Gradbeni inšpektor med vrsticami: Kanal C0 bomo inšpicirali, ko se nam bo “zahotelo”

Kanal C0 (Foto: Nova24TV)

Potem ko je dopis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo jasno pokazal, da ljubljanski župan Zoran Janković za gradnjo kanala C0 nima soglasja, dela brez okoljevarstvenega soglasja pa ne smejo potekati, bi človek pričakoval, da bo Janković nemudoma prenehal z gradnjo, inšpekcija pa bo zaprla gradbišče. Kot kaže pa tega še ni pričakovati, saj gradbeni inšpektor Goran Golubić pojasnjuje, da nihče ni pristojen, da mu nalaga kakršnokoli ukrepanje ob nezakoniti gradnji kanalizacijskega kanala. 

“V zvezi z navedenim bi želeli opozoriti na 63. člen ZVO-1, ki določa, da nosilec posega lahko izvede poseg le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki pa v danem primeru še ni bilo izdano,” je nedavno opozorilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je dopis odstopilo Inšpektoratoma RS za okolje in energijo ter naravne vire in prostor.

Inšpektorat RS za naravne vire in prostor je v svojem odgovoru uvodoma izpostavil, da so s strani Aleša Mrzela in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo prejeli sporočilo, v katerem Mrzel prijavlja izvajanje kanala C0 na parceli 2161 k.o. Ježica.Seznanjamo vas, da je predmet inšpekcijskega postopka nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov z namenom varovanja javne koristi. Pri tem velja načelo oficialnosti, kar pomeni, da se inšpekcijski postopki začnejo po uradni dolžnosti. Opozorila ali prijave vlagateljev so informacije oziroma pobude kot morebitna podlaga za uvedbo postopka po uradni dolžnosti,” so navedli.

V nadaljevanju so pojasnili, da “prijave ne predstavljajo vlog oziroma zahtev strank v smislu drugega odstavka 127. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, na podlagi katerih se postopek začne. Skladno s četrtim odstavkom 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru ima v inšpekcijskem postopku položaj stranke zavezanec.” Ob tem so pojasnili še, da vlagatelj pobude, prijave sporočila ali druge vloge nima položaja stranke, je pa, v kolikor je to v svoji prijavi zahteval, upravičen do obvestila o ugotovitvah inšpektorja, in sicer najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka skladno z določili 1. odstavka 24. člena ZIN.

Vir: Twitter

Za Primca to predstavlja uničevanje pitne vode v živo
V zvezi z odgovorom inšpektorata se je kritično odzval ljubljanski svetnik Aleš Primc, ki je poudaril, da je to država v državi. “Gradbeni inšpektor Goran Golubić odgovarja, da nihče ni pristojen, da mu nalaga kakršnokoli ukrepanje ob nezakoniti gradnji kanalizacijskega kanala čez pitno vodo za 90 odstotkov Ljubljane. On se bo sam odločil, če bo kaj delal ali ne. Beri: njegov šef je Janković.”

Prejšnji ponedeljek je Primc vodil protest, ki ga je pripravil del opozicije v ljubljanskem mestnem svetu. Primc je pred zbranimi opozoril, da Janković nima gradbenega dovoljenja za gradnjo kanala C0 in okoljevarstvenih soglasij, ter navedel, da je tudi NIJZ dal mnenje, da bi kanal C0 trajno ogrožal Ljubljančane. Že večkrat pa je opozoril, da želi Janković uničiti ljubljansko pitno vodo “najbolj dragocenega vodovarstvenega območja v Ljubljani”“Rinjenje z glavo skozi zid” in omogočanje nasilja, ki se dogaja nad miroljubnimi ljudmi, in dolgoročno ogrožanje najdragocenejšega vira pitne vode v Sloveniji je po mnenju Primca nesprejemljivo in nedopustno. Kar 90 odstotkov Ljubljančanov ima namreč od tega vodnega zajetja zagotovljeno pitno vodo. “Pravica do čiste pitne vode ni ne leva, ne desna,” še opozarja.

Ljubljanski svetnik Aleš Primc (Foto: STA)

Primc je prepričan, da omenjeni odgovor na prijavo pomeni uničevanje ljubljanske vode v živo. “Gradbeni inšpektor Goran Golubić se dela norca iz ministrstva. Inštitucije, zlorabljene za ogrožanje čiste pitne vode. Inštitucije, ki bi morale varovati okolje, dopuščajo njegovo uničevanje,” je poudaril in pozval k uporu.

Sara Kovač