Odgovor MNZ-ja za oškodovana izvajalca ni nobeno presenečenje, gre za modus operandi tega ministrstva

Družbi Maxi Bau d.o.o. in Legi – SGS d.o.o. po včerajšnjih odzivih javnosti izpostavljata, da ne želita biti orodje za politično obračunavanje. Z dnem nastopa Vlade RS, ki jo vodi dr. Robert Golob, je bil izvajalec obveščen o reorganizaciji in postopku dodelitve novega skrbnika, MNZ je pričel kršiti pogodbena določila, saj ni izvedel mesečnega prevzema izvedenih del v roku, izvajalec pa ni mogel izstaviti računa, zato je izpadel dohodek na strani izvajalca. Pogodbo je torej pričela kršiti Vlada RS dr. Roberta Goloba, sta se družbi Maxi Bau d.o.o. in Legi SGS d.o.o. odzvali na navedbe ministrstva za notranje zadeve.

“Odgovor MNZ-ja za izvajalce ni nobeno presenečenje. To je “modus operandi” tega ministrstva, ki s svojim načinom dela izgublja vso svojo verodostojnost,” so zapisali v odzivu. Glede na to, da je MNZ prekinil dela z dopisom z dne 8. 6. 2022 ter ponudil sklenitev sporazuma za razveljavitev pogodbe, ostaja odprto dvoje: zakaj prekiniti dela in zakaj razveljaviti pogodbo, če ni bilo nič naročeno, kot sedaj trdi MNZ. Če izvajalca prekineš sredi izvajanja del na trasi PU Celje, kamor je izvajalec pripeljal celotni material za postavitev trase, si tega izvajalec prav gotovo ni sam izmislil in prostovoljno delal na trasi, ampak ga je tja prav zagotovo nekdo napotil. Izvajalec je bil prekinjen sredi izvajanja del, na terenu je pustil ves material in gole stebre brez ograje (kot izkazujejo slike).

Preberite še:  Škandal! Golobova vlada noče poravnati pogodbenih obveznosti do izvajalca izbranega na javnem razpisu. Škode za najmanj 1,8 milijona evrov

Nesporno dejstvo je, da izvajalec Maxi Bau d.o.o skupaj z dobaviteljem in postavljalcem panelne ograje LEGI SGS d.o.o. ni zaželen, saj je vedno najcenejši in je eden redkih s potrebnimi referencami o primernosti materiala. MNZ je nesporno naročil celotno vrednost po pogodbi, kar izkazuje medijem že predloženi plan prevzemov izvedenih del za celotnih 50 km ograje s strani skrbnika pogodbe. Pogodba je v 4. Členu zahtevala, da naročnik za vsako posamezno naročilo poda pisno naročilo po e-pošti. Ker je bilo podano zgolj eno naročilo za vseh 50 kilometrov, izvajalec v svoj poštni e-predal ni prejel nobenega posameznega, ampak zgolj eno naročilo za celoto. Izvajalec je podal MNZ-ju tri predloge rešitev ter dodatno specifikacijo zahtevka, pa MNZ še vedno vztraja, da izvajalec ni zadostil dokaznemu bremenu, čeprav sami razpolagajo s celotno dokumentacijo (gre pa za zares preprosto matematično operacijo, ki se izvede tako, da se sešteje že zaračunana dela in porabljeni material, znesek pa se odšteje od količin, ki so navedene v ponudbenem predračunu, ki je bil del ponudbe izvajalca). Pri tem je treba poudariti, da so predstavniki MNZ-ja ob količinskem in kakovostnem prevzemu popisali celotni material na meji.

“Na drugi strani pa izvajalec, ki je bil izbran na razpisu za vzdrževanje ograj na meji, nima prekinjene pogodbe (čeprav obstaja sklep Vlade RS o odstranitvi ograje), ampak je celo dosegel aneks za povišanje pogodbene vrednosti,” sta družbi Maxi Bau d.o.o. in Legi SGS d.o.o. še opozorili v svojem odzivu. Spomnili so še, da je ministrica Tatjana Bobnar ob nastopu funkcije poudarila, da bo sprejemala odločitve na podlagi stroke in civilne iniciative ter nikakor ne politike. Pri odločitvi glede ograje ni bilo izdelano varnostno poročilo, kot so lažno prikazovali v medijih, župani obmejnih občin pa so bili sklicani po sprejetem sklepu Vlade RS. MNZ je objavil tri razpise, enega za potrebe najema šotorov zaradi povečanja števila migrantov, drugega za odstranitev ograje, tretjega za odkup ograje. Zanimivo je, da je razpis za odstranitev ograje zahteval od izvajalca, da predloži dokazilo o odstranjenem materialu z deponije – kako potem izpeljati razpis s prodajo, če je bil material odvržen na deponijo. Razpis za odstranitev ograje je bil nato razveljavljen, ker je ponudnik ponudil previsoko ceno. Razpis za odkup ograje pa je bil nemogoč po naravi stvari. Kot rečeno “modus operandi” poslovanja MNZ. “Ministrstvo za notranje zadeve ni pogodbi zvesta stranka. Ljudje, ki danes odgovarjajo z ministrstva, niso bili prisotni med podpisom pogodbe in izvajanjem del,” so še sporočili na koncu odziva.

Ministrico za notranje zadeve Tatjana Bobnar (Foto: STA)

Potem ko smo včeraj poročali, da Golobova vlada noče poravnati pogodbenih obveznosti do izvajalca, izbranega na javnem razpisu, in da je škode za najmanj 1,8 milijona evrov – oškodovani družbi sta namreč sklicali tiskovno konferenco – so na ministrstvu za notranje zadeve zavrnili vse navedbe predstavnikov podjetja Maxi Bau. Zapisali so, da so ves čas pogodbenega razmerja korektno in vestno izpolnjevali pogodbo o dobavi in postavitvi začasnih tehničnih ovir na južni meji Republike Slovenije številka C1714-21-490060. V nadaljevanju članka objavljamo navedbe MNZ-ja.

Sara Bertoncelj