass. Capish???

   • Frank Novak

    Danes so vlogo domobrancev prevzeli levaki ki k nam vabijo muslije.
    ZATO SEM JAZ, NECAK KARDELJA IN MACKA, VOLIL SDS IN JAJOTA…

    • Tweety Bird

     Then you are a fuckin’ stupid redneck…like Donald Trump. Capish?

     • Frank Novak

      Jaz imam rad vsakega od katerega kaj imam:
      1) Titova SFRJ ki mi je dala izobrazbo
      2) ZDA kjer sem na racun dokoncane ekomomije v Ljubljani OGROMNO ZASLUZIL.
      3) Mojo zeno ki mi je dala otroke in ki skrbi zame ze 40 let.

      IDEOLOGIJA ME NE ZANIMA. IDEOLOGIJA JE ZA SLABICE KI NEKAJ RABIJO DA PREZIVIJO.

  • Poštenje velja

   trla baba lan

 • Peter

  tumpek, pejt raj spat.
  danes sem slabe volje, if ju si vot aj min, no.

  • Marjan

   Dej PEDER malo se umiri. Ti sam glej, da ne boš presegel 300 komentarjev(tvojih) pod to temo. Bedniče.
   hahahahahah

   • Peter

    Glej, Marjan, tako si siten, da se te moram usmiliti. Baje imate levi pedre radi, ne vem, zakaj imaš problem z mano, kaj, Marjan, no?
    Pa tako se trudiš pa te noben ne jebe, vem, je hudo. Moraš delati na sebi, predsvem pa ne smeš sem pušat butastih komentarjev, če boš hotel, da ta ma kdo rad, čeprav kamen, no.
    pa srečno hodi, sivi marjan, tako hudo potreben pozornosti.

    • stajerc5

     Marjancek je malo bogi na zivcih in mu pri kaksnem pametnem odgovoru totalno ftrga! Zdaj ne vem, je to starost ali pomanjkanje zdravil, seveda zaradi dolgih cakalnih vrst. Z tem klempanjem si pa tako lahko zasluzi samo za cike in eno pivce na dan, tako da mu zmanjka za zdravila.

 • Novakec1

  Od Hajnekena je najlepša.

  • Zgornji

   VSE SO SKOR ZANIČ !!! ! !!!

 • Tweety Bird

  Svetlana Makarovič: “Predlagam obvezno nošnjo burke za ljudi, ki so grdi, ker bi se jih tako lažje prenašalo, pa še ton njihovega glasu bi zadušila. Recimo za Gorenaka.”

  Foglof Tunek: “Čujte, jas pa predlagam, da burko nosijo fsi v SDS-u…in si navežejo raztrelivo okrog telesa, in grejo na vrh Triglava. Ob polnoči pa BUUUUMMMMM…mater kaki ognjemet bi to bil!!!”

 • Peter

  Ko smo že pri pivu, veste, kašna je razlika med Fosterjem in seksom v čolnu?

  Je ni, they are both fucking close to a water.

  Levi, prosim obrnite se na vašo alenko za prevod, sem prepričan, da bo zanimiv, no.

  • Tweety Bird

   Pravilno je “close to the water”… Capish?

  • ĐĐ Style

   Peter je Google odkril, končno

   • Tweety Bird

    Sam v googlu ne piše “close to a water” :)

    • ĐĐ Style

     “Close to water”

     • Tweety Bird

      V kontekstu Monty Python-a, res je:

      ” Frankly over here we find that your American beer is a little like making love in a canoe.
      It’s fucking close to water. “

     • ĐĐ Style

      Peter je ingliš men

  • domovina mili dom

   Zgleda, da uporabljajo googl translator, da vedo za njega.

  • janez cepec

   ne rabeš prevoda, sicer pa ti tud ne veš, kašna je razlika, pira ne piješ, fukaš pa tud ne, to, de ga na roko mečeš, ne šteje

  • domovina mili dom

   Poglej si bodoče volivce in njihov besedni skret.

 • Republic Commando

  beeee beeeee klanjajte se rdeči zvezdi beee beeee BEEEE :)))

  • ĐĐ Style

   beeeeeeeeeeeee ORBAN beeeeeeeeeeeeeeeeeeee

   • Republic Commando

    Beeeee beeeee kućan beeeee beeee janković beeee beeeeeeeee tito beeeee:)

 • domovina mili dom

  Komu se boste pritožili? A lisici boste dali kure vahtat. Ja probite morda bo lisica sita in bodo kure cele ostale.
  Naj živi komunizem

 • Krtača 20

  Orban: eeeeekmeeeeš peeeeekmeeeeš v riit vteeekneeeš janšo.

  • Tweety Bird

   A Janšo v rit vtekneš…ali ga Janši v rit vtekneš ? :)

   • Krtača 20

    En druzga bosta izljubila in zguzila.

    • Tweety Bird

     Verjetno tudi brez vazelina…tako na hard…kot farški katoliški pedofili :)

     • Krtača 20

      Bolj na hard se bosta zguzila po volitvah, ko bo Orban izstavil račun za Novo. Dnarja pa nikjer.

     • ĐĐ Style

      Bodo zopet organizirali SPONTANE donacije

     • Zgornji

      JA, IN VSI TRIJE STE SEDAJ ŽE TAKO POKVARJENI, DA ŽE VES INTERNET SMRDI OD VAS KOT DA JE INTERSKRET … :-P

     • ĐĐ Style

      Kaj pa če ste vi pokvarjeni??? Vse je odvisno iz katere perspektive gledaš.

     • Zgornji

      DOKLER VAS BODO TAKELE VULGARNE POHOTNE FORE TKOLE GONILE, STE ŽE NA DALEČ ZASMRAJENI Z PEKLENSKO POKVARJENOSTJO . ŽAL.

 • ĐĐ Style

  Radi bi prepovedali rdečo zvezdo, medtem pa spomenik v Grahovem stoji.

  Haha goveda domobranska so zraven pisala imena na pamet

  Še preden je društvo Nova slovenska zaveza v spominskem parku v Grahovem
  pri Cerknici aprila 2014 priredilo spominsko mašo in odkrilo spomenik
  domobrancem, ki so padli v spopadu s partizani novembra 1943, so
  svojci pokojnega Mihe Pelana od društva zahtevali, da s seznama padlih
  črta njegovo ime. Čeprav so jih prepričevali, da njihov sorodnik ni bil
  domobranec, so naleteli na gluha ušesa.

 • Krtača 20

  Odkar se janša druži z Orbanom, je ratal popularen makarongulaaaašš

 • Peter

  Oho, vrhovni komedijant levice vrača udarec.
  Te odblokiram, kratča?
  Da ali Ne?

  • ĐĐ Style

   kerd jej

  • domovina mili dom

   Daj, daj. Boš videl nivo Rogovcev.

 • Peter

  ĐĐ, tebe ni nihče nič vprašal, no, ti ši se slabši od krtače.

  • ĐĐ Style

   Prepovej mi

 • ĐĐ Style

  Ničelna toleranca do vseh totalitarnih simbolov. Ali to velja tudi za križ ????

  • Krtača 20

   Joooj kok bi ga radi skrivil klerofašisti…..

 • Peter

  Ja, ĐĐ, kar se mene tiče, velja tudi za križ.
  Torej?

  • ĐĐ Style

   Potem sem za

 • ĐĐ Style

  Predlagam OBVEZNO obešanje te slike https://img.rtvslo.si/_up/upload/2013/06/04/65000178_jj.jpg v vse privatne ter javne prostore. HEIL

 • Peter

  Gregor je na šturmrumu.
  Ima smisel mu odgovarjati?
  Nima. Gregor, oder je tvoj, no.

  • ĐĐ Style

   Šizofrenija je zajebana stvar, vendar obstaja upanje zate

 • Tweety Bird

  HALOZE EXPRESS

  Svetlana Makarovič je velik človek. Svetlana je velika slovenska pesnica, mladinska pisateljica, ilustratorka, šansonjerka. V Sloveniji je znana avtorica za odrasle in mladinske naslovnike. Njena besedila so postala del sodobne klasike in ima posebno mesto v zgodovini slovenske in svetovne književnosti. Zato je tudi prejemnica številnih domačih in tujih nagrad. Zaradi svojega duha in domoljubja je pa trn v peti skrajnim desničarjem, zlasti SDS-u.

  Odgovorni urednik: Foglof Tunek

 • Peter

  Mi bomo pa raje poslušali muziko po Gregorjevem izboru, Hej mašinca in podobne sodobne hite, no.
  Pa srečno hodi, Martin. Minister Gregor pa nič, no.

  • ĐĐ Style

   Zraven si zapojete Golico

 • Tweety Bird

  Svetlana: “Nehajte delati novo sovraštvo, ločevati Slovence na leve in desne in pustite mir še svojim domobrancem. Slovencev ne zanima politikantstvo, boj za prestiž in neoliberalizem. Mladi potrebujejo delo, čast in oblast, starejši pa svoj mir.”

  • Krtača 20

   Desni, any comments na ta zapis?

   • Tweety Bird

    Svetlana: “Rdeča zvezda je zame simbol svobode, upora proti zlu, kakršno je fašizem, simbol upora proti ščuvanju ljudi, dandanes predvsem proti beguncem, in simbol upora proti sovraštvu.”

    • Krtača 20

     Rdečo zvezdo uporabljajo celo američani. No ja, zdaj so jo mal zakamufliral.

 • Marjan

  Sporocilo za PEDERA

  Da sem jst potreben pozornosti? Poglej stevilo svojih komentarjev in mojih.
  PEDER(150 komentarjev) Marjan(10 komentarjev)
  Bedniče hahahahahahahahha

  • Peter

   Res je, jaz sem potreben pozornosti.
   btw, v mojih postih si ti Marjan, zakaj čutiš potrebo spreminjati moj nick?
   Se zato počutiš pametnejšega, no?

   • Marjan

    Normalno, da sem pametnejsi od bednika, kateri 24ur na dan, patruljira na nora24tv.
    Bedniče hahahahahahahahha

    • Peter

     Lepo, da si vesel. jaz bi bil tudi na tvojem mestu, no.

 • SmashFascism

  To veščo bi morali aretirati zapreti in jo likvidirati po načelu M. Kučana.

  • ĐĐ Style

   Dokaz o miroljubnosti desničarjev, vsaka druga beseda #LIKVIDIRATI”. Domobranstvo in izadajalstvo vam je v krvi.

  • Marjan

   Tebe pa u brezno.
   hahahahahahah

 • Domus Lubus

  Društvo Moris je svojo zahtevo posredovalo vsem domoljubnim
  organizacijam in medijem. Prav dosti se jim ni bilo treba truditi. Ve se, da
  kar je domoljubnega v Sloveniji, je pod okriljem SDS. Samo oni so prava
  demokratična in domoljubna stranka. Vsi ostali so udbokomunistični
  nastavljenci, kateri želijo Slovencem le zlo. V državo vabijo muslimane, da bi
  uničili krščansko vero, katera je temelj slovenstva. Mladim vsiljujejo
  homoseksualne vrednote, da bi uničili tradicionalno družino in trgajo vnučke iz
  rok starim staršem, da bi ti še bolj trpeli in bili kaznovani za svojo vero v
  krščanstvo, vnuke pa poskušajo nasilno pomuslimaniti in jih spremeniti v
  homoseksualce. Še dobro, da imamo SDS in Janeza Janšo. Ta za okopi brani
  slovenstvo in krščansko vero in s premiki prihaja na oblast, da nam prinese
  novo noriško kraljestvo.

  • ĐĐ Style

   Vero ločiti od države

   • Krtača 20

    Popolnoma

    • ĐĐ Style

     Da nam pedofili hodijo po šolah in vrtcih, NE

     • Tweety Bird

      Če pa tudi farjem kurci stojijo. Lahko bi se sicer spravili na nune :)

     • Krtača 20

      Absolutno ne!

   • Tweety Bird

    Janšo ločiti od Urške :)

 • ĐĐ Style

  Slava Makarovičevi, Kučanu in Titu

  • Marjan

   Slava jim!

  • Tweety Bird

   Tudi Drnovšku in Kardelju :)

   • ĐĐ Style

    Tomičeva si zasluži socilistični tron

    • Tweety Bird

     JJ pa električni tron :)

 • Tweety Bird

  Ko je pred tremi leti v državnem zboru stranka SDS predlagala, da se prepove javno poveličevanje vseh totalitarnih režimov in njihovih simbolov, kamor stranka prišteva tudi rdečo zvezdo, je Svetlana Makarovič vzela rdeče blago in na belo našila zvezdo, ki jo je nato v znamenje protesta izobesila na balkonu svojega stanovanja v Trnovem. Ker predlog SDS ni bil sprejet, Svetlana sicer ni bila oglobljena s predlaganimi 1500 do 3000 evri, a ideja, da je treba braniti simbol rdeče zvezde, je ostala.

  Sklep: SDS JE KRIVA, DA IMAMO PRIREDITEV “NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO” !!!

 • Peter

  A dej tumpek, no, pejt spat, no, kdo se bo zdej ukvarjal še s tabo, no’

 • Peter

  Oho, joker je spet angažiral kompletno kamariljo svojih nickov.
  OK, ni problem, rajajte, čez pol ure pa spat, ker pridem takrat nazaj, no.

  • Krtača 20

   Ti prid takrat nazaj. Mi gremo pol seksat.

   • Marjan

    Zdej bo rabil 5 minut, da na google pogleda kaj to pomeni, pol ti bo pa odgovoril.
    hahahhahahaha

  • ĐĐ Style

   Pozna večerja v Polju, no te bomo počakali pol urice

 • Peter

  Krtača, zate je seks ko se drgneš ob čevlje, rajtam, povoženec brez časti, no.

 • sanguis sacrum

  Res mi ni jasno, zakaj se ukvarjate s temi maškarami…dokler bo situacija v Lj in Slo taka kot je, bodo lahko srali po mili volji…zato, ker lahko..zato, ker so plačani…zato, ker jim ljudstvo to dopušča…in prav je tako…če pa se bo ljudstvo po 75 letih prebudilo, pa…

  • Peter

   Ker je lepo jih jebat v glavo?

 • ĐĐ Style

  Po volitvah bomo ukinili WI-FI v psihijatričnih ustanovah, preveč desnih smeti tu gori.

 • Tweety Bird

  Čujte, lokalni dogodki borčevskih organizacij so že po naravi takšni, da žal privabijo bolj malo mladih, mi pa ta dogodek vidimo kot priložnost, da se združimo vsi, stari in mladi, saj bo dogodek primeren tako za mulce kot za borce… Vsi na prireditev “NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO!!!”

 • Tweety Bird

  A ste slišali @Peter kao, nas levičarje jebe v glavo… ha ha ha ha ha ha ha ha …

  • ĐĐ Style

   He he, evo ga začel je COPY/PASTE

 • Peter

  Sreče človeku ne more dati niti država niti sistem niti politična
  stranka. Srečo si lahko človek ustvari samo sam. Toda ne sam kot
  posameznik, ampak samo v enakopravnih odnosih z drugimi ljudmi. V teh
  odnosih mora samoupravno in svobodno obvladati svoje posamezne in
  splošne družbene odnose ter – v ustreznih demokratičnih organizacijskih
  oblikah – tudi državo, sistem in politično stranko kot instrumente
  svojega lastnega samoupravljanja. Avantgardne sile socializma in
  socialistična družba imajo lahko potemtakem samo en cilj – da glede na
  možnost danega zgodovinskega trenutka ustvarjajo razmere, v katerih bo
  človek kar najbolj svoboden pri takšnem osebnem izražanju in
  ustvarjanju, da bo lahko – na podlagi družbene lastnine proizvajalnih
  sredstev – svobodno delal in ustvarjal za svojo srečo. To je
  samoupravljanje.«

  tumpek, bova malo analizirala tole levičarsko nakladanje, stavek po stavek ali boš raje, kot krtača, stisnu rep med noge, no?

  • Domus Lubus

   Takšne stvari je pred leti pisaril Janez Janša. Samo malo bolj preprosto se je izražal.

 • montyamp

  A se vam zdi da narava nima prstov vmes ???
  A je to mogoče naključje , da Slovenija crkuje pod oblastjo v kateri najdemo poveličevalce zločina , atentatorje , antidemokrate , gošarjev naslednike .
  Kućan Milan , Zoran Janković ,Gregor Golobič , Janez Zemljarić, Branko Masleša, Zvonko Fišer,Anton Rop , Svetlana Makarović , Al Capone, Drago Kos,Mao Zedong,Tit Turnšek , Andreja Katić , Kim Džong Un , Elena Ceaucescu
  Vsi našteti so rojeni v istem astrološkem znamenju , zato se pred volitvami prepričajte koga boste volili .
  Zlobni ljudje so vir težav , na oblast pridejo z atentati in montiranimi procesi .

  • Nšo-či

   O ljudeh polnih nasprotij se resnice zaveš šele, ko zaboli.

  • večni srb

   Ideologija ni znanost, ni zgodovina, taka neumna sovražna vojaška propaganda samo deli slovence na prepričane koristoljubneže. Če ne moreš nekaj nedvoumno dokazati, potem zavajaš ljudi, pa s tem ne mislim, da se je treba držat vsake črke kot pijanec plota, ravno obratno, po goli logiki mora biti jasno kaj se je takrat zgodilo s slovenci in kako so reagirali eni ali drugi.
   Eno je masovni umor, drugo je boj proti nacističnim izrodom, to enostavno ni isto, da so pomešani med sabo, je pa razlog zakaj zdajle še vedno debatiramo o teh zadevah iin bomo zgleda še dolgo.

   • montyamp

    Le zakaj med morilci prevladujejo določeni profili , katere astrolog vidi iz rojstnih podatkov .
    Če nečesa ne razumeš , po gošarsko to pomeni , da ne obstaja .
    Norosti ne razumeš , vedno pa dokazuješ da obstaja .

 • Peter

  Torej, tumpek in kratača, kaj je hotel pesnik povedati?

  Sreče človeku ne more dati niti država niti sistem niti politična stranka. Srečo si lahko človek ustvari samo sam.

  • Krtača 20

   Ja kuga pa pol jamraš?

 • ĐĐ Style

  Mater, nas ta Peter jebe v glavo, strgalo se mi bo

  • Tweety Bird

   Mene resnično glava boli :)

   • ĐĐ Style

    Nalgesin FORTE, sem že celo šteko porabil, pa čelado sem dal na glavo za vsak slučaj.

    • Tweety Bird

     Jaz sem odšla dežurnemu po injekcijo :)

     • ĐĐ Style

      Bom kar na bolniško šel, jebemti Petra hujši je od gripe

 • Peter

  Torej, tumpek, sreče ti ne more dati mesećar?
  Krtača je pa itak zgublen, no.

 • Peter

  Zakaj boš potem volio mesećara, če ti ne more dat sreće, tumpek, no?

 • Tweety Bird

  Torej, Peter, smo vas in še vas bomo…. 3.6. 2018…

 • Peter

  tumpek, dej ukin ta nick od krtače. Ti res ni v čast. Če pa obstaja sam zase, ojojoj, no.

  • ĐĐ Style

   Pravkar sem odkril, da JJ in Gorenak je v resnici ena oseba. Hvala Peter, da si me razsvetlil.

 • montyamp

  Fogl , ki maš cepca ???

  • Tweety Bird

   Ne vem kje je :)…ups, Tunek ne ve kje je :)

   • montyamp

    Hahaha , ti bom verjel ko se bo rodil prvi pameten paradajzar .

    • Tweety Bird

     Paradajz ima dosti vitaminov :)

 • Tweety Bird

  Krtača, ĐĐ Style in Tweety Bird so tri različne osebe…majkeme :)

  • ĐĐ Style

   Jaz sem podvojena osebnost, moj drugi nicke je Peter

   • Tweety Bird

    Moj pa cosmosjasnovidec :)

   • montyamp

    Prepolovljena prazna duša .

    • ĐĐ Style

     To si ti krtača

     • Krtača 20

      Zakaj me kličeš fuckcommunism?

 • Tweety Bird

  Sloveniji grozi do 40.000 ton letnega viška odpadkov. Če ukinemo SDS, bo pol manj :)

 • Peter

  Zanimivo, imamo veliko levih teoretikov in praktikov, pa se nihče noče vključiti v debato o Bibliji levičarstav v dolini.
  mate problem s tem, vidim, no.

  • ĐĐ Style

   To sem jast, priznam imam dva nicka ĐĐ in Peter. V bolnici imamo FREE WI-FI, dolgčas je in nihče se noče pogovarjati z menoj. Zato se sam s seboj.

   • Tweety Bird

    Pa res…zakaj se Pero nonstop sam seboj pogovarja? A ga jebe shizofrenija?

    • ĐĐ Style

     YES

     • Tweety Bird

      Oh, I understand :)

  • Nšo-či

   Kakšno razsvetlitev si pa imel v mislih? Udar strele?

   • Peter

    Hm, kolikor se spomnim, ta tudi Frankenštajnu ni pomagal pri obuditvi mrtvih zblojencev, no.

 • večni srb

  To ni normalno.
  JNA je bila tudi SLOVENSKA vojska, veterani TO smo spadali pod JNA, ljudska milica pa pod Kučana oziroma nov Slovenski parlament. JNA je posredovala na Hrvaškem, kakšno vezo imamo slovenci s hrvati,to vas sprašujem. Iz Slovenije, se je JNA umaknila, nikoli ni prišlo do prave vojne, pravzaprav je to zahteval Miloševič. Napadla nas je pa Hrvaška garnizija JNA iz Zagreba, če smo še bolj točni, pod komando obeh hrvaških predsednikov komunistov SFRJ.
  Ampak to še ne pomeni, da JNA ni bila kup dreka, strinjati se moramo okoli nekih zgodovinskih temeljev, ki so enaki za vse,ne more si vsakdo izmisliti paralelno resničnost in tako dolgo ponavljati laži, da se bodo ljudem zdele samoumevne.
  Če res verjamejo v stvari, ki se niso nikoli zgodile, so tako butasti ali tako nori, tretje ni, takih pa ne bo nihče poslušal.
  SImbol totalitarne oblasti delavcev i nkmetov sta bila vedno srp in kladivo, rdeča zvezda je simbol upora proti državnem terorju oziroma fašizmu, zakaj to ni ločeno? In kje piše, da je Rdeča zvezda v Sloveniji ali kjerkoli na območju EU, celo kjerkoli na svetu prepovedan simbol,kdo in po katerem zakonu mi lahko prepreči nosti to sranje, če hočem? Ni sodne prakse, ni utemeljitve, ni pravil, ne more biti zakona, pa če se vsi postavite na glavo. Lahko pa dokažejo, da je to kar trdijo res, če njihovi argumenti zdržijo trezno presojo, potem tako naredimo, ker potem bomo natančno vedeli zakaj in bo to odtlej vsem jasno. Ne moreš pa anabijat nekaj kar brez veze, zato ker se nekomu nekaj prikazuje ali zdi, saj nismo opice.

  Je to res ali ni res?

  • Sodni dan

   Kdo ti brani da se družiš z Violeto in Makarovičko, prijatelje si zbiraš sam!

   • večni srb

    Sprašujem o nedvoumnih zgodovinskih dejstvih, nič drugega, če sem napisal kaj narobe, prosim argumentiraj in se oba prepričajva kaj je res.

    • Sodni dan

     Si za al si proti zvezdi enostavno uprašanje! Si ali nisi?

     • večni srb

      Naj te raje vprašam nekaj drugega, zakaj bi sovražil vanilij sladoled, a samo zato, ker se mi ti rekel, da ni dober okus?

     • Sodni dan

      Tvoj Nick mi je izredno sumljiv ,nevem kam bi te dal, preveč si nevtralen za levičarja!

     • večni srb

      Pa saj to ti pravim, da nas vse jeb* v glavo, ne moremo se niti skregat, če niso osnovna dejstva vsem jasna.
      Kaj pa jaz vem kaj sem, osebno menim, da me je teroristična oblast razčlovečila na novi državljana tretjega razreda, pod posebno zaščito države,ki nimam več nobenih pravic in sem tehnično gledano, nižja vrsta človeškega bitja.
      Tako mi dajo vedeti vse inštitucije te bolane države, od predsednika in njegove okupatorske nato soldateske, preko celega pravosodja in ljudske policije, pa do zadnjega debila na ulici, kjer sem rojen in doma, nekaj se dogaja. Nazadnje je to pri nas delal Adolf Hitler, pri nas se nekateri bonašako kot bi bili njegovi otroci, to me najbolj skrbi od vsega,da tak izrod sploh še lahko obstaja, potem je lahko seveda vse res, sadistični izrod se pa neizmerno zabava.
      Dokler teh stvari ne razčistimo, nimaš kaj podpirat, ker res ne vem več kdo je bolj pokvarjen in nor, v taki državi, je življenje lahko edino nevzdržna agonija. In, če nam lahko pomagajo edino laži, potem se mi zdi bolje, če si čim prej skrajšamo muke.

     • Sodni dan

      Dobro si povedu!

  • Domus Lubus

   JNA je bila agresorska vojska, 5. najmočnejša na svetu, katero je Janez Janša ob Krkoviču in peščici domoljubov ponižal in porazil.

   • večni srb

    Kako je lahko bila JNA agresorska vojska, če pa je bila to naša vosjka in če je tako, kdo je zlorabil našo JNA za kakšno agresijo točno?

  • Hribouc

   Ti si nenormalno usekan Srbijanac, Carigrajski konjar, zato beri, če pomaga:

   Bravo, KRKOVIČ, nujna civilizacijska, človeška in državljanska zahteva!

   Dodajam k svinjski morilski rdeči zvezdi še dejstva, ki jih moramo
   ponavljati kar naprej:

   1.

   RDEČA MORILSKA ZVEZDA JE SIMBOL BOLJŠEVIZMA IN KOMUNIZMA, NAJBOLJ MORILSKE
   IDEOLOGIJE PLANETA ZEMLJA.

   2.

   Pod rdečo zvezdo je bilo na svetu pobitih čez med 100.000.000 in
   200.000.000 nedolžnih ljudi!

   Samo v Lenin/Stalinovi SZ je cifra preko 100milijonov žrtev, ki tudi nimajo
   grobov!

   3.

   Na ozemlju nekdanje SFRJ je J.B.Titov krvavi režim pobil 1.100.000žrtev.

   To postavlja J.B.Tita na deseto mesto vrhunskih pobijalcev vseh časov na svetu.

   4.

   Pod rdečo krvavo Miloševičevo komunistično zvezdo je bila napadena Slovenija in
   je povzročila desetine žrtev.

   5.

   Pod isto krvavo srbijansko Miloševičevo rdečo zvezdo je bila napadena soseda
   Hrvaška in je povzročila

   cca 11.000žrtev in desettisoče invalidopv ter 200.000beguncev ter trpečih ljudi
   Hrvaške.

   6.

   Pod ravno to, srbijansko krvavo rdečo boljševiško zvezdo je bila napadena Bosna
   in Hercegovina in z njo mučeno Sarajevo. Za seboj je pustila čez
   300.000nedolžnih žrtev, 2milijona beguncev in stotisoče ranjenih in mučenih
   ljudi !

   ——————————————————————————————————————————–

   IN KAJ SE DOGAJA ZDAJ ?

   Glavna boljševiška komunista in srbijanca po krvi zganjata razdvajalni
   komunistični teror nad Slovenci in to v prestolnem mestu?

   Ne bom moraliziral.

   NEZASLIŠANO.

   PROTIČLOVEŠKO.

   PROTICIVILIZACIJSKO.

   SOVRAŽNO.

   RAZDVAJALNO.

   UNIČEVALNO

   PROTIZAKONITO.

   PROTIUSTAVNO HUDO DEJANJE Z SATANSKIM NAKLEPOM!

   —————————————————————————————-

   Kako zmore država Slovenija to dopustiti ?

   Kako morejo verni pravoslavni državljani molčati in , očitno, podpirati to
   svinjarijo?

   Bratje Pravoslavci, zakaj ste tiho in dovoljujete, da vaša rojaka počenjata to
   nepredstavljivo sovraštvo?

   Zakaj ste tiho, g.Predsednik, Pahor?

   Zakaj si tiho, kakor, Varuhinja, Nussdorfer?

   Zakaj ste tiho, Policija, Tožilci?

   Kje ste in kaj delate, zakaj molčite, g.Nadškof, Stane Zore in Slovenska
   Škofovska Konferenca?

   SPRAŠUJEM VAS, ČE SE ZAVEDATE ZA KAJ STE PLAČANI IZ NAŠIH ŽEPOV?

   Sprašujem ali se zavedate, da držite vrečo potencialnemu zločinstvu?

   • Zgornji

    TEŽKO JE RAZLAGATI MRTVEMU O ČEMERKOLI, … IN TOČNO TO JE POSTAL SLOVENSKI NAROD . MRTEV NAROD . Žal.

 • ĐĐ Style

  Očitno nas je Peter toliko jebal v glavo, da je sam zaužil svoj strup

 • Tweety Bird

  montyamp je krtača…baje :)

  • ĐĐ Style

   Sredina je Olga_10

  • Sodni dan

   Draga moja tweety in ĐĐ slabe statistike imata . Tweety ti dobiš na 5 komentarjev 1 like, ĐĐ ti celo na 8 !! Zamislite se malo.

   • ĐĐ Style

    To ni Facebook

    • Sodni dan

     Ne to je Lapanje v 3 dni.

     • ĐĐ Style

      Ne pričakujem like na desničarskem portalu, to je isto kot bi pričakoval union pivo na mariborskem stadionu

     • Sodni dan

      Evo ,si dobil like za izviren komentar ,le tako naprej!

     • ĐĐ Style

      vračam

   • Peter

    Oni niso tukaj zato, da bi dobivali lajkanje.
    Nasprotno, vsak komentar, ki se obesi na njih jim prinese določeno vsoto, za katero ne vemo, koliko je.
    Torej, vsak, ki se obesi na tumpeka in njegove nicke mu prinese dodatni honorar.
    Zato pa je Golavšek en največjih frajerjev v titijevem veleju, no.

    • ĐĐ Style

     Od mene dobiš 1 LIKE, ko bomo imeli obračun prihodkov ti bom nekaj malega nakazal, ker si nas razkril

   • Tweety Bird

    Jebe se meni za lajke…kapish? Jaz nikomur nič ne dam in nič ne pričakujem…kapish drugič?

  • Krtača 20

   ? ?

   • Tweety Bird

    Ne krtača…jebemo Petra…jaz sem baje cosmosjasnovidec :)

    • Krtača 20

     Sej sej, zdej mi je jasn. Skoz sm te mel na sumu. Naj se še jaz razkrijem: fuckcommunism

     • ĐĐ Style

      Sem sumil, da si to ti

     • Krtača 20

      Zdaj veš. Vse javno.

     • ĐĐ Style

      Jaz sem Peter

 • Marjan

  PEDER je pred pol ure rekel, da nekam gre. Bednik se se zmeraj objavlja komentarje. Desnuharji imate res bedno zivljenje. PEDERU je nora24tv smisel zivljenja.

 • večni srb

  >Če je bila NOB najbolj častno dejanje v zgodovini našega naroda in je boj proti fašizmu praktično zapovedan za vsako normalno človeško bitje, potem vas sprašujem, kaj je bil simbol partizanstva, simbolj boja proti pozverinjenemu okupatorju, simbol boja proti fašizmu, če ne Rdeča zvezda?

  Ali lahko imajo borci proti fašističnim izrodom svoj simbol in zakaj to ne sme biti prav Rdeča zvezda, to sprašujem.

  • Domus Lubus

   Če bi bolj pozorno spremljali ta portal, bi vam moralo biti že jasno, da so komunisti pod rdečo zvezdo paktirali z fašisti in nacisti, svobodo pa so nam izborili Domobranci.

  • Hribouc

   Daj, ne bluzi papagajsko jebado o zlagani fuknjeni NOB OF SVINJSKI REVOLUCIJI!
   Beri RESNICO, pa pridi nazaj!

   http://www.zgodovina.eu/slovenci/of/osvobodilna_fronta.htm

   http://www.domovinasospomini.eu/blog/2018/04/23/praznik-ustanovitve-of/

   • večni srb

    Prvič, na domače bloge ne klikam, če niso zaščiteni vsaj s HTTPS povezavo, ker to stran si lahko postavil samin zdaj tam širiš neke oslarije, vmes pa še pokradeš naše osebne računalniške podatke.

    Drugo, mene zanima kaj se je v tistih časih dogajalo s povprečnim slovencem takim kot sva ti in jaz. Jaz nisem v stranki in nisem pripadnik nobene verske organizacije,niti društva, sem zgolj navaden državljan. SI lahko zamisliš sebe, v tistih časih, poznamo dovolj podrobnosti,da bi znali opisati tedanje okolje in razumeti človeka v usodnih stiskah?
    Maščevanje zame sploh nisporno, dokelr obstaja civilizacija, obstajajo tudi sodišča in sankcije, če je to do konca zgnilo in skorumpirano, potem je vojna in se mora vsakdo obračunavati kakor ve in zna oziroma želi in zmore. NOB ni moj problem, me pa zanima usoda naših prednikov, dobrih in slabih, vendar dobrih ali slabih.

 • montyamp

  Milan Kučan:
  »Samostojna Slovenija bi bila najbolj črnogleda varianta… vendar moramo narediti vse, da Jugoslavija bo.« 26. oktober 1988 (javna debata z Viktorjem Žakljem, partijskim ekonomistom in politikom, ko so oktobra 1988 debatirali o viziji »tretje« Jugoslavije

  • ĐĐ Style

   Na teh temeljih moramo graditi naprej

   Potopis mladega komisarja Ivana Janše iz Grosupljega

   “Tukaj se nahajamo, da bi si pridobili izkušnje, z njimi obogatili
   svojo aktivnost in hkrati te izkušnje prenesli na bazo, iz katere
   izhajamo. Vsi udeleženci pohoda ‘AVNOJ 77’ bi morali postati nosilci
   različnih aktivnosti v svojih sredinah, predvsem pa na področju
   splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite,” je med drugim modroval mladi Ivan. “V
   takih okoliščinah se torej rojevajo novi kadri, ki bodo sposobni
   prevzeti naloge, ki jih čakajo ali v komisijah pri predsedstvu občinskih
   konferenc ZSM ali pa v delovnih organizacijah na področju SLO. Kajti
   mladega človeka gradi akcija. Izkušnje starejših prehajajo na nas,
   mlajše. Hkrati s tem pa teče proces osamosvajanja – izkušnje starejših
   tovarišev so samo osnova za nadaljnjo izgradnjo. Mladi smo bili vedno
   najbolj revolucionarni in na nas leži naloga, da naprej razvijamo našo
   samoupravno socialistično družbo, da jo gradimo na revolucionarnih
   temeljih, temeljih marksizma.”

 • dr Janez Sveti

  Meni lahko vlada sam moj Stvarnik.

  DR Janez Sveti genij

  • večni srb

   To ti misliš, ker še nisi imel problemov z fašističnim režimom.
   Ko enkrat vojska dobi ista pooblastila kot policija, ti mora biti jasno, da te ne ščiti noben zakon več in je tvoje življenje zgolj koleteralna škoda, vojska ima namreč svoje zakone.

   • dr Janez Sveti

    Moje življenje, kot ga poznam gre vsako sekundo bližje koncu. To je neizbežno in zakaj bi se sikiral zaradi neizbežnega? Vse kar doživljam, oziroma se mi zdi (iluzija) da doživljam ima svoj namen, ki ga ne poznam vedno, oziroma se mi zdi, da ga sploh ne poznam. Vsa moja realnost je ustvarjena samo za Mene in takšnih realnosti imam na voljo nešteto.
    Življenje…življenje, ki ga živimo je samo ena od milijard možnosti, ki si jih sami izbiramo. Smrt-življenje, ne obstaja. Čas in prostor ne obstajata. Mi ne obstajamo.

    DR Janez SVeti anyon

    • večni srb

     Zanimivo,meni se je življenje vedno zdelo skrajno intimna senzacija, neskončno dragocena, usodna in smrtno nevarna reč, pa vidim, da se da gledati na te stvari tudi drugače.

     • dr Janez Sveti

      Ne jemlji vsega preveč resno in prezri strahove. Vsak od nas bo spoznal, kaj se zgodi, ko umremo. Komaj čakam.
      DR Janez SVeti

  • Peter

   Amen.

   • ĐĐ Style

    Smrt fašizmu

    • Sodni dan

     “svoboda narodu” to si pozabil kar je najvažnejše !

     • ĐĐ Style

      To, stara komunjaro

     • Sodni dan

      Hvala ,sej veš AVNOJ 77 pa to.

    • Tweety Bird

     Smrt janšizmu :)

    • Hribouc

     Smrt komunizmu, nacizmu in vsem fašizmom !

     • večni srb

      Komunizem pomeni oblast delavcev in kmetov, ker tam ni več drugih razredov in kast državljanov.

      A si proti delavcem in kmetom mogoče, zakaj pa?

     • Hribouc

      Ne bom te zmerjal z norcem ali z bedakom, niti ti ne bom dal šifre nevednež, ker vem, da to pač nisi.
      Lahko bi ti rekel provokator, zajebant ali drekač, pa ti ne pritiče, ker si zagret
      ku sto mater hudičevih.
      Ne bom ti rekel, da si Levuhar, ker se te kanalje in podgane na tem spletu sploh ne oglašajo.
      Ker sem sam iz kmečko delavskega rodu in sem vse življenje do zdaj vsako kinto zaslužil pošteno v lastnem znoju, državi plačal vse, kar je terjala in ničesar ukradel in nihče mi ni šenkal ničesar, samo jemali so mi, ti ne bom odgovoril več kot to.
      ———————————–
      Kar pa se tvoje prve trditve tiče pa je potrebna ena velika šola, pa nimava časa ne prostora.
      Svetujem pa ti, da ob priliki vzameš v roke knjigo Orlanda Figesa TRAGEDIJA LJUDSTVA ali zgodovina ruskih revolucij 1891-1924., fantastična in dokumentarna zgodovina iz ruskih arhivov. Skratka RESNICA.
      IN BOŠ VIDEL KAJ TO JE OBLAST KRVAVIH IN FUKNJENIH BOLJŠEVIKOV, KI SE JIM JE JEBALO ZA KMETE IN ŠE BOLJ ZA DELAVCE IN SO JIH SLOŽNO
      POBIJALI V DESETINAH MILIJONOV !
      Delavec imn kmet sta za kurčevega morilskega Boljševika nič več in nič manj kot samo sredstvo priti na oblast, biti na oblasti in vztrajati na oblasti.
      Fuknjen Boljševik brez delavca in kmeta ne more biti Boljševik.
      Če ti po tej knjigi ne bo šlo na nočno zvijanje v riti in črevesju, pa vzemi še eno istega avtorja. reče se ji ŠEPETALCI.
      BOMO VIDELI, ČE BOŠ POTEM OZDRAVEL. Javi se še!

     • ĐĐ Style

      Smrt novodobnem domobranstvu

     • Sodni dan

      To pa ne, čakamo rdeče izperjence na straži, da se nam kaj ne zgodi na vasi!

     • ĐĐ Style

      Medtek ko čakaš, lahko kako kozo nategneš, da neboš osamljen

     • večni srb

      Zakaj smrt, kaj točno je njihov današnji greh?
      Ne rečem, da ne, zanima me samo zakaj točno naj bi si kdo zaslužil tako hudo kazen.

     • ĐĐ Style

      Nisem napisal “Smrt novodobnim domobrancem”, napisal sem “Smrt novodobnem domobranstvu”. Domobrance je oseba , domobranstvo je gibanje

     • večni srb

      To pa zagotovo, vsak pravi domobranec bi moral danes potolči domobranca v sebi z macolo.

    • Republic Commando

     Potem se pa fentej :)

  • Nšo-či

   ja pajade

   • Peter

    tumpek je bogi, tako potreben je pozornosti da je pripravljen spajdašiti se z mesečarji, samo da bo užival v odgovoru Ženske.
    Tumpek, krtača, cepci in podobni so obupno potrebni pozornosti ženskega ega. Ker tega ne dobijo v življenju, težijo tukaj. Howgh, no.

    • Nšo-či

     Poglobil si se, Zelo razumna razlaga.

     • Tweety Bird

      Kaj se bosta zalizala s Petrom? :)

     • Peter

      Ja, za naše levosučne provokatorčke je to nivo globokega poglabljanja, ki ga nekako niso sposobni doseči, no.

     • Nšo-či

      Všeč jim je Svetlana in verjamejo, da jih ima rada. To sporočilo gotovo preberejo v njenih ljubeznivih in toplih očeh. Vedno slabše jim gre.

     • Peter

      Ne vem, ai gledava iste oči?
      jaz vidim oči, ki sovražijo vse, kar je slovenskega, kljub temu, da ji slovenski ljudje plačujejo stanovanje v Trnovem…ah, no.

     • večni srb

      V kakšnem smislu, saj vsakemu državljanu pripada nek dom in osnovna življenjska sredstva, pa tudi od avtorskih pravic se ji z leti verjetno kaj nabere, če pa narod kupuje in bere tisto sranje.

     • Nšo-či

      Prav imaš, sovraži sama sebe in trpinči ljudi okoli sebe. Ni edina. Verjetno je v življenju kaj izgubila, pa tega ne sprejema.

   • dr Janez Sveti

    Ne plejade.. Stvarnik, Vesolje, Perun, Allah, ….. Veliko imen ima. Kar mi podarja, so moje želje. S hvaležnostjo sprejemam vse, četudi mi ni vedno ugodno. Včasih sem nestrpen in mi čas (ki ne obstaja) počasi teče. Včasih sem sovražen do dogodkov in ljudi, ker ne razumem, pa vendar je to darilo, ki mi kaže pot.
    DR Janez SVeti

    • Nšo-či

     Hmm..ja. Zelo zanimivo, Potrebuješ eno dozo nemira. Kri mora biti prave temperature. Ne morm pustit ,da zmrzneš.

     • dr Janez Sveti

      Lepo, da skrbiš za mene, kar ti seveda prinaša zadovoljstvo in te zabava. Voda pod nizkim pritiskom zavre tudi ko je samo 1 stopinja Celzija..ali pa manj :) Tudi menmi kri zavre ob nizki inteligenci oseb, ki mislijo, da lahko ukazujejo meni, kako naj živim, kako naj mislim in kako naj se obnašam. Toplo kri pa dobim ob toplih čustvih in iskrivih pogledih.
      DR Janez SVeti

     • Nšo-či

      Popolnoma pravilno. Ni ti treba poslušat drugih. Samo mene. Drugače boš zmeden.

     • dr Janez Sveti

      Poslušam.
      DR Janez SVeti naglušni

     • Nšo-či
  • Tweety Bird

   Tvoj bog je Janez Janša :)

   • dr Janez Sveti

    :)
    Ni. Je samo politik in politikov ne maram, ker so vsi samo oblastiželjni in pohlepni lažnjivci.
    Ti pa..Imaš težave sam s sabo. Poskusi se spremenit in boš opazil, da je svet lepši, kakor se ti sedaj zdi.
    DR Janez SVeti genij

    • Tweety Bird

     Popravek: Poskusi se spremenit in boš opazila, da je svet lepši,

     • Nšo-či

      Ha..ha. On nikoli ne zgreši punce.

     • dr Janez Sveti

      Saj je vseeno. Moški-ženska..vsi smo eno. :)
      DR Janez SVeti One

     • večni srb

      Prej bi rekel, da smo vsi invalidi kot moški IN ženske ali nič od tega.

 • ĐĐ Style

  Preveč smo se odmaknili od teme članka, na kratko VSI STE VABLJENI 25.05. NA KONGRESNEM TRGU, LEVI IN DESNI. Skupaj bomo peli in plesali kot v starih časih. Če ne poznate teksta starih uspešnic povprašajte po starejših članih SDS-a kajti oni so jih včasih prepevali.

  • Krtača 20

   Lahko tud moljo?

  • Hribouc

   FakYU Serpentinšek in odjebi idiot skozlani!

   Boš ti vidu kdo se je odmaknil odfteme članka, suhojebač butasto ploskoglavi!

  • Sodni dan

   V prvi vrsti bom , s titovko na glavi ter jugoslovansko zastavo, se bom sramotil sredi kongresca. Ne hvala, kdaj drugič!

   • ĐĐ Style

    Rdečo zvezdo ne more vsakdo nostii, moraš si jo zaslužiti, sramota bi bila nositi domobranski grb simbol izdaje

  • Sodni dan

   Hip hip hura za trio adijo ĐĐ, Makarovič, Tomič, samo Karl Marx še manjka pa ste popolni!

 • Krtača 20

  Kako pol, a se je Petrčku že odblokeral?

 • Peter

  krtača, si že povedu najnovejši vic, ti si baje lider levega humorističnega kluba, no.

  • Krtača 20

   Dons lahko stare ponavljam, da si jih zapomniš.

 • Tweety Bird

  Peter ima vse blokirane…ima blokado v glavi :)

 • večni srb

  Brez zamere, ampak jaz bi Kerkoviča in njegove kamerade najprej poslal na strokovni pregled izvedenca psihiatrične stroke, preden bi mu dovolil kakršno koli politično udejstvovanje.
  Lahko je samo travmiran, podobno kot oni pojoči major iz OPS,v tem primeru bi se moral pač več pogovarjati in soočiti z zgodovinskimi resnicami, ne more pa nekaj vsiljevat in nabijat ljudem brez veze, če ni res. Kaj pa, če so Kerkoviča res ugrabili in mu oprali možgane, ,ogoče še sam ne ve. Mogoče, ne vem jaz, se mi zdijo pa te stvari precej resne in dokaj realistične.
  Nočem nikogar žaliti, ampak ne more biti vse naekrat res, saj so vendar ugledni strokovnjaki in javni uslužbenci, to vendar ni noben cirkus.

  • Peter

   Akhm, tov večni srb, spoštujem vaše mnenje, vendar pa mi nekoliko ne znese, no.
   Krkoviča bi poslal na strokovni pregled, tov janković in ceca pa bi se mu, po vašem mnenju izognila ?
   Ja, na žalost, tov Večni Srb, to je cirkus, pa še povsem pravo besedo ste izbrali, no.

   • večni srb

    Bravo Peter, se popolnoma strinjam, za take paciente bi rabili tuje neodvisne strokovnjake, saj veš zakaj.

    • Peter

     Nekoliko mi čudno deluješ. Strinjaš se s podizvajanji iz tvojega komentarja, ki bi v drugem kontekstu in z drugim konotatorjem lahko pomenil marsikaj drugega. v bistvu provociraš, kolikor moreš in kogar moreš. Večni srb, pač, no.

     • večni srb

      Zakaj tako misliš?
      Menimo se o strokovni temi, ki temelji na nekih osnovnih dejstvih, od vseh javnih uslužbencev pričakujem vsaj opravljeno posebno šolo za otroke s prilagojenim programom.
      Ampak ti me nisi to vprašal, nagonsko reagiraš na srbe, čeprav ti je mati podarila lepo srbsko ime,. to se mi zdi zanimivo, zakaj ne utemeljiš svojih opazk brez indukcije privzgojenih čustev. Nisem še srečal hrvata, ki bi to zumogel,enostavno druga kultura, ki se zaćne takoj ko dojenček prvič spregovori in se zave samega sebe, to ne gre potem nikoli več ven. Moja izkušnja pač.

     • Peter

      Kot prvo, ti izhajaš iz nekih neumnih in nesmiselnih podpostavk o srbih in hrvatih. Meni se milo rečeno, gladko jebe in za ene in za druge. Slovenija je država Slovencev in tistih, ki to hočejo to biti, pa čeprav niso rojeni kot taki, kar mene nič ne moti. Nagonsko sem reagiral na Srbe? A ja? Mogoče pa ti nagonsko vidiš v vsem reakcijo na Srbe. Kot sem že rekel, meni se jebe kaj je kdo. Vsak, ki želi živeti tukaj kot želimo živeti mi, je dobrodošel. Večni Srbi, kot si ti pa prej ali slej postanejo podpihovalci balkanskih ognjev, ki zrastejo v klanja neskončnih razsežnosti.

     • večni srb

      Ne bi rekel, da je pravilno umeščanje nekih logičnih predpostavk manipulacija, ker po definiciji ne more biti, če verjameš, da je znanje nek smiseln red.
      Očitno tudi nisi nepristranski, ker ne trdiš isto za hrvate,čeprav smo vsi slovenci potomci enih in drugih slvoanskih plemen, ki so obstajala na tem prostoru pred nami.
      To zame pomeni, da se mi jebe za vse, ne pa tudi za gola dejstva,ki sem jih dolžan upoštevati med vsako strpno politično debato. Tak odnos do preteklost in realnosti mi pomaga razumeti tudi vse bolj ostre in usodne družbene polarizacije, s katerimi avtoritete poljubno manipulirajo ter s tem krojijo javno mnenje. Obtožuejjo pa potem nas, češ komentatorji ne ločimo zrna od pelvel, zato tudi ne moremo prav voliti.
      Nacizem je duševna bolezen, ker temelji na evgeniki, osebno vidim izvor v razpadu Jugoslavije, ki je izhajal prav iz naravnih dejstev, kdo se je pač rodil katerim staršem in je torej usoda slehernega posameznika določena že z rojstvom. Smisel slvoenstva vidim prav v tem, da se znamo distancirati tudi od problemov, ki nas sicer neporedno zadevajo, ne moremo ignorirati dejstva, da mejimo samo na hrvate, na Srbijo pač ne in da se danes hrvati delajo žretev,čeprav jih ni napadla Srbija temveč domači državljani, ki so bili po rodu bolj srbi kot hrtvati, karkoli že to za njih pomeni. Bojim se, da so duševno bolezen zanesli tudi v Slovenijo, virus bradavic, s katerim je okužena večina moških in ki ženskam povzroča raka zagotovo. Težko je prečkati mejo in se delati, da so pri nas Večni srbi kaj drugačni kot en meter nazaj,še težje je doumeti, da so srbi sovražnik samo v glavi in jim nihče ni naredil nič slabega, sploh pa ne morejo razumeti, da so bili njihovi ustaški predniki največji izrod človeštva, vseh časov. Kdo je danes sploh hrvat, v Dalmaciji in Istri zagotovo ne vsi, če so se pa tam mešali z italijanskimi arabci in pogani. To še srbi niso, če me razumeš kaj hočem povedati, delajo se pa za največje hrvate, čeprav so bolj podobni italijanom in sircem kot slovanom.

  • Lux Ferre

   Tudi ti si ga zelo potreben.

   • večni srb

    Ni problerma, po čem sklepaš in kako naj bi jaz vplival na državno politiko?

    • Lux Ferre

     Ne gre drugače, če imaš luft v glavi ;)

     • večni srb

      Hvala, da si me opozoril,sice rbi pozabil dihat in bi se zadušil.
      Meni se zdi pa recimo ti sumljiv, nekaj skrivaš, pa ne morem določiti kaj imaš za bregom. Kaj dobrega zagotovo ne, vidim že po tvojem avatarju.

     • Lux Ferre

      Smiliš se mi! Blagor ubogim na duhu!

     • večni srb

      Meni se pa ti niti najmanj ne smisliš, če me lahko razumeš.

  • ĐĐ Style

   Nerazumem, zakaj si tako resen s komentarji?. Ali ne vidiš, da je to satirični portal.

 • Krtača 20

  Pride pulcaj u park zvečer, pa zagleda noge iz grmovja. Potegne in glej ga zlomka, Janša z odpetim gatam in curo na horuk. Pulcaj potegne listek in piše: spolni odnos na javnem mestu, kazen po osebi 100eur. Pa zašumi v grmovju in ven zleze še Gorenak s počenimi gatami. Pa prav pulcaj: o lej lej, sej sta dva….

  • Sodni dan

   To bi lahka Tut za Zokija pa Rjavca reku ,bi bilo bolj smešno . Na novo napiš , da vidmo če bo boljše.

   • Krtača 20

    Zoki pa rjavc nista pederčine. Mata dnar pa gresta na grad da se izljubita kot poštena geja.

 • Peter

  krtača spet vice prpoveduje…
  če že nimaš ponosa, maš pa plačo, no.

 • Frank Novak

  BREZ RDECE ZVEZDE – BI NAS NAJPREJ ZJEBALI NEMCI, NATO PA STALIN…
  Stalin ni zavzel Jugoslavije zato ker smo se osvobodili sami: OSVOBODIL NAS JE TITO, NE DOMOBRANCI.
  Nehajte sanjati o tem kaj bi bilo ce vi ne bi bili potomci izdajalskih domobrancev.
  Bilo je kar je bilo… sanje so za otroke in za slabice:
  https://www.youtube.com/watch?v=_jv0uUV2YaI

  • Krtača 20

   Samo še trem desnim ni jasno. Ostali so nekak pokopčal.

  • Lux Ferre

   Potem si se pa zbudil vse moker

  • večni srb

   Tito je osvobodil moj kurac.
   On je rešil ostanke kraljevine SHS in avstroogarske monarhije, katere javni uslužbenec je bil,on je rešil svoje brate hrvate, slovence je pa kanibaliziral in še po smrti posili.

  • Sodni dan

   A zdej nas je že Tito osvobodil??? Pa vi ste nenormalni res .

 • centurion

  SKLATIL BOM RDEČO ZVEZDO s čela komunjar s
  .338 lapua magnum.
  Ob prvi priliki.
  Ni druge.

  • Sodni dan

   Mam 44 magnum za ziher, 12 mm bo zadosti?

  • ĐĐ Style

   Direktna grožnja , mislim da se boš premislil.

   • centurion

    Ti je še nisi nalimal med O in F.
    Nalimaj pa na čelo prilepi….

    • ĐĐ Style

     1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali
     vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost
     ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil
     zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih
     mesecev.

     • centurion

      Qwa zdej,
      bomo jockali kot leta 1991, ko se ni opravila naloga do konca?
      Marš, balkanoid bosanski!

     • ĐĐ Style

      Lahko me potegneš za K

     • centurion

      BLJAK…

   • Republic Commando

    Pizda se rdeči fašisti hitro userjete ::))))

  • Krtača 20

   A to je ta desni humor?

   • centurion

    Krtačnik, je to levi strah?
    Pred čim?
    Pred duhovi iz Hude jame in ostalih 600++ brezen?

    • Krtača 20

     Hja kazen mora bit vzgojna.

     • centurion

      ???

    • Zgornji

     HJAAAAA, ČAAAKAAAJJJ, … TISTI DUHOVI JIH ŠE ČAAAKAAAJOOO !!! ! !!! KMAAALUUUUUUU … !!! ! !!!

  • večni srb

   Komunisti nosijo srpe in kladive, rdeče zvezde nosijo borci proti fašistom, če ti to kaj pove.

  • Lux Ferre

   Ne potrebujemo orožja, saj se vidi, da levi idioti še v kameni dobi živijo ;)

  • Matija

   Ti se boš edino usral. Dobiš nazaj s 408 cheytac

   • centurion

    Ti si se že.
    Smrdiš pa po psih že skoz!

    • Matija

     A da po tebi zaudarjam?

     • centurion

      Po Oražnovi, tvojem štabu….

     • Matija

      A tam si se valjal?

  • Krtača 20

   Sej ne upaš no. Pa dej potegn da vidmo enga prestrelenga desnaka.

 • Krtača 20
 • Tweety Bird

  Joj, kako fašiste moti rdeča zvezda! Pod njo smo zgradili domovino, da jo fašisti lahko razprodajajo za svoj žep! SMRT FAŠIZMU IN JANŠIZMU, SVOBODA NARODU !!!

 • Peter

  tumpek, še zdaj nisi šu spat?
  Dons si neki korajžen, šmarnca, no?

  • Frank Novak

   Peter, no?

  • ĐĐ Style

   Peter spet ščiješ proti vetru

 • Krtača 20

  Hehe lepo je gledat kako desni sami sebe potapljajo.

 • Peter

  Lepo mi je, ko vidim, da levica raje preda domovino v roke muslimanskim hordam kot desnici.
  Karakter ste, res, domoljubi, no.

  • večni srb

   Sprašujemo se kdo je res boljši oziroma manjše zlo.
   Verjetno so največ krivi napačni stereotipi kdo je v resnici kdo.

   • Peter

    Manjše zlo so še vseeno levičarji. Oni se vsaj pretvarjajo, da so za demokracijo, no.

    • večni srb

     Točno, še ena ugotovitev, ki ji nihče razumen ne more uporekati. Res zanimivo kaj vse si sami pridemo gor, če se lahko malo v miru in strpno pogovarjamo.

  • Matija

   Keri desnici pa?

  • ĐĐ Style

   Zastraševanje deluje, vse v imenu JJ-a

   • večni srb

    Meni se ne zdi slabo vprašanje, zakaj dela naša vlada z arabskimi čobani neprimerno lepše kot z nami?

    • ĐĐ Style

     Po tvojem nicku je tvoja otađbinska vlada v Beogradu

     • večni srb

      Večni Srb je lahko edino srb, povsod na planetu.
      Vprašaj jude, če srbom ne verjameš.

     • ĐĐ Style

      Vaša politika “Kjer je srbski grob-to je Srbija” je ustvarila ogromno sranja in sirot.

     • večni srb

      Mislim, da je šlo potomcem hrbatov dobro tudi brez potomcev srbov.
      Kako bi nam sicer še danes zemljo kradli in nas posiljevali s svojimi velikohrvašlkimi ambicijami, o nekem zahodnem balkanu, pod dominacijo za firklc močejših, a neprimerno bolj revnih in na splošno zarukanih sosedov. Od srbov tega nismo in ne bomo nikoli doživeli.

 • Tweety Bird

  Tile domobranci res mislijo, da so taglavni. Nič bat, junij bo kmalu tu…tik tak…..tik tak….tik tak……tik tak….

  • Frank Novak

   tik tak tik tak
   tweety bird
   ne ga srat…
   tik tak tik tak.

 • Krtača 20

  Janša je skoz hotel bit urednik Pavlihove pratike. S tem portalom mu je zgleda uspelo.

  • večni srb

   Že to je nekaj, da se lahko strinjamo s tvojim bistroumnim komentarjem, ki bi ga sicer povsod drugje izbrisali

 • ĐĐ Style

  Lepo mi je, ko vidim, da desnica raje preda domovino v roke klero-pedofilskim hordam kot levici.
  Karakter ste, res, no.

  • Frank Novak

   bolje kleru kot muslimanom.

   • Krtača 20

    Zame čist isto

    • Frank Novak

     ZA VAS LEVICARJE NI CISTO ISTO.
     CE PRIDEJO NA OBLAST DESNICARJI BODO LEVICARJE POTISNILI NA STRANSKI TIR.
     CE PRIDEJO NA OBLAST MUSLIMANI BODO LEVICARJEM REZALI GLAVE…

 • Peter

  Levičarji, ste ponosni na to, da raje predate svojo lastno domovino muslimanskim hordam kot desnici?

  • ĐĐ Style

   Yes

  • Krtača 20

   Definitivno kako si vedel?

  • Frank Novak

   Peter, no.

  • ĐĐ Style

   Jasnovidnega Petra za mandatarja

  • Matija

   Nobenmu od te svojati. Ste isti kurci, desničarji al pa musliči. Je pa res, da so v zadnjih 100 letih desničarji bolj škodoval Sloveniji kot pa musliči.

 • Sodni dan

  Debata se je razvnela, ampak vseeno me ni na kongresca 25.5 . Glas za SDS je glas za Slovenijo .

 • Peter

  Lepo, krtača in đđ.
  Prava slovenca sta, ponosen sem zaradi vaju, no.

  • Krtača 20

   Šta kaže?

  • ĐĐ Style

   Nečujem dobro, sam želim da vam kažem, da nečujem dobro

 • Tweety Bird

  Krkovič naj drži svoj gobec glede rdeče zvezde…naj njegov sin vrne veteranski dodatek :)

  • centurion
   • večni srb

    Daj še enkra,tme zanima glede Krkovičevega sina, ampak mi noben od teh tvojih search linkov ne prime, ker Google naredi za vsakega uporabnika poseben izbor tistega kar zanima samo njega osebno.

    • centurion

     To je FAKE NEWS, ki ga je razširil murgl-agitprop v
     specialni vojni proti osamosvojiteljem.
     Če boš malo uporen na netu, boš prišel do istega rezultata,
     kot pred časom jaz.
     Bilo je blatenje g.Krkoviča.
     L.p.

     • večni srb

      Noro, kaj vse si lahko privoščijo, ne da bi kdo preveril osnovna dejstva. Eno govedo si je nekaj izmislilo in zdaj vsi to ponavljao kot papiga, nastradal bo pa nekdo čisto tretji, ki je pač ponovil kar je slišal in ni nikjer našel demantija laži.
      Če lahko to delajo Krkovičevimi, si predstavljaš kaj delajo šele vsem ostalim?

 • Peter

  Pojutrišnjem ze začne Ramadan. Upam, da ga bosta krtača in đđ, kot ena prvih novih vernikov novega slovesnskega režima upoštevala.
  Seveda pa že zdaj ne jesta svinjine, ker imata raje to kot desnico, ker sta karakterja, no.

  • Krtača 20

   Takrat bomo pa grimsa spreobrnil v janičarja.

   • Sodni dan

    Ali obratno !

    • Krtača 20

     Janičarje v grimsa….

 • Peter

  Mhmh, pršut…đđ, krtača, svinjska rebrca, panceta, suha, sveža……raje kot desnica?
  Sta pa res karakterja, svaka čast no.
  Vinček, viski, konjak…ne, vsemu se odpoveva, samo da ne bo desnice…
  Predzakonski seks…ah, ne, jebeš ti to, samodanijanša, sta pa res đeka, svakačast, no.

  • ĐĐ Style

   Ti ne smeš jesti tega kar si naštel, ker bi prišlo do kanibalizma

 • Tweety Bird

  Domobrančki, dajte no… ne pretiravat okrog rdeče zvezde. Ko pojete domobranske pesmi je pa ok? Se bom zdržala nadaljnega komentarja….. Moje spoštovanje gospe Svetlani Makarovič. To je tista prava neprodana slovenska drža. Krkovič, ti pa zapri svoj gobec. Dovolj je bilo!!! :)

  • Sodni dan

   Živi na naš račun . Naj ji bo zemlja rahla !

  • večni srb

   Za Makarovičevo velja popolnoma isto kot za Krkoviča, le da se njej bolj pozna, da veliko razmišlja in ne trdi kar nekaj brez veze, ne da bi si pogledala prej vsaj na Enciklopediji Britanica.

 • Tweety Bird

  Veste kaj…mojemu Tuneku spet lulek stoji. Grem…lepo mi bo. Lahko noč :)

  • ĐĐ Style

   Grem tudi jaz, ko jebe domobrančke. Naj sedaj malce sami poveličujejo nacizem, fašizem in svojega Adolfa.

   • Sodni dan

    3 junija velja? After party ob zmagi SDS???

    • ĐĐ Style

     Srbska Demokratsk Stranka, to je una od Karadžića. Lep večer

     • Republic Commando

      Tvoji komentarji so lep odraz patetike in obupa levuharjev :)) Lahko noč, pa ne pozabi pokleknit pred rdečo zvezdo preden se zbašeš v mamino posteljo :))

     • ĐĐ Style

      Tvoje mame ni doma, kaj bom sedaj?

     • Republic Commando

      Moja mama bi te z levo roko razbila na prafaktorje, zaj pa pojdi pokleknit in se stisnit k svoji, saj ji vsak dan jokcaš , da te domobrančki maltretirajo na netu :)))

    • Matija

     Sanja svinja o kukuruzu

  • Krtača 20
  • Zgornji

   … says some Shitty bird …

 • Peter

  ojoj, pa spet tumpek z domobrančki…
  pa ti res ne veš, kdaj je čas za spat, no?

 • Republic Commando

  Kup brezdelnih lenih rdečih ovc :)) Če smo mi za vaš sektaši , kaj ste šele vi. Vsaka sekta rabi svoj simbol in vi ga imate :) Sektaši rdeči fašistični :)))

  • večni srb

   Odličen komentar, tudi mene to najbolj skrbi od vsega.

   Če je bila Rdeča zvezda simbol proti izrojenemu nacional socializmu oziroma fašistični državi, naši komunisti pa so uničili svoj real socializem in ga nadomestili s kapitalistično verzijo nacional soclializma, s človeškim obrazom, ki mu pravimo tudi mehki fašizem, ali Rdeča zvezda danes pri nas pomeni simbol sodobnega fašizma?

 • Peter

  Torej, če se ne motim še zdaj nismo razčistili z našimi levimi prijateljčki.
  Torej, podpirate, da se naša domovina, Slovenija, raje preda v roke prijhajajočim hordam, kot pa desnici?
  Za tumpeka, đđja in krtačo že vemo, kaj je njihov odgovor, so ga črno na belem podali, gre v arhiv.
  Ste ponosni na to, boste danes lahko spali glede na to, kaj ste napisali?
  Raje muslimansko kot desno? Res?

  • Matija

   Ne eno ne drugo. Oboje je kurac

  • žogica

   Naša domovina Slovenija bo še naprej ostala v varnih rokah levičarjev !

  • centurion

   Ali polmesec ali rdeča zvezda na čelu-oboje
   za tarčo .338 lapua magnum!

 • žogica

  Peter je imel sigurno danes opravka z belimi črticami, le kaj bo jutri z njim?

  • centurion

   Bulš, kot ti, s psi v garaži.
   Gravža.

  • Rožle

   Teb so pa še vse bele miške pobegnile ..

   • žogica

    Ti imaš tudi rad bele črtice?

    • Rožle

     K bi jest vedu kva to ti sploh prodajaš ..?

     • žogica

      Jaz ne, vprašaj Petra, kje nabavi.

 • Jani Steiner

  In oni prepovejo Thompson-a. Saj zraven rdeče. zvezde paše tudi “hakenkrajc”, saj so bili zavezniki, samo rdečkarji še bolj radikalni. Stare slike ob praznovanju 1. maja v predvojnih Trbovljah si oglejte. Mat ku…

  • Matija

   Kje bi pa te fotke lahko videl?

  • večni srb

   Prepovedati podpornika ustašev potem, ko država deložira slovence ob meji, ki so jo okupirali in zasedli prav ustaši?
   Noro, jaz bi tistemu izdajalcu, ki ga je povabil, prepovedal organizacijo vseh javnih prireditev, ker to ni normalno.

   • centurion

    Thompson NIMA VEZE S USTAŠI!!!
    Je pa balkanec BalaševiĆĆĆ zmerjal SLOVENCE s konjušari dunajskimi,
    jebalmupassrbskumaterv pizdomaterino.

    • Jani Steiner

     Zdej pa sm po eure hod.

    • Matija

     Tompson je ustaš do zadnje kocine

     • centurion

      Tako, kot ti pesojeb.

   • Peter

    Spet ti.
    Vsak novoletni većer smo prebivalci Lublane, najlepšga mesta na svet, de, prisiljen poslušat tam neke srbske pevaljke, koje nam pevaju, kako jim ide u životu, ker je to pać omiljena skladba našega omiljenega žepana.
    Izdjauc, k jo je povabu ma tvojo srbsko podporu, al ne? Uprašam, no.

 • Peter

  oj žogica…z levico v nove pufe, je tvoj slogan, če me oči ne varajo…
  In potem, kot v Grčiji, poslat ljudi na ceste, ko bodo grdi kapitalisti hoteli denar, ki ste ga zafrčkali za plače javnega sektorja in strašne projekte ala 3tji tir in… nazaj…smešno ali žalostno, žogica, ti mi povej, ali res ne znate niti malo misliti, no.

  • sprehajalec

   Glasnik in “teoretičar” Levice Marcel Jr. je zadnjič že sanjal o odpisu pufov….

 • Rožle

  Kaj Imata skupnega Violeta Tomić in Milan Kućan ?…
  – Oba sta strup v malih flaškah …

 • Peter

  Kar se mene tiče, je nekaj levih osebkov tukaj izjavilo, da raje predajo Slovenijo v roke neki dugi veri, kot desničarjem.
  Kar se mene tiče, je to narodna izdaja. Vi pa si mislite, kar si hočete, no.

  • žogica

   Kaj ti ni jasno, Slovenija ostane nam levičarjem !

 • Rožle

  Če ne bi bilo Janše,
  bi vi levaki danes še vedno hodili po skret papir u Österreich pa po kaubojke u Italia

  • večni srb

   Sekret papir je bil vedno, ampak oni rozast, s trdimi lističi, ki so zloženi v paket kot cigaretni papirčki, da nisi mogel nikamo obestiti tisti cigl papirja

   • Rožle

    Un skret papir k je bil skor tak kot PVC vrečka .. :)

    • večni srb

     Sam en sloj je bil, če ne bi bil plastificiran, bi se takoj zmočil in raztgal.
     Alternativa je bila pa kantica od konzerve, ki so jo imeli postavljeno poleg stranišča, namesto bideja, da je drek iz tistih usranih šoptarskih riti šprical povsod naokoli.

     • RATATA

      As ti tud kej pucu hehe
      Jaz sem moral kar naprej.
      Ker sem biu Sluenc haha

  • žogica

   Janez se bavi z uvozom cekret papirja, dober biznis.

 • RATATA

  Ledeni možje so mimo.
  Zdaj so na vrsti topli.

  • Peter

   Je že čas, no.

   • RATATA

    Čas za tople može…., da nebi mislil, da sem jaz mislil, da je čas za tople bratce.
    Slučajn!

    • Peter

     Hehe, naj imajo oni svoje čase, kolikor in kadarkoli jih hočejo. Meni in tudi tebi, rajtam, ni nič lepšega kot ena ženska, no.

     • RATATA

      Topla.

     • Peter

      Ja. Pa meni je ful fajn, ker imam kar nekaj prijateljev, ki so odprti geji. In jim stisnem roko in rečem..helo. Kaj oni delajo v spalnicah ni moj problem, ne razumem pa…ah, saj veš kaj mislim, no.

     • RATATA

      Peter, jaz sem bolj houdrast, patake… tako da taodprti ne pristopajo, bolj odstopajo, če ne pa jaz odstopim tistega 0,36 qm.

     • Peter

      Pa, kaj naj ti rečem, nekateri so v vsakdanjem živlenju čist fajn ludje. Moj najlbši gej je bil en model iz tam nekje južno, amerika…oblačil se je v atke fantastične kombinacije, bil je tako super…moj najljubši gej, no.

     • RATATA

      Ne mi njegove fotke poslat plis.

     • Peter

      Jih nimam…ne maram selfijev, niti s heteroi bejbam kaj šele s homo tipi, no….

     • RATATA

      Dobro si prestal izzivanje.
      Jaz tudi ne delam selfijev z odprtimi geji za dva prsta.

     • Peter

      Ga nisem vzel kot izzivanje. selfije res soražim.
      Najraje slikam bejbe, s svojo mašino, v fazi pripravljanja na njihove selfije…žnabli ven, smajl u oči…kakšen fejk, o…

     • RATATA

      Natur pur je tabul.

     • Nšo-či

      Jpp..ti si dovolj samozavesten, da veš, da se ne boš nalezil .

     • Peter

      Moj Bog, Ženska s svojimi čari…

     • Nšo-či

      Ha..ha. Rada začaram.

     • totex39

      A na maškeradnih povorkah pa menda niso zraven!

    • Nšo-či

     Skor bi me zmedel. Pol sem se pa spomnila, da si to ti,

     • Peter

      Oj, squaw…veš, če je moški ženska ženska oriijentd, ga geyi sploh ne skrbijo in zanimajo. Imel sem in imam nekaj dobrih prijateljev, ki jih ženske ne zanimajo (haha, hvala Bogu za nas, no) pa so fajn ljudje,kdo sem jaz, da bom sodil, kaj je prav in kaj ne?

     • Zgornji

      ČE S’ DEC, POL MOR’Š ZASTOP’T PEDRE, DE SO BOLNIKI !!! ! !!!
      KER, ČE NEBI B’LI BOLNIKI, POTEM TUD TEBE NEB’ BLO !!! ! !!!
      EVOLUCIJA JIH NEBI SPUST’LA NAPREJ !!! ! !!!
      ZASTOP TO !!! ! !!!
      ČE PA TO NEMOR’Š ZASTOP’T, POL PA NIS DEC, AMP’K BOLJ PODOB’N TIST’M KI SO ZA TJA KOK’R PEDRI SPADAJO !!! ! !!!
      AMEN !!!

     • Nšo-či

      Tut moj dober prijatelj je gej. Zelo dolgo sva že prijatelja.

     • Peter

      Ja. Sam s tem nimam nobenega problema.
      Problem imajo tisti, ki so bol na meji.

     • Nšo-či

      Vsaka ljubezen je lepa.

     • Peter

      A….ti meni daješ misliti…Če se oglasijo prookatorčki, prsti najejo odgovor, no…

     • Nšo-či

      :) domiseln si. Jst sem pa sesuta. Grem spat. Naporen dan je za menoj,

     • Peter

      Lahko noč, no.

     • Rožle

      Mu je ime Sergej ? ..

     • Nšo-či

      Ne ni.

 • Peter

  Torej, desnica ali tuja vera?
  ĐĐ in krtača sta se že izjasnila, Slovenca, no.

  • Matija

   Ali lahko izberem nobene vere?

   • sprehajalec

    Takšnim müsliji najprej prerežejo grlo Matija. Imaš plus točke, ker nosiš ime po mačku matiji, ki pa je vseeno krščansko. Po tem te bodo müsliji prepoznali in ti morda prizanesli, ker bodo mislili, da si očiščen izvirnega greha…

  • žogica

   No nehaj, levica, sem ti povedala.

   • sprehajalec

    levica propada po celem svetu Žogica, hihihihihi. Še v Konzulatu levice Rogu, so se začeli klati z noži….

 • večni srb

  Pri nas uradno ni nobene posebne religije, čeprav nam je čedalje več ozemlja zasedla verska republika Vatikan, ki nima s slovenci pravzaprav nobene veze. Noben od naših najpomembnejših zgodovinskih virov namreč ni katoliškega izvora, še Trubar je bil protestant.
  Imamo pa zato na voljo več kot 40 verskih skupnosti, ki vsaka goni neko svojo teofizijo, ločevanje države in cerkve je pri nas torej edina alternativa, sicer bi se vsem zmešalo.

  Slovenski muslimani so še najbolj podobni savdijcem, ki niso sprejeli medse nobenega migranta in so še sponzorirali tuje agresorje, ki so bombardirali njihove domovine.

 • Peter

  OK, sta pač izbrala. Pa še marsikateri levičar vidi manjšo grožnjo v hordah z vzhoda kot v domači desnici.
  Samo nekaj mi pa ni jasno.

  Mislite, da boste prišprani običajnega tritmenta, ki sleduje nevernikom, če boste v rokah tiščali smredčo zvezdo, no?

  • Matija

   kakšnega tritmenta?

   • RATATA

    Pober se led razbijat!

    • Matija

     Sem ga že razbil. kaj si pa ti kej koristnega naredil?

     • Rožle

      Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi …

     • RATATA

      Prispevke sem nakazal danes od brutto brutto brutto brutto plač
      Pičkatimatrna kumunajzrska zafukana!!!

 • Peter

  ĐĐ in krtača sta javno izjavila, da imata raje tujo versko skupnost pri nas, kot pa desnico na oblasti, to sta danes odkrito priznala in napisala.Zdaj veste, s kom imate opravka, no.

  • sprehajalec

   Kolaboranta in Izdajalca.

   • Zgornji

    PREDOBRI + PRELEPI BESEDI !!! ! !!!
    SATANOVI SODELAVCI SO TO , IN HINAVSKE ZVERI OD ANTIKRISTA !!! ! !!!

    • Nšo-či

     Ne bod tolk hud. Boš slabe volje.

     • Zgornji

      Kdo , a jest ?

     • Nšo-či

      Kdo pa drug. Bolj ti pristoji nežnost.

     • Zgornji

      Aja. Heh, ja, tudi to je res . Hvala. Tako kot vsakemu .
      Prav preveč dobre volje pa spet nemorem biti zaradi takih pokvarjencev.
      Na srečo me Nebeški Oče še nazaj drži, da negrem v kake resnejše akcije …

  • ĐĐ Style

   Raje imam tujo versko skupnost, kot pa desnico na oblasti. Si sedaj zadovoljen Peder, vsaj sam s seboj se neboš pogovarjal. Raje imam zvezdo kot križ, lahko lajaš da je zvezda moja vera. Slava Josipu Brozu, njegov avnojski komisar mu ni nikoli zlezel niti do gležnja.

   • Gregori Grčari

    KRIŽ SPOROČA LJUBEZEN,ODPUŠČANJE,UPANJE.Osebno vam odpustim grehe iz preteklosti, samo če vsaj sami pri sebi priznate da je RDEČA ZVEZDA pentagram hudičev znak.

    • ĐĐ Style

     Navadno pranje možganov in nabiranje gotovine

     • Gregori Grčari

      Možgane perejo komunisti,v Sloveniji so največ nakradli KOMUNISTI.Vera v BOGA,pa je osebna stvar in vsak izmed nas ve kaj je PRAV

     • ĐĐ Style

      Ogromno bivših komunistov v današnjih dneh hodi v cerkev samo iz razloga, da bodo videni. Navadni ritolizniki, ki igrajo pokesance. V resnici jih žene kapitalistični pohlep. Cerkev je vedno bila naklonjena bogatašem in plemstvu, za tiste iz nižjih slojev pa niso imeli pretiranega zanimanja. Razkošje notranjosti cerkva govori zgodbo zase.

     • RATATA

      Cerkve bodo aktualne v poletni vročini. Not je res hladovina.
      Že pri vhodu je voda za sfrišat razgreto betico.

     • ĐĐ Style

      Ne hodim k pedofilom

     • RATATA

      Pedofilski morilec tito te pa ne moti prase morsko.

     • ĐĐ Style

      Dokazi so eno, babje zgodbice drugo. Kar se tiče cerkvenih grehov je potreben samo skok na google in ti se pokaže morje povezav. Če je samo 1% resničnih je to katastrofalno.

     • RATATA

      Vidiš kakšen obsedenec si. Jaz govorim, da je poleti v cerkvi hladovina, ti bi pa kar otroke fukal tako kot tito prase morsko pokvarjeno

 • Peter

  ĐĐ in krtača se ne javljata?

  Onedva neki mata, de…

  • Nšo-či

   Risanka je že mimo.

 • Peter

  Torej, ĐĐ in krtača, lahko oporekata, ampak dokaze narod naš hrani….

  Izjavila sta, da raje kot da vlada politična opcija, ki vama ni draga

  Vlada v Slovenijii politična in regiliozna opcija ki tam ni avohtona,

  • ĐĐ Style

   Križ je največje zlo človeštva

   • RATATA

    Ja če ne upoštevaš načel in pravil varnega dviganja in prenašanja bremen.
    Ogrej se vedno preden kaj dvigneš.

 • ĐĐ Style

  Religija tako vpliva na naše možgane kot mamila . Mamila ti spražijo možgane, da se sam brez njih nisi več sposoben odločati o ničemer kaj boš jedel, ali lahko seksaš s tem in tem ali ne smeš, ali se lahko samozadovoljuješ ali ne, a lahko piješ alkohol ali ga ne smeš, lahko ješ meso ali ne….. Skratka, mamila ti žrejo zdrave možgane, religija pa tudi. Zato bo rdeča zvezda večna.

  • Republic Commando

   Tvoje verovanje v rdečo zvezdo ti je že dodobra znucalo tisto malo možganov kar jih imaš :))) a nisi šel spat, pezde rdeči :))

   • ĐĐ Style

    Dokler vas bo zvezda motila, jo bom oboževal.

    • Republic Commando

     Saj pravim. Tvoji možgani so čist znucani :)))

     • ĐĐ Style

      To je tvoje pristransko mnenje, zanimivo je da imam isto mnenje o tebi in sektašem.

     • Republic Commando

      Sektaši rabijo simbol in vi ga imate :) Najbolj smešno je pa ko ti, komunistek bogi, obtožuješ nas fanatičnega verovanja in pranja možganov, medtem ko ti častiš zvezdo bolj kot katerikoli kristjan križ zraven si pa totalno komunistično idnoktriniran oz. opran :)) Hipokrizija levih ne pozna meja :))

     • ĐĐ Style

      Nikoli jo nisem častil, sem pa vesel ko jo vidim. V trenutko ko jo vidim vem, da jo vidi tudi moj nasprotnik, častilec ali pa potomec izdajalcev slovenskega naroda. Boj proti fašizmu v 2. sv vojni vamgre v nos. Me pa ne čudi da fašiste motijo proti fašistični simboli.

     • Republic Commando

      Še bolj smešno je pa ko komunisteki obtožujete nas izdajstva, medtem ko bi vi radi imeli yugo , SLO, ki “ni bila nikoli vaša intimna opcija” pa uničujete in kradete na vsakem koraku :))) večjih izdajalcev od vas, komunistekov zmešanih ni :)) in že spet ti o fašizmu pa nevem kaj, mi ne gre nič na živce, ne maram fažizma, maram pa domoljubje, kar ti in ostali rdečkoti nočete ločiti. Sovražin tako fašizem kot komunizem, ki je mimogrede naredil 1000x več sškode za SLO kot fašizem in na živce mi grejo taki pezdeti kot si ti, ki komunizem častite, v vsem ki pa se ne strinjajo z vami pa vidite fašista. Pa saj je to normalno, komunizem obvezno rabi sovražnika da preživi , pa četudi je je namišljen :))) bogi ste, zelo bogi :))

     • ĐĐ Style

      Nekoč boš dojel kaj je izvzeto iz konteksta in kaj je pranje možganov. Nemoreš nekoga označiti za sovražnika Slovenije samo zato ker mu neka politična opcija ni všeč in sebe imenovati domoljubom. Vsi smo domoljubi dokler se pogovarjamo v jeziku , ki ga oba odlično razumeva. Preveč negativno razmišljanje in pretirano iskanje notranjega sovražnika vodi k diktaturi enoumja.
      Lopovi se ne razlikujejo glede na to ali so levi alidesni, kradejo vsi, višji položaj več moči in posledično več koristi. Vsi mi hodimo v službo zaradi denarja in ne iz hobija. V službi vsi hrepenimo k večjemu zaslužku, politiki počenejo isto. Ko mu pa daš neko moč in ga ločiš od navadnih državljanov v njemu zavre moč pohlepa brez izjeme. Mogoče ne kradejo materijalno, obstajajo tudi drugi načini. Vsi politiki poskrbijo za svoje ožje družinske člane. Janša v tem ni izjema, da se nebi preveč izprsil.

     • Republic Commando

      Zanimivo, ničesar od tega kar si napisal se ti ne držiš. In NE , komunista nebom nikooli maral, tako kot fašista ne. KOMUNIZMA NI VEČ, SEDAJ JE SAMOSTOJNA SLOVENIJA. Nimam nič proti normalnim levim strankam, če seveda ne kradejo in uničujejo, kar trenutno v SLO počnejo vse, imam pa vse proti skrajno levim strankam, ki častijo in želijo ponovno vpeljati sistem , zaradi katerega so umirali Slovenci , da so se ga znebili. Moj stric je v vojni izgubil oko in dva prsta na roki. Dost je komunizma, ga ni več in ga tudi nikoli ne bo več. Bodite normalni levi pol in vas bo kdo še resno začel jemati. Ne pa paradirati v maškarah na koncertih in peti pesmi ki nikakor ne spadajo več v 21. stoletje. S takimi potezami kot jih izvaja Makarovićka samo še bolj delite narod in posledično vas vedno več ljudi ne more prebavljati, kar sicer pomeni vedno več glasov za nas, ampak vseeno.

     • ĐĐ Style

      Moram te ustaviti, po vaših normativih normalna leva stranka ne obstaja. Ker takoj v štaru jo napadete. Primer je stranka SLOGA, priznam da o tej stranki nimam pojma. Čim je bilo objavljeno da je nastala nova leva stranka je že pokalo, nihče ni poznal programa so že bili komunsiti.

      Pa še ena stvar, oba brezveze natolcjeva tu gor. Ti ne maraš rdečih kar mi je razumljiva,, jaz ne maram belih kar boš moral razumet. Vsak ima svoj pogled in stališče. Lahko se žaliva kar nebo privedlo nikamor. Zato lahko noč

     • Republic Commando

      Se spomniš ko sem ti rekel , da sem na prejšnjih volitvah voli Cerarja? Zakaj sem ga volil? , Zato ker sem mislil , da bo res stvari obrnil na bolje, ustvaril je pa totalno sranje. Sem bil pač naiven idiot. Nikoli več leve stranke ne volim, tako kot mnogo drugih ljudi. Krivi so si pa levi sami, kako lahko pričakujejo, da jih bo normalen folk volil , ko pa samo kradejo in uničujejo. Sej mogoče bo kdaj drugače, trenutno je pa tko.

 • Slovenka

  Pozabite, prej bo Sava tekla v Tihi ocean.

  • ĐĐ Style

   Očitno bo 25.5. Sava res tekla v Tihi ocean

 • Peter

  ĐĐ, ki je pripravljen svojo lastno domovino predati v roke tujcem, samo da ne bi bi v njej vladala njemu neljuba politična opcija, izdajalec naroda in domovine ima jajca,še vedno piše sem svoje norije….ĐĐ, ti res ni nerodno, no.

  • Republic Commando

   In potem nas obtožuje izdajstva :)) Crkneš od smeha :)))

   • Peter

    Ne, zjokaš se.

 • RATATA

  Drugač se pa zahteva za prepoved
  NE POŠLJE predsedniku republike, predsedniku državnega zbora,
  vsem domoljubnim organizacijam
  ter medijem ampak
  POLICIJI,
  TOŽILSTVU,
  SODIŠČU IPD.

 • Peter

  Imamo modele, kot so ĐĐ in krtača, ki odkrito povejo, da bi raje imeli islamsko vlado, kot pa vlado desnice.
  Nekaj komentarjev spodaj sta to potrdila.
  Kaj naj človek reče ob takem norem diskurzu? Naj se obrne na demokracijo in svobodo govora ali naj se človek enostavno ustavi in si reče, pa toliko glup prebivalec Evrope, kljub temu, da je bil izpostavljen bombariranju novic ala Soroseva golazen, no.

  • ĐĐ Style

   Lahko prilimaš moj tekst kjer to trdim v zvezi islamske vlade, če ne si navaden lažnivec

  • večni srb

   Imam idejo. Postanimo sekularna država in degradirajmo vse verske skupnosti v navadna podeželska društva, na čelu z Vatikanom.

   • Peter

    ZA!!!!

    • večni srb

     V bistvu državljani že sami od sebe vse vemo, samo vprašat nas je treba.

 • Lux Ferre

  A je rumen golob že šel spat? Ali časti levofašistični simbol?

 • Peter

  OK, levičarji, bi raje, da vlada desnica ali da nas prevzame islam?
  Meni je odgovor jasen, vam pa ni. Ker, če vam bi bil, bi se zaislili nad sabo, no.

  • večni srb

   Hmm… če je to edini izbor, potem nihče od teh?

   • Peter

    Nisem sam tako postavil problematike.
    tako jo postavljajo naši dragi levi provokatorčki…

    • ĐĐ Style

     Peder je jezen, ker smo ga prej z ptičkom in krtačo zjebali, pa se sedaj poslužuje laži. O pederček , res si nisko padel

    • večni srb

     Haha.. a to se greste, potem je pa res smešno, lol :)

 • Adolf Hitler

  Te židovski kurbetina bi treba pol nabit kol v gobez tko da ji pogleds skozi tisto tifusarska židovsko pizdo kolera murš tifus

 • Peter

  Raj mam, da mi muđahedin pjeva iz turna, kukr d je janša taglavn.
  ĐĐStyle

  Glejte, od dveh problemov mam rajš isalmskega
  krtača20

  • ĐĐ Style

   Lahko prosim prilimaš moj komentar

   • večni srb

    Kaj te je pa tako ujezil janša, da imaš še jihadiste raje od njega?

    • ĐĐ Style

     Nikoli tega nisem izjavil, čakam da mi Peter pokaže kje sem to napisal

     • večni srb

      Aha, saj meni se je tudi zdelo čudno, da bi prej podprl nekoga,ki se je zaobljubil, da nas bo vse pobil, v umeni Alaha.
      Kaj bi storil Janša, pa ne vem natančno, že kaj, čeprav prvič slišim, da bi on osebno izgnal kakega bosanca ali šiptarja.

     • ĐĐ Style

      Janša nikoli ni izjavil nič za Bosance in Šiptarje. Sem pa nocoj še bolj prepričan v levico. Prepričal me je Peter, v živo sem videl kak ose poslužuje laži in njegov poskus mojega lažnega kometarja. Če bbi jaz to napisal in zbrisal bi bilo poleg napisano komentar izbrisan, tako je sam sebe nategnil.

 • ĐĐ Style

  Očitno si je peter začel zmišljevati, standardni desničar ko mu zmanjka argumentov in dokazov. LAŽ VAS BO UNIČILA

 • Peter

  Zanikaš đđ, kar si izjavil nekaj komentarjev spodaj?

  Greva kopipijstat pa da vidiva, kdo laže?
  Saj vem, nisi mislil resno, zagovoril si se…ampak…vse ostane, ćrno na belem, dragi đđ.
  Drugič pa malo pazi, no,

  • ĐĐ Style

   Prilimaj kaj sem napisal, imam vse screenshotano in lahko objavim, kako si sam začel to temo . Čakam da prilimaš moje trditve, zbrisal nisem nič, ker bi tam kjer je zbrisan komentar to bilo napisano.

 • Peter

  ĐĐ Style Peter • eno uro nazaj
  Raje imam tujo versko skupnost, kot pa desnico na oblasti.

  • ĐĐ Style

   Napiši vse, he he, zakaj si ne upaš prekopirat do konca

 • Peter

  Zato, ker berem selektivno, đđ.
  Kar si napisal je tukaj, kopipejstano.
  Drugič pa pazi, kaj hočeš povedati, ko začneš s takimi močnimi izjavami.

  In ja, v meni ni nobenega dvoma da bi ti prepustil oblast tujcem, samo da ne bi vladala desnica, no.

  • ĐĐ Style

   Bom sam prililmal , pa razloži mi tisti komentar o mudžahedinu s turna, ki si si ga zmislil

   MOJ KOMENTAR in sarkastičen odgovor pred pol ure

   Raje imam tujo versko skupnost, kot pa desnico na oblasti. Si sedaj
   zadovoljen Peder, vsaj sam s seboj se neboš pogovarjal. Raje imam zvezdo
   kot križ, lahko lajaš da je zvezda moja vera. Slava Josipu Brozu,
   njegov avnojski komisar mu ni nikoli zlezel niti do gležnja.

   Petrov LAŽNI KOMENTAR KI SI GA JE SAM IZMISLIL

   Raj mam, da mi muđahedin pjeva iz turna, kukr d je janša taglavn.
   ĐĐStyle
   Glejte, od dveh problemov mam rajš isalmskega
   krtača20

 • Peter

  Ne, glej, đđ, ne trudi se, Raje imaš tujo versko skupnost kot pa desnico na oblasti.
  Domoljub, slovenc, no.

  • ĐĐ Style

   Peder razloži mi kaj pomeni tuja verska skupnost? Od kdaj obstaja SLOVENSKA VERSKA SKUPNOST, je to neka sekta ali kaj.

   • macon

    Tiste, ki nimajo zveze s Slovenci, so tuje. Ti si pa res zabit.

    • ĐĐ Style

     Slovenka , ki je prevzela Islam https://veraislam.si/sem-slovenka-in-bivsa-kristjanka-in-sprejela-sem-islam/ V tem primeru je Islam domača religija

     • macon

      Ne, v tem primeru je Slovenka privzela tujo religijo.

      Saj razumem, da je vam vernikom v komunizem blizu tudi islam izpred tisoč let. Neusmiljeno pobijanje za oblast, totalitarni vladarji in ekonomija z dekreti. To imate skupno, zato ste pa oboji tako zaostali.

      Na gobcih pa sama naprednost. Vi ste napredni na ekonomskih pogoriščih in kupih kosti, islamisti pa zraven stolčenih žensk zavitih v vreče, ko s čelom tolčejo ob tla proti Meki.

  • ĐĐ Style

   Res si govedo, senilnost se ti res pozna. Religija se ne ograjuje z mejami kot nacionalna identiteta.

  • macon

   Levičarji so bili od vedno veleizdajalci, prikoritne barabe in kriminalci, kaj pa je tukaj za razumet po vsej silni dosedanji praksi, no.

 • Peter

  Veš, đđ, ko bi ti v meni vzbujal upanje, da ti je za Slovenijo, bi rekel ok, mojster ga je malo usekal mim. Ampak iz vseh tvojih komentarjev je več kot razvidno, da je tebi samo do tega, da vlada levica, pa četudi našo Slovenijo hudič pobere.
  Tvoja sprenevedanja v katerokoli drugo smer pač ne bodo prinesla mojega razumevanja, no.

  • ĐĐ Style

   Levica bo zmagala in živel boš naprej, ne boj se da bo druga verska skupnost prevzela nadzor. Do sedaj v vseh vladavinah levice so cerkve ostale na sitem mestu. Je pa res da upada število vernikov pri vseh religijah predvsem pri mladih. Islam ne bo prevzel Slovenije ampak Ateizem

 • Peter

  Zakaj imate tako radi opravka s cerkvijo, đđ levičarji? Jaz grem tja samo ob kakšnem pogrebu, ampak očitno komunjare rabite nekaj, da ste proti, nekaj kar sovražite.
  Žal na pogreb ne grem v CK ZKS, boš oprostil, rad pa grem na sprehod h kakšni lepi cerkvici.

  • ĐĐ Style

   Ali ti je kdo prepovedal? Zato ne seri s komunisti in ne mešajte Sovjetski komunizem z Jugoslovanskim kjer si lahko zdial cerkve. Če si želel postati večja živina v CK-ju pač nisi hodil. Danes je ovbratno, če želiš postati večja živina moraš hoditi. Isti ljudje druge navade.

 • Peter

  Pa ni problem, vam bojo kmalu prepevali iz rakete za bežigradom in potem še iz drugih. Imate radi vero, spoštujete jo, baje. Samo svoje ne, ker je vaša tradicija, tiste ne marate, no.

  • macon

   Levi ne spoštujejo nikogar, še sebe ne. V bistvu gre pri levičarstvu za duševno motnjo, za shizofrenijo.

 • Peter

  Raje imam na oblasti tujo versko skupnost, kot desnico.
  đđstile

  • ĐĐ Style

   Tale je pa tvoj komentar Peter, si pozabil, da si to ti napisal – Raj mam, da mi muđahedin pjeva iz turna, kukr d je janša taglavn

   • macon

    Ko ti bo muđahedin pel, ne boš pisnil niti mu. Še ti boš pel pod turnom.

    Levi ste pač brez morale in hrbtenice, zmeraj klečite pred gospodarjem. Rabite muslimane, da jim boste pokorni kot garjavi cucki.

    • ĐĐ Style

     Ne mešaj se če ne razumeš, Peter si je ta komentar izmislil in ga želel meni naprtiti, sedaj se pa zgovarja ,da je strgano iz konteksta

 • Peter

  Sem iztrgal izjavo iz konteksta, đđ?

  Pa to delajo na Hanzi ves čas, no?

  ĐĐstile Raje imam tujo versko skupnost, kot pa desnico na oblasti.

  • ĐĐ Style

   Nisi iztrgal iz konteksta, TO SO TVOJE BESEDE PETER ISLAMIST Raj mam, da mi muđahedin pjeva iz turna, kukr d je janša taglavn

 • Peter

  đđ, smola, nekaj je sarkazem nekaj je pa mnenje.
  Ja, glej, povožen si, pa boš jutri spet tukaj, kot krtača in ostali povoženi brezhrbteničarji, ki vam dobro ime v komentatorskih krogih ne pomeni nič, ker ga že od zaćetka niste meli.
  Kaj sva že rekla, đđ, dodana vrednost?
  Pa lepo pozdravljen, jutri boš imel mir pred mano,se boš lahko mirno spet menil s svojimi prijateljčki in se boste zabavali v imenu jansharija in se boste imeli lepo, no. To je vaš domet.

  • ĐĐ Style

   Nažalost Peter , nisem povožen. Ti si dokazal da ko nimaš kaj povedati, da si zmišljuješ. Res je da ne žališ , vendar nisem pričakoval, da se lažeš in to sedaj kažeš kot sarkazem. Želel si se samo maščevati za tisto kar smo ti Krtača, Ptiček in jaz naredili zvečer. Te razumem, samo to da greš lažni komentar narest je pa višek. Lahko noč

  • Peter

   Žalostno, da ti moram jaz povedat, jaz sem vedel sam, kdaj sem jih dobil po…nanana, Pač, tipično klasičen levičar, đđ, nikoli nič kriv, nikoli nič zajebal, vse je kriv janshari. taki pač ste, no…

   • Jovo Jamnica

    ??? Se že sam z sebo meniš??? Kriza…

    • Peter

     Ja, pa prid pa se bom s tabo menu, no…

    • Peter

     Problem je v tem, da mam tipčke blokirane in jim ne morem direktno odgovarjat. Če se odjavim vidim njihove ropotarije, odgovarjat jim pa direktno ne morem.
     Skratka, ni še tko hudo, no.

 • Peter

  Aha, nekaj so mi kao naredili blokirani luzerčki?
  Glej, ne vem, kaj naj bi mi naredili in me niti ne zanima ne, verjetno vam dlje kot od domislic o pedrih itak ni neslo, no.
  Ni važno, raje imaš tujo vero kot desnico, je tako?

 • Peter

  Mi pa lahko, da bom seznajen s krutimi dejstvi, podaš kratek opis tega, kaj ste mi naredili, vi trije klovni.
  Me bo res zabavalo, no.

  Ampak, takole med brati, misliš, da tvoje glupo nabijanje tukaj pomaga levim, hehe, no?

 • Peter

  Raje imam na oblasti tujo versko skupnost, kot desnico.
  đđstile

 • cosmosjasnovidec

  V kratkem bom vložil pobudo ter zahtevo,da se uveljavi zakon obveznega kastriranja balkanskih čefutarjev.
  Ti se namreč v družinah naskakujejo križem kražem ter se parijo med sabo kot podgane.
  Oče nateguje hčer ter sina,sin sestro ter svojo staro katerima napoka čefutarske pankrte.potem čefutarski oče svoji hčeri in tako poteka v krogu.
  Nesnage nekulturne brezobrazne so se tega navzele od turkov kateri jih že stoletja posiljujejo in katerim so spolni sužnji trenutno predvsem srbom ter šiptarjem
  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec

  • Marjan

   Dej zapri ti ta umazan gobec. Kok bedno življenje živiš, da se tukaj delaš frajerja, uživo pa pička.

   hahahahahahahhaha

 • Clemen J.

  Sramota, vse te z voileto vred bi morali poslati na goli otok! Hrvati bi se v trenutku strinjali, da jim golazen malo popuca otok.

 • svoboda sloveniji

  TONE KRKOVIČ SAMO NAPREJ !!!
  SLOVENCI SMO TI HVALEŽNI !
  PONOSNI SMO NATE !!!
  SLOVENSKI NAROD NA VOLITVE !!!
  VOLIMO SDS !!!
  OČISTIMO IN OSVOBODIMO NAŠO !!! SLOVENIJO !!!

  • janez cepec

   kuga j’ pa naredu za Slovenijo. edin kar je, je ukazu sestrelit slovenskega pilota in za to bi mogu jet sedet. oba z ljubljenim vodjem na dob, ker je Krko tko ubogu ukaz abrambnega ministra, sej je sam preveč fuknen, de bi uhka odloču o čem

   • svoboda sloveniji

    “SLOVENSKI PILOT ”
    NIKOLI NI BIL IN NIKOLI NI ŽELEL POSTATI SLOVENSKI PILOT ………..
    TO JE VSA RESNICA !!!
    NEZADRŽNO SE BLIŽA ČAS KO BOJO ŠLI NA DOB SEDET TISTI, KI TO ZASLUŽIJO!!!

    • janez cepec

     ma kva pa ti veš, kretenu jedan, jest sm ga poznou, pa vem, de je blo zmenen, de prebegne u TO, sam se je najdu en fuknen Krko, pa ga j’ dol sklatu

     • Clemen J.

      Sestrelil je izdajalca, ne glede ali si ga ti poznal ali ne. Bilje izdajalec ki se je boril proti slovencom, tako kot tvoj oce. Bodi vesel da slobenci nismo morilci in nismo take in tboje familje postrelili in zmetali v jame.

     • janez cepec

      ma ti si kreten, či bi poznou situacijo, bi vedu, de j’ blo dogovorjen, tud z abrambnim ministrom Janšo, takoj po vojski je to JJ tud prznov, dones pa to zanika, da prebegnejo Mrlak in Kalan. na žalost je to uspelo samo Kalanu, Mrlaka, pa kot rečeno da krko sestrelit

     • Clemen J.

      Ve se da je za kučana vozil orožje in najvišje predstavnike vojske. Zato pa so ga na poti nazaj sestrelili. Je tudi dokumnetirano kako jih je pobiral na brniku, vendar nazaj grede ni vedel da se je situacija drugače obrnila, da smo zasegli brnik! Ne ti mene učit o slovenski vojni, ker takrat še na poti v slovenijo nisi bil. Zakaj je imel transponder izključen in se ni odzival na klice?!?

     • janez cepec

      a u Begnah beljo, al s’ pa ćez ograjo spizdu, ker takle kreten se pa res ne more porosto šetat ke okol

     • svooda sloveniji

      VAŠE ZGODBE SO NEPOMEMBNE !!!
      POMEMBNA JE RESNICA !!!
      KI JO PA VI NOČETE ALI JE NISTE SPOSOBNI SPREJETI ……..

 • Božobožo

  Jaz bi prepovedal križ, ker je izraz barbarskega totalitarnega sistema, ki je povzročil miljone žrtev po celem svetu. Vatikan je zadnja država v EU, kjer imajo še vedno partijski sistem in ne poznajo nobene demokracije.

  • Peter

   Ti kdo brani? Prepovej ga, no.

  • Franko Rebec

   Kot čistilec in pometač začni že enkrat pred svojim pragom. Če ti je KRIŽ v napoto preseli se, izbira je velika in s svojim križem si zapečaten.

  • Clemen J.

   Ste ze probal, ni vam ratal.

 • Metka

  Vsi na volitve in volimo NSI edino desno stranko, ki ni bila udeležena v korupcijske škandale.

  • DJURO SUMAR

   NSI je katoliška stranka, torej ne pozabi na ZVONOVE.

 • lado

  peterćek,a si spet zadet ?? ok,pa pojdi k alahovim morilcem ,pa mesećnićića z levuharćki vzem zraven ,sramota si za slovenijo kot djdj,krtaćić…a mama ve kaj počneš proti nam ,naši domovini !!! DOMOVINA JE ENAAA !!!! SPELTE SE V PALESTINO ,da vas naučijo terorizma ,ker za drugega itak niste sposobni !!!!!!ane božo-ćić !!!

 • Primosio

  A ni ta “general” na prvem postroju SLOVENSKE vojske nosil kapo z rdečo zvezdo?! Toliko o tem. Hvala lepa.

  • Clemen J.

   Drugega niso imeli, tudi ostali so uporabljali yugoslovanske obleke. Nismo imeli pa zato ker je kucan vse pokradel in prodal jugi.

  • janez cepec

   ta samozvani general Krko, je kot zagrizen komunajzar vodiv parado, usred gnile Juge u Belgradu, u čast dneva mladosti, z RDEČO ZVEZDO na kapi, seveda.

   • svoboda sloveniji

    TUDI SAMA SEM NOSILA RDEČO ZVEZDO NA TITOVKI IN RDEČO RUTICO OKROG VRATU, KO SMO SREDI PORTOTOŽA MAHALI TOVARIŠU TITU.
    TAKO POPOLNA JE BILA OPRANOGLAVOST NAS SLOVENCEV !
    TUDI VI STE IMELI IN IMATE MOŽNOST SPOZNATI IN SPREJETI RESNICO.
    NE BRIJTE NORCA IZ SAMEGA SEBE IN IZ ZAVEDENEGA SLOVENSKEGA NARODA !!!

    • DJURO SUMAR

     Kasneje pa so ti oprali možgane v cerkvi in te prepričali, da si bila v zmoti.

     • svoboda sloveniji

      NE, KER NE HODIM V CERKEV.
      V ” ZMOTO” SO VEČINO NARODA POSTAVILI KOMUNISTI

     • DJURO SUMAR

      Komunisti so nam omogočili, da mislimo s svojo glavo. Nekateri ste pač za to pridobitev pretumasti.

  • svoboda sloveniji

   VEČKRAT JE BILO POJASNJENO KAJ IN ZAKAJ SE JE TAKRAT DOGAJALO OKROG TEH SIMBOLOV.
   TONETU KRKOVIČU HVALA ZA MODROST IN POGUM !!!

   • Primosio

    Daj, ne deri se.

   • DJURO SUMAR

    Krkovič in modrost sta dva popolnoma nasprotna pojma.

 • SmashFascism

  Če so prepovedalo koncert v MB, bi morali tudi to svinjarijo.

 • jaz mene

  ……poleg prepovedi takšnih in podobnih (zvezdaških) zmešancev, ki s takšnimi provokacijami samo sebe medijsko popularizirajo in nič drugega, bi bilo treba uzakoniti, da se tudi radia Aktual (in podobnih) ne sme vrteti več na javnih mestih, ker sedaj po vseh gostilnah odmeva le še jugo glasba, ki našo lepo deželo dela balkansko-ki to ni.

  UZAKONITI PREPOVED !!!!

  ….ker te hrvaško-srbsko-bosanske glasbe je pa občutno preveč.

  Ali pa vsaj uzakoniti količino. (Npr.: SLO 50%, HR 10%, A 10%, ANG 10%, ITA 10% , H 10%…npr.)

  Razumem, da mora biti, kakor mora biti tudi avstrijska in italijanska in madžarska in nemška in angleška….ampak ne pa NON STOP nič drugega kot jugo .

  GROZA

  Res zgleda, kot da smo v Bosni, Hrvaški, Srbiji.

  Dovoj bo tega jugo-sranja !!

  Za Slovenijo gre.

  • jaz mene

   …..to govorim za vsa javna mesta.

   Doma pa lahko poslušajo IRANSKO, RUSKO, JUŽNO SUDANSKO, …..ali kar vam pač paše.

  • DJURO SUMAR

   Saj ti ni treba poslušati. Kaj praviš na to, da bi prepovedali ljudem hoditi v cerkev k maši ali pa na nogometne tekme. Vsaka prepoved je fašizem. Vsaj za mene.

   • jaz mene

    Nisem rekel da bi prepovedal !!! Kje si to pobral(a)?

    • jaz mene

     20% max

     • DJURO SUMAR

      Ti bi določil kaj in koliko sme kdo poslušati. Pa knjige bi tudi sežigal, kajne, pa rdečo zvezdo tudi, kajne.

     • janez cepec

      katekizm, pa Okope, pa Noriško kraljestvo, to j’ za ovce, pa nč druzga

     • jaz mene

      Butelj, mešaš hruške in jabolka.

     • janez cepec

      no poj pa sam Okopi pa Noriško kraljestvo, od največjega pisatelja našga časa, čigar opus obsega pet knig z rdečo partisko knižco ured

     • jaz mene

      Ti pa si zgleda od tvojega nicka, samo tisto drugo.

     • janez cepec

      ti dej kr sebe, druzga tko ne moreš

     • jaz mene

      …a to tudi veš? Ti si en tistih ki vse ve?

     • jaz mene

      Butelj. Doma poslušaj kar hočeš- TU pa je Slovenija in bi bilo prav, da se takšna glasba posluša na javnih mestih.
      Pa še enkrat: Doma poslušaj kar ti paše.

     • DJURO SUMAR

      Kreten. Ti boš meni predpisoval kaj lahko poslušam ali govorim v svoji demokratični državi. Ko imamo piknik, bi morali poslušati glasbo, kakršno nam bo določila oblast. Jebeš takšno demokracijo. Poslušali bomo partizanske pesmi in pika.

     • jaz mene

      Piknik je privat. Zaradi mene tam poslušaj kar hočeš.

     • DJURO SUMAR

      Piknik nimam v dnevni sobi, temveč na sredini vasi, torej na javnem prostoru.

     • jaz mene

      Eh, potem pa si zavrti kar ti paše. Aja, pa palce še daj pod rame. HOPA CUPA.

      Povej mi koliko slovenske glasbe se vrti na hrvaškem? Srbiji? Bosni?
      Koliko %?

     • jaz mene

      Koliko v avstriji?

     • DJURO SUMAR

      To me pa res niti malo ne zanima. Kaj pa nemško in angleško musko lahko poslušamo ali morda samo 10%.
      Tako se začne. Prepoveš eno, nato drugo in tretje in nazadnje se zbudiš v diktaturi.
      Kaj pa verniki? V katero cerkev jim dovoliš iti?
      Pa ne piši traparij o palcih, sem namreč 300% Slovenec, le da sem naprednejši od tebe. Kolo tudi v JLA nisem plesal, ker me to pač ne zanima.

     • jaz mene

      Zastave s svastiko tudi ne bi prepovedal?

      Takšen piknik (?): https://www.dnevnik.si/1042821158

     • DJURO SUMAR

      Kakšno svastiko? Menda veš kakšna je slovenska zastava in evropska zastava, kakršne morajo biti izobešene pred državnimi inštitucijami. To je določeno z zakonom.

     • jaz mene

      ….jah nič, potem dajmo pa na Ljubljanski grad zastavo Jugoslovansko.

     • DJURO SUMAR

      Le zakaj jugoslovansko, če smo v Sloveniji. Zastava je simbol države, muzika pač ne.

     • jaz mene

      Povej mi koliko slovenske glasbe se vrti na hrvaškem? Srbiji? Bosni?
      Koliko %?

     • jaz mene

      ….glede na količino povojnih grobišč….JA

     • DJURO SUMAR

      Farji so jih kar sežigali, ni bilo treba grobišč.

    • DJURO SUMAR

     Ti bi uzakonil, da se radia aktual (in podobnih) na javnih mestih ne sme poslušati. Kaj je to drugega kot prepoved, celo uzakonjena. Torej ne le Aktual, temveč vse, kar tebi ne odgovarja.

     • jaz mene

      Prepovedati takšnega kot je sedaj. ….ali pa regulirati količino jugo (ali druge) glasbe.

      Nič nimam proti (poslušam vse), ampak da je pa non stop JUGO, JE PA PREVEČ.

     • jaz mene

      ….Ali pa naj tako ostane (Aktual), vendar ne na javnih mestih. Doma pa si zavrti vse kar ti paše. Ni problema. Doma lahko poslušaš kar ti paše.

     • DJURO SUMAR

      Jaz ne poslušam nobene, sem pa proti vsakim prepovedim in regulaciji. Saj nismo v cerkvi, ampak v svobodni, demokratični državi.

     • jaz mene

      Torej dobim kalašnikov? Al kako?

     • DJURO SUMAR

      Bedak. Ti bi ljudi celo streljal ali kaj.

     • jaz mene

      Ne, zamima me to, kar si rekel: Nič prepovedati. Nisi to rekel?

     • DJURO SUMAR

      Pa si res bedak. Eno je kriminal, drugo pa svoboda govora. Ti bi politične nasprotnike kar umoril, kajne.

     • jaz mene

      Ne, ne bi. To ti mene obsojaš. Tak pač si.

     • DJURO SUMAR

      Nikogar ne obsojam, tudi tebe ne, le svobodo si želim, brez prisile, kaj lahko poslušam, kjer koli želim.

     • jaz mene

      Jaz tudi. In MOČNO PREVEČ je JUGO glasbe v Sloveniji.

     • DJURO SUMAR

      Jaz radio Aktual, Veseljak in podobne zadeve ne poslušam, kdor želi, pa naj jih posluša. Njihova stvar ne moja. Sploh pa ne vem, kaj je to JUGO glasba. Je Balašević JUGO glasba? Baje ima vsak koncert razprodan. Če bi bilo po tvoje, sploh nebi smel imeti koncerta v Sloveniji. Da ne boš zopet nakladal, ne hodim na koncerte.

     • jaz mene

      Torej lahko tudi porno na big screen sredi dneva sredi ljubljane?

     • janez cepec

      to b’ se ti zdev, boš saj enkrat pičko vidu, sej jošku ted ne bi vidu, če te mat ne bi futrala

     • jaz mene

      ja

     • janez cepec

      o ja, je še ena varjanta, u špegu se poglej, pa boš tud pizdo

     • jaz mene

      Si pa res cepec- pa še total brez smisla za humor.

      Argumentiran pogovor je preveč zate?

     • jaz mene

      …..saj je vendar demokracija…. (ali kako praviš?).

      …saj potem pa ja lahko vse….. Sodoma in gomora…. do popolne anarhije…..

     • DJURO SUMAR

      Demokracija ni anarhija, če še ne veš.

     • DJURO SUMAR

      Mislim, da je protizakonito, ker škoduje mladini, saj so to filmi za odrasle.
      Pa ne primerjaj muzike s pornografijo, ker je to čisti idiotizem.

     • janez cepec

      u glavo, uhka

     • DJURO SUMAR

      In kaj bi še prepovedal? Kakšne cajtunge, pa TV.

     • jaz mene

      Ja, podkupljene medije bi takoj zaprl, ker so novinarji edino kar ostane v bran demokraciji. Če so pa lažnjivi-podkupljeni, so pa to največji izdajalci demokracije-naroda.

     • DJURO SUMAR

      Torej bi zaprl DRUŽINO, OGNJIŠČE, DEMOKRACIJO, REPORTER, NOVA24TV.
      Sem kakšnega izpustil?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!