fbpx

Skrajno sporno! Pašek Šetinčeva zlorablja parlamentarno preiskavo za ustrahovanje in utišanje kritičnih medijev

Mojca šetinc Pašek (Foto: Facebook)

Iz glavne pisarne Državnega zbora je bil poslan dopis vsem občinskim svetom in županom občin, ki zahteva dostavo dokumentacije, povezane s parlamentarno preiskavo, s katero bi utišali kritične medije. Spomnimo, parlamentarna preiskovalna komisija naj bi po besedah Mojce Šetinc Pašek preiskovala, ali je prišlo do zlorab oglaševanja oz. fiktivnih oglaševalskih poslov v času volilne kampanje letošnjih državnozborskih volitev. Med drugim naj bi se lotili nakupa Planet TV, ki ga je Telekom Slovenije prodal madžarski družbi TV2 Adria, ter ugotavljali, ali je poslovanje družb Nova24TV, Nova hiša in Nova Obzorja nezakonito financirala stranka SDS iz tujine.

Predmet preiskave naj bi bilo tudi sklepanje oglaševalskih pogodb državnih podjetij Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Petrola. Ugotavljali bodo, ali je prek financiranja oglaševalskih vsebin prišlo do prikritega plačevanja politične vsebine pred volitvami. V dopisu, pod katerim je podpisana predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek, je zapisano, da je preiskovalna komisija o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih sprejela sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj in z njim določila krog dokumentov, ki jih bo preučila znotraj parlamentarne preiskave. Omenjeni dokumenti so po navedbah v dopisu shranjeni tudi pri njihovih naslovnikih.

“Posledično vas na podlagi 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi /…/ ter z Ustavo določenih smiselno enakih pooblastil in pristojnosti preiskovalne komisije, kot jo imajo pravosodni organi, kot uporabnika državnih sredstev pozivam, da v roku najkasneje 15 dni od prejema predmetne zahteve pod grožnjo sodnega zasega /…/ preiskovalni komisiji posredujete vso poslovno dokumentacijo, povezano z morebitno sklenitvijo oglaševalskih pogodb ali spremembo že sklenjenih oglaševalskih pogodb za izvedbo oglaševalskih storitev od 13. marca 2020 do 30. junija 2022 vključno s plačili za opravljene oglaševalske storitve,” je dobesedno zagrozila Šetinc Paškova in seveda naštela skupino izbranih kritičnih medijev, med katerimi so tudi Demokracija, Nova24TV, Požareport in mnogi drugi.

 

Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za razširitev parlamentarne preiskave
Spomnimo, poslanska skupina SDS je sredi septembra vložila zahtevo za razširitev parlamentarne preiskave, ki jo je odredila preiskovalna komisija pod vodstvom poslanke Gibanja Svoboda Mojce Šetinc Pašek. Poslanska skupina SDS je med drugim zahtevala tudi preiskavo portala Necenzurirano.si in komercialne televizije POP TV. “Menim, da je predlagana širitev navedene parlamentarne preiskovalne komisije utemeljena in v javnem interesu, saj gre za širše vprašanje financiranja volilnih kampanj,” je poslanec Žan Mahnič zapisal v obrazložitvi ter dodal, da je bilo v zadnjih tednih dokazano to, kar so v strani SDS že dolga leta trdili, in sicer prepletenost MSM medijev z levo politično opcijo. “Govorim predvsem o “zlizanosti” medijev s stranko Gibanje Svoboda in vladajočo koalicijo,” je pojasnil. Seveda ni treba posebej izpostavljati, da je sporno samo po sebi že dejstvo, da je predsednica preiskovalne komisije “neodvisna” novinarka RTVS, ki se je prelevila v poslanko Gibanja Svoboda. V stranki SDS so že pred časom tudi zahtevali, da se iz parlamentarne komisije izloči Tomaž Modic, novinar portala Necenzurirano.

Poslanska skupina SDS je zahtevala, da se:

– ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprave in organa nadzora gospodarske družbe Telekom Slovenije, d. d. za sklenitev pogodbe z gospodarsko družbo Pro Plus d. o. o. leta 2016, na podlagi katere je gospodarska družba Pro Plus d. o. o. kar za 12-krat povišala nadomestilo za predvajanje petih programov v omrežju Telekoma Slovenije d. d.;

– ugotovi vse okoliščine financiranja in poslovanja gospodarskih družb Salomon d. o. o., medijske skupine Media24 d. o. o. in z njo lastniško vse poslovno vezane družbe SEE M. & C. d. o. o., KCA d. o. o., Media Partner d. o. o. (izdajatelj spletnega portala Necenzurirano) in z njimi lastniško oziroma poslovno vse vezane družbe zaradi suma, da so bili ti izdajatelji medijev in mediji, ki jih izdajajo, domnevno uporabljeni za nezakonito financiranje političnih oglaševalskih vsebin in druge politične propagande oziroma domnevno prikrito neplačano politično propagando v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor 2022;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb z izdajatelji medijev iz prejšnje alineje in morebitnimi drugimi v preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, ki so jih z njimi sklenile gospodarske družbe Telekom Slovenije d. d., Pro Plus d. o. o., Petrol, Holding Slovenskih elektrarn d. o. o. oziroma celotna skupina HSE, Slovenska energetska družba d. d., GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije d. o. o., ugotovi vloga članov organov upravljanja in nadzora teh gospodarskih družb in vloga članov upravljanja in nadzora teh gospodarskih družb in vloga članov organov upravljanja Družbe za upravljanje terjatev bank d. d. zaradi suma, da te oglaševalske pogodbe niso bile ekonomsko utemeljene oziroma niso bile sklenjene v poslovnem interesu teh gospodarskih družb, pri čemer naj se ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane organov upravljanja in nadzora za sklepanje teh pogodb;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb z izdajatelji medijev iz osme alineje in morebitnimi drugimi, v preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, ki jih je z njimi neposredno ali posredno prek oglaševalskih agencij po zakonu, ki ureja medije, sklenila državna uprava, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, zaradi suma, da so bile te oglaševalske pogodbe v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora, pri čemer naj se ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na javne uslužbence, ki so bili pooblaščeni za sklepanje teh pogodb ali zaradi suma domnevnega nezakonitega vplivanja na oglaševalske agencije po zakonu, ki ureja medije, kot zunanje izvajalce medijskega zakupa v medijih teh izdajateljev;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja pogodb SEE M. & C. d. o. o., KCA d. o. o., Media Partner d. o. o. (izdajatelj spletnega portala Necenzurirano) oziroma izdajateljev medijev, ustanovitve in delovanja omenjenih pravnih oseb, ali so bili ti zlorabljeni za domnevno nedovoljeno politično promocijo politične stranke Gibanje Svoboda in domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje Gibanja Svoboda v obdobju pred in med volitvami v Državni zbor v letu 2022;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja pogodb SEE M. & C., ki naj bi prejelo naslednja nakazila: 103.000 evrov od GEN-I, 34.000 evrov od BRIO svetovalni center d. o. o., 73.ooo evrov od Adventura Investments d. o. o. in 60.000 evrov od Gorenja d. o. o.;

– ugotovi vse okoliščine pogodb med SEE M. & C. (preimenovano v KCA d. o. o.), Verovškova cesta 52, Ljubljana, in pravno osebo GEN-I d. o. o., Vrbina 17, Krško, ter z njo povezane družbe in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da naj bi ti dopustili, da so bile pogodbe sklenjene zaradi domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke Gibanje Svoboda oziroma njene volilne kampanje za redne volitve poslancev v Državni zbor 2022;

– ugotovi vse okoliščine podpisa dogovora o sodelovanju v postopku skupne prodaje 75 odstotkov poslovnih deležev v družbi GEN-EL med GEN-I in ELEKTRO Ljubljana d. d. in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da naj bi ti dopustili, da je bil dogovor sklenjen z namenom finančnega oškodovanja premoženja Republike Slovenije;

– ugotovi vse okoliščine pogodbe o izvedbi storitev finančnega svetovanja na strani prodajalcev v postopku prodaje družbe (sell-side M&A) med KPMG poslovno svetovanje d. o. o. in pravno osebo GEN-I d. o. o. in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da naj bi ti dopustili, da je bila pogodba sklenjena z namenom finančnega oškodovanja premoženja Republike Slovenije.

Sara Kovač