fbpx

Akademsko društvo pravnik: Državni zbor bi s spremembo ustave ravnal enako kot Hrvaška v primeru nespoštovanja arbitražnega sporazuma!

Foto: STA

V zvezi z nameravano spremembo ustave leve koalicije zaradi enakopravnega financiranja zasebnega in javnega osnovnega šolstva se je oglasilo tudi Akademsko društvo pravnik. Po njihovi strokovni oceni bi v Sloveniji morali vsi otroci brez kakršnih koli razlik uživati človekovo pravico do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja. Naloga državnega zbora pa je, da jim z ustrezno spremembo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja to tudi zagotovi ter s tem odpravi neustavne razlike med starši in otroki v javnih in zasebnih osnovnih šolah. 

V Akademskem društvu pravnik so kritični do vladajoče oblasti, saj bi moral državni zbor to svojo nalogo nemudoma izpolniti, z uresničitvijo ustavne odločbe pa že več kot tri leta odlaša. Z namenom dokončno zaobiti svojo ustavno dolžnost pa je sedaj z dvotretjinsko večino vseh poslancev pričel postopek za spremembo 57. člena ustave.

Davke enako plačujejo starši vseh otrok
Če bo prišlo do spremembe 57. člena ustave, bomo po njihovem v Sloveniji namesto odprave dveh kategorij staršev in otrok dodatno poglobili razlike med tistimi, ki uživajo brezplačno obvezno osnovnošolsko izobraževanje, in tistimi, ki si ga plačujejo sami in so ga obenem preko davkov dolžni sofinancirati tudi vsem ostalim. To bi pomenilo očitno diskriminacijo pri uživanju človekove pravice do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja. Takšna rešitev je v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, ocenjujejo.

Načelo enakosti pred zakonom pomeni poglavitno manifestacijo spoštovanja človekovega dostojanstva, ki je v ustavnem redu Republike Slovenije temeljna vrednota in predstavlja sámo jedro ustavne ureditve. Državni zbor niti s pravno obliko ustavnega zakona nikakor ni upravičen do posega v navedeno jedro ustavne ureditve, saj slednje v našem ustavnem redu spada na nadustavno raven. To še toliko bolj velja za konkreten primer, saj bi bil predlagani ustavni zakon o spremembi 57. člena ustave sprejet z izključnim in očitnim namenom obiti odločbo ustavnega sodišča, kar predstavlja zlorabo pravne oblike ustavnega zakona.

Slovenija bi s to potezo ravnala enako kot Hrvaška v primeru nespoštovanja arbitražnega sporazuma
Akademsko društvo tudi meni, da dosedanje ravnanje državnega zbora v tem primeru na las spominja na stališče hrvaškega sabora, sprejetega s soglasjem vseh poslancev, da ga arbitražni sporazum o meji med Slovenijo in Hrvaško ter razsodba arbitražnega sodišča o poteku meje ne zavezujeta ter da je nad saborom “samo Bog”. Enak pristop državnega zbora v postopku sprejetja spremembe ustave bi po njihovem pokazal na hudo dvoličnost slovenskih organov pri spoštovanju vrednot vladavine prava, kar bi lahko zamajalo mednarodni ugled Slovenije in negativno vplivalo na podporo mednarodne skupnosti pri prizadevanju za uveljavitev mednarodnih sporazumov.

Isti glasovalni stroj lahko potepta katerokoli drugo pravico
“Načrtovana sprememba 57. člena ustave je torej sama po sebi neustavna in zavržna in hkrati pomeni nespoštovanje odločbe sodišča in predstavlja kršitev mednarodnih pogodb,” še pojasnjujejo pravniki. Če bo načrtovana sprememba izglasovana, bo zadeva po njihovem gotovo podvržena presoji ustavnega sodišča in naposled tudi Evropskega sodišča za človekove pravice, zato pozivajo poslance državnega zbora, ki so podprli začetek postopka spremembe ustave, da izkažejo vsaj minimalen nivo pravne in demokratične kulture ter od svoje namere še pravočasno odstopijo.

“Če je mogoče s preprostim glasovalnim manevrom obiti odločbo ustavnega sodišča, potem v Sloveniji ni ne delitve oblasti, ne sistema zavor in ravnovesij in ne ustavne demokracije. To je naše pravočasno opozorilo slovenski javnosti: isti glasovalni stroj lahko na tak način potepta tudi katerokoli drugo pravico, ki jo zagotavlja ustava,” so še zapisali v Akademskem društvu pravnik.

C. Š.