Ko bo Jankovićeva kanalizacija spustila, lahko Ljubljana pričakuje številne tožbe

Foto: STA

S pomočjo policije in varnostnikov poteka gradnja zahodnega dela kanalizacijskega kanala C0 na območju vodarn Kleče in Šentvid, ki predstavljata glavni vodni vir za oskrbo Ljubljane, čeprav za to sploh ni pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. Prebivalci Ljubljane se ob tem upravičeno sprašujejo, kakšno vodo bodo pili, če bodo kanalizacijske cevi postavljene, te pa bodo neke dne počile. “Ta gradnja v nobenem primeru ni primerna skozi pitno vodo. Vrsto je razlogov. Med drugim spada to območje pod kritično infrastrukturo”, je izpostavil mag. kemije Tomaž Ogrin iz Alpe Adria Green. Mikrobiolog Gorazd Pretnar pa je prepričan, da v nekem določenem trenutku, ko bo ta stvar spustila, lahko Ljubljana pričakuje številne tožbe zaradi izgube zdravja.

Če si ogledamo dogodke na trasi, lahko vidimo, da ti iz dneva v dan spominjajo na pravo kriminalko. Potem ko so pred časom policisti brutalno pretepli enega od lastnikov parcel, so prejšnji teden želeli tisti kmetje, ki želijo do svojih njiv, da bi jih začeli obdelovati, odstraniti ograje, ki jim to preprečujejo, vendar je bilo to neuspešno.

Približno 300 metrov kanalizacijskega voda poteka po parceli, za katero ni bilo izdano gradbeno dovoljenje
V oddaji Arena je najprej dobil besedo Krištof Mlakar, direktor Javnega holdinga Ljubljana, ki je v oddaji zatrdil, kako naj bi bila pridobljena vsa gradbena dovoljena, ki so pravnomočna. “V skladu s temi gradbeni dovoljeni MOL gradi projekt, ki je financiran s strani evropskih kohezijskih sredstev. Ob gradnji kanalizacijskega zbiralnika smo s pomočjo hidrogeološke stroke izdelali program zaščite vodnih virov, v tem programu je bila narejena analiza tveganja z vseh možnih vidikov in dani so bili zaščitni ukrepi, katerih se je moral projektant držati.” Po njegovih besedah so se zaščitni ukrepi začeli s tremi piezometričnimi vrtinami, pri katerih so posneli nulto stanje o tme, kakšna je kakovost in nivo podzemne vode. Pravi, da morajo to spremljati za čas gradnje in ves čas obratovanja zbiralnika. “Drugi ukrep je bil zbrati najboljše možne materiale – čisti poliester, ki omogoča čim hitrejše drsenje komunalne odpadne vode skozi cev z dvoperesno spojko, ki ima distančnik. Ta preprečuje, da se cevi stisneta. Četrti ukrep je armirano betonska kineta, vodonepropustna, ki je sestavni del projekta za izvedbo”, je pojasnil in dodal, da so profesorja Pirnata prosili za mnenje glede projekta, ta pa je povedal, da sprememba gradbenega dovoljenja ni potrebna. “Za samo kineto ni moč izdati okoljevarstvenega dovoljenja”.

Krištof Mlakar (Foto: posnetek zaslona RTVS)

Odvetnik Klemen Golob je zatrdil, da Mlakarjeve navedbe, da imajo vsa gradbena dovoljenja, niso resnične. “21. februarja se je ugotovilo, da približno 300 metrov kanalizacijskega voda poteka po parceli, za katero ni izdano gradbeno dovoljenje. Tako da gradbeno dovoljenje ni takšno, kot pravite. Drugo dejstvo pa je, da okoljevarstvenega soglasja ni,” je izpostavil in dodal, da smo zaenkrat v fazi, ko se po njegovem mnenju  gradnja sploh ne bi smela nadaljevati.

V zvezi z zadevo se je oglasila Ana Grabnar Crnčec iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ki je povedala, da ta sklep, ki ga je agencija RS za okolje izdala leta 2020, na polnomočna gradbena okolja nima vpliva. “Kineta sama ne more biti vpliv na okolje, niti ni sprememba posega. Pravnomočna gradbena dovoljenja se nanašajo na kanalizacijo, tako da kanalizacija ima vsa pravnomočna gradbena dovoljenja”.

Ana Grabnar Crnčec (Foto: posnetek zaslona RTVS)

Foto: posnetek zaslona RTVS

Ta gradnja v nobenem primeru ni primerna skozi pitno vodo
Mag. kemije Tomaž Ogrin iz Alpe Adria Green je želel biti stranka v postopku, pa mu to ni uspelo. “Še vedno je nekaj stvari na sodišču. To so stvari, ki terjajo čas. Med tem časom pa se dela naprej.” Po njegovih besedah je videti, da en del politike skuša ustvariti razmere, da bodo gradili naprej, ob tem pa potekajo postopki. Poudarja, da Alpe Adria Green politiko poziva, da ustavi gradnjo takoj in da se pogovorijo o nadaljevanju. “Ta gradnja v nobenem primeru ni primerna skozi pitno vodo. Vrsto je razlogov. Med drugim spada to območje pod kritično infrastrukturo. Ta proces iskanja kritične infrastrukture in potrjevanje traja od leta 2004 v Evropi, sprejeta je direktiva in obenem slovenski zakon.” Kanal po njegovih besedah pomeni tveganje, tveganj pa pri kritični infrastrukturi, vsaj v tem primeru za pitno vodo, ne sme biti. Torej neposrednega vpliva, ki je možen.

Foto: posnetek zaslona RTVS

Dela je treba po Ogrinovih besedah takoj ustaviti. “Pozivamo vlado dr. Goloba in predsednico Pirc Musarjevo, ki skrbi za kritično infrastrukturo in državno varnost, da takoj ustavi gradnjo.” Spomnil je, da je državni zbor kot najvišji organ v prejšnjem mandatu sklenil enotno, da se ustavi gradnja in pridobi okoljevarstveno dovoljenje. “Gradnja se ni ustavila, skušajo doseči stanje izvršenih dejstev, se pravi dvojna politika. Pozivamo politiko, ki je projekt sprožila, da ta projekt ustavi. Ne glede na dokumente jo pozivam, da vidi višji cilj – obrambo pitne vode.” Pravi, da se zahvaljujejo kmetovalcem, ki se borijo za pitno vodo in človekove pravice, ko jim posegajo v zemljišča in ravnajo z njimi nespoštljivo. “To je neverjetno. Sem sodeloval v več evropskih projektih, pa nikjer ni prišlo do takšne situacije. Predlagam, da se oblikuje ekipa, vlada ima možnost, ki bo projekt pretresla iz vseh vidikov in kanal odstranila s tega območja.”

Ob tem je Ogrin pokazal spodnjo fotografijo in pojasnil, da je pretok dokaj hiter. “Kjerkoli bi spustilo, bi šlo naprej do črpališča, pride ven od kemikalij, mikroorganizmov, celo covidni virus se nahaja v fekalijah. Čim imate tako stvar čez pitno vodo, je to kamen za vrat, je to tempirana bomba. Vi ne veste danes, kaj bo čez 5, 10, 15 let, kaj bo. Lahko je potres, kar koli …,” je opozoril.

Foto: posnetek zaslona RTVS

Arhitekt Andrej Čufer meni, da je ta cev sedaj predimenzionirana. Tukaj sta dve boljši alternativi, in sicer ekstrudirana polipropilenska cev, ki nima enega spoja in je monolitna, ali doktil, mešanica aluminija in železa, kovinska, ki ima spoje. “Dvomim, da so te cevi, ki jih je gospod navajal, kvalitetne. Te cevi imajo en problem, to je spoj, tukaj imamo 3100 spojev.”

Cev razdelili na 8 delov, da jim ni bilo treba izdelati celovite presoje okolja
Lastniki parcel so izračunali, da bi bil pretok fekalij 864 ton na dan. Dr. Jasminka Dedić iz Vesne zelene stranke je povedala, da si težko predstavlja, kaj bi to pomenilo v praksi. Dvomi, da je tukaj zagotovljena kakovost, varnost in neprepustnost. “Gospod Mlakar je omenjal, da ima MOL vsa pravnomočna gradbena dovoljenja. Imamo eno kanalizacijsko cev v dolžini 12 kilometrov, skupaj 8 gradbenih dovoljenj. Tukaj je srž problemov, zakaj je MOL cev razdelila na 8 delov in prosila za vsako gradbeno dovoljenje posebej. To je bilo zelo premišljeno, s tem so uspeli, da jim ni bilo treba izdelati celovite presoje okolja,” je opozorila Dedićeva.

Crnčeceva je na to zatrdila, da gradbena zakonodaja dovoljuje gradnjo v fazah ali več etap. “Presoja vplivov na okolje je bila tukaj narejena za celotni projekt. Leta 2015, 2016, se je vodil predhodni prestopek presoje vplivov na okolje. Takrat je bilo rečeno, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Pridobljena so bila vsa potrebna mnenja mnenjedajalcev. Tudi Agencija RS za okolje je dala pozitivno mnenje, da presoja vplivov na okolje ni potrebna.”

Dr. Jasminka Dedić (Foto: posnetek zaslona RTVS)

Najmanj 300 metrov kanalizacijskega voda je ta trenutek brez gradbenega dovoljenja
Odvetnik Golob se je odzval na pripombe Crnčeceve: “Kolegica je povedala, da je ARSO leta 2015, 2016 res izdal dva sklepa, s katerim je bilo odločeno, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Rad pa bi tukaj popravil: da celotna presoja vplivov na okolje ni bila opravljena. Leta 2020 so dejali, da je potrebna, vezana na te armirane betonske kinete. Rad bi opozoril, da nam je z enim od solastnikov uspelo s pomočjo Vrhovega sodišča doseči to, da smo zoper ta dva sklepa iz 2015 in 2016, ki pravita, da presoja ni potrebna, vložili pritožbo.” Ta trenutek je to po njegovih besedah na Ministrstvu za okolje in prostor v pritožbeni obravnavi. Sedaj pa čakajo na odločitev. “Zame je nesprejemljivo, da občini asistira policija. Menim, da ne bi smela.”

Po Golobovih besedah je nesprejemljivo, da se kakršen koli poseg izvaja brez presoje vplivov na okolje, brez okoljevarstvenega soglasja. “Gradnja bi se morala ustaviti. Absolutno nesprejemljiv pa je poseg v zasebno lastnino, ki je bil ugotovljen februarja 2023, ko je bilo ugotovljeno, da je približno 300 metrov kanalizacijskega voda na parceli, ki ni zajeta v nobenem izmed številčnih gradbenih dovoljenj. To pomeni, da je najmanj 300 metrov tega voda ta trenutek brez gradbenega dovoljenja. To je objektivno dejstvo. To je posledica tega, da MOL v vsem tem času ni uredila meja med posameznimi parcelami, je bil kritičen. 

Klemen Golob (Foto: posnetek zaslona RTVS)

“Beton kineta ščiti cev. Ta beton so vpeljali, ker so imeli pri zasipanju težave na vertikalnih jaških. Ta material je zelo gorljiv, poliester zgori. V tako cev lahko pridejo gorljive snovi kot so bencin in aceton. Problematično je, če začne goreti,” je izpostavil arhitekt Čufer. Ta cev je po njegovih besedah problematična, ker betonska kineta deluje kot dodaten zračnik. Predlagal je, da  se naredi požarni test, da dokažejo, da to ne gori kot govorim. “Jaz govorim iz izkušenj. V Italiji je podobna 5 kilometrska cev, samo prebarvana kovinska, v tunelu zgorela. Ventilacijska cev je v celoti zgorela in skoraj uničila ljudi v tem laboratoriju.”

Andrej Čufer (Foto: Posnetek zaslona RTVS)

Kanal C0 je šolski primer države, ki so nam jo ugrabili
Dedićevo je v oddaji razjezilo, ker so jo med govorom prekinili, ko je govorila o delitvi gradbenih dovoljenj. Nasprotna stran, ki si želi gradnjo, po njenih besedah želi, da se govori o pravnih procedurah, zapletih, ceveh, materialih, da se tako ne bi ukvarjalo s problemom. “Problem je, da kanal C0 predstavlja šolski primer države, ki so nam jo ugrabili, ugrabljene države. Kaže na popolni moralni zlom celotne slovenske politične kaste, ki je popolnoma povezana. Popolnoma odpovedale so vse nacionalne institucije, ki bi morale tukaj nadzorovati in izvajati skladno s slovensko zakonodajo in EU zakonodajo: od Direkcije za vodo, Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, tudi takratna služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko, ker imamo EU sredstva.” Povedala je, da se nanje mnogi obračajo, kako je to mogoče po šestih letih, ko smo zapisali pravico do pitne vode v ustavo, potem ko je Državni zbor RS z ustavno večino dal priporočilo vladi, ko smo pred letom in pol imeli referendum za pitno vodo.

Ogrin je pokazal sliko, kjer so pri Rojah ugotovili, da je prišlo do tega, da je pesek vdrl v spoj (slika 1 spodaj). “Tukaj je torej vgrajeno mesto puščanja. Apelirali smo, da se gradnja prekine, ker so beline teh tesnil premajhne.” Prav tako je pokazal, kako je na vod nasipana navadna zemlja, mehkejši material. “Iz geoloških poročil vemo, da podtalnica niha in lahko poplavi do vrha jaška, to pomeni, da bo kanal gor porinila in bo spoj recimo počil.” Mlakar je zanikal, da bi to, kar je Ogrin pokazal, predstavljalo poškodbe. “Presoja vplivov na okolje je bila narejena ob sprejemanju občinskega prostorskega načrta v letu 2010. Ta trasa nikdar ni bila problematizirana. Arminirana betonska kineta je zaščitni ukrep, ki ga je naložila stroka, je ob tem zatrdil”.

Foto: posnetek zaslona RTVS

Foto: posnetek zaslona RTVS

Mikrobiolog Gorazd Pretnar je v oddaji prek javljanja povedal, da neumnost, ki se ju tukaj počne s kanalom C0, presega vse meje. “Uspem še slediti nasilju, ki k temu zraven gre, vedoč, da je ustava zelo jasna in da je privatna lastnina nedotakljiva. To je nasilje kapitala nad lastniki zemljišč”, je zatrdil in dodal, da se to verjetno ne bo dobro končalo. “V nekem določenem trenutku, ko bo ta stvar spustila, lahko Ljubljana pričakuje številne tožbe zaradi izgube zdravja. Kloriranje v tem primeru, če bo prišlo do fekalnega onesnaženja  v podtalnico, je neizbežno. To je pravzaprav edini model, ki se ga množično uporablja. Mnogi manjši vodni viri se temu skušajo izogniti,” je med drugim povedal.

V ponedeljek, 20. marca, bo v Ljubljani vnovični shod
“Rabimo čisto pitno vodo vsak dan. Sedaj je čas, da jo zaščitimo. Ljubljančanke in Ljubljančane vabim, da jo zaščitimo, zato vse vabim na protestni shod v ponedeljek, 20. marca, ob 14.30 pred mestno hišo Ljubljano. Pokažimo Jankoviću, da ne damo čiste pitne vode,” je v prispevku pozval ljubljanski svetnik Aleš Primc. Mag. Ogrin pa je opozoril, da vsaka kanalizacija pušča prej ali slej. “Ni grajena po standardu za potrese, potres lahko povzroči močvirje, še večji pritisk na cevi, iz poliestra se lahko tekom let, iz katerega so cevi, izločujejo hormonski motilci. Ko pesek drgne ob cevi, gre podtalnica gor in dol,” je med drugim opozoril in pozval k streznitvi politike.

Foto: posnetek zaslona RTVS

Sara Kovač