fbpx

Zakaj Tea Jarc in Nika Kovač nista sankcionirani zaradi kršenja zakonodaje oziroma kdaj bosta?

Nevladne organizacije z aktivnimi političnimi kampanjami direktno kršijo predpise. (Foto: STA)

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvajanjem določb Zakona o volilni in referendumski kampanji. Njeno vprašanje se nanaša na dejstvo, da Inštitut 8. marec in Sindikat Mladi plus v svojem aktivnem nagovarjanju volivcev in volivk ob prihajajočih referendumih nista ravnali skladni z zakonom, ko za svoji volilni kampanji nista odprli za to posebnega transakcijskega računa.

V luči prihajajočih referendumov se Inštitut 8. marec Nike Kovač in Sindikat Mladi plus Tee Jarc neizmerno trudita aktivno vplivati na odločitev volivk in volivcev na volitvah in referendumih z oblikami volilne kampanje, ki so navedene v zakonu, zato je poslanska skupina SDS prepričana, da bi morala skladno z zakonom za to odpreti tudi poseben transakcijski račun v roku, kot prav tako navaja zakon.

Veljajo pravila, ki jih je treba upoštevati
Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je v svojem poslanskem vprašanju uvodoma navedla člene Zakona o volilni in referendumski kampanji, v katerih je pojasnila, da ima volilna kampanja Inštituta 8. marec in Tee Jarc vse lastnosti volilne kampanje, zlasti upoštevajoč njihove aktivnosti, propagande v medijih, elektronskih publikacijah in propagande z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in sklicevanje javnih shodov v zvezi z volilno kampanjo. Iz tega sledi, kot navaja Godčeva, da 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji prav tako določa, “da mora organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako ‘za volilno kampanjo’ oziroma ‘za referendumsko kampanjo’ in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo,” pri čemer organizator volilne kampanje ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb.

Jarčeva in Kovačeva aktivno izvajata volilno kampanjo
Godčeva trdi, da v okviru volilne kampanje veljajo pravila, ki jih je treba upoštevati. Za presojo ni odločilno, kar nekdo zatrjuje, da želi doseči, temveč dejanski namen, razviden iz vsebine delovanja ali dejanj na terenu. Pri vsem skupaj pa poudarja pomembnost časovnega elementa, “zakonsko določbo v zvezi z omejenim časom trajanja volilne kampanje, ki se začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. Zunaj tega obdobja tudi sicer ne moremo govoriti o izvajanju volilne kampanje.” Njena pojasnila so odmev na izvajanje aktivne volilne kampanje Inštituta 8. marec in Tee Jarc v zadnjih dneh, o čemer pričajo njihove aktivne objave na družbenih omrežjih, “in sicer I8M z najmanj dne 10. 11. 2021, Tea Jarc, pa z dne 9. 11. 2022, ko je objavila vabilo na predvolilno protestno akcijo zoper enega od kandidatov,” navaja Godčeva in doda, da se pri slednjem zastavlja tudi kršitev zakonodaje, ki ureja javna zbiranja.

Neskladno z zakonom za volilno kampanjo nista odprli TRR
Glede na našteta dejstva v poslanski skupini SDS trdijo, da je namen omenjenih aktivno vplivati na odločitev volivk in volivcev na volitvah in referendumih z oblikami volilne kampanje, ki so navedene v zakonu, in da bi morali skladno z zgoraj navedeno določbo odpreti poseben transakcijski račun v zakonsko določenem roku, pri čemer ni pomembno, ali ima določene kandidature na volitvah. Za presojo je odločilen namen in ne, kar nekdo zatrjuje. Godčeva v poslanskem vprašanju še navaja, da “takšno ravnanje neposredno posega v volilno kampanjo, predstavlja neposredno kršitev Zakona o volilni in referendumski kampanji, ker gre glede na časovni element za obid pravice sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in je v nasprotju z namenom pravice, zato predstavlja zlorabo pravice, ki ne more uživati pravnega varstva.” Dodala je, da se Nika Kovač in Tea Jarc zavedata, da njuno ravnanje predstavlja aktivno volilno kampanjo.

Inštitut 8. marec kar dve kršitvi naenkrat
“Inštitut 8. marec sodeluje tudi v referendumski kampanji o razpisanem referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1). Pri tem velja poudariti, da gre za organizacijsko obliko zavoda, ki se financira iz tujine. Financira se na primer iz Planned Parenthood in Guerilla Foundation, kar je v preteklosti priznala tudi predstavnica Inštituta 8. marec ga. Nika Kovač. Ob tem se zastavlja vprašanje zakonitosti financiranja referendumske kampanje in tudi sodelovanja v kampanji za predsednika Republike Slovenije. Dve očitni kršitvi zakona naenkrat,”
pojasni Godčeva, ki glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašuje naslednje:

   • Ali lahko v volilni kampanji na volitvah za predsednika republike z aktivnim ravnanjem sodeluje tudi oseba oziroma pravna oseba, ki se ni ne priglasila kot organizator volilne kampanje niti ni odprla posebnega volilnega računa, kot določa Zakon o volilni in referendumski kampanji? Predlagamo, da po uradni dolžnosti zoper morebitne kršitelje uvedete prekrškovni postopek.
   • Kako pristojni organi izvajajo nadzor nad izvajanjem določb Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki se nanašajo na financiranje volilne oziroma referendumske kampanje?
   • Kako Vlada Republike Slovenije ocenjuje dejstvo, da posamezne fizične in pravne osebe, ki se niso ne priglasile kot organizator kampanje in niso odprle posebnega transakcijskega računa za namen financiranja, aktivno sodelujejo v kampanji, pri čemer za to porabljajo finančna sredstva iz tujine oziroma niso pregledna za namen kampanje?
   • Kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bo zagotovila, da do zgoraj navedenih kršitev zakonodaje s področja volilne zakonodaje ter zakonodaje, ki ureja javna zbiranja, ne bo več prihajalo?
  • Tanja Brkić