fbpx

Aleš Zalar in Zvonko Fišer pred sodniki: Je Zvonko Fišer že suspendiran?

Zvonko Fišer in Aleš Zalar (Foto: STA)

Dne 16. junija 2017 sem na tej spletni strani zapisal naslednje:

“Na tej spletni strani sem že pisal o tem, kaj se je dogajalo en sam dan pred nastopom druge Janševe vlade leta 2012. Takratni generalni državni tožilec Zvonko Fišer je nenadoma ugotovil, da mora nujno imenovati generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva in je za to mesto predlagal seveda politika Boštjana Škrleca, ki je takrat opravljal naloge državnega sekretarja pravosodnega ministrstva. Takratni minister Aleš Zalar je njegovi želji prisluhnil in stekla je bliskovita akcija – Boštjan Škrlec se je v nekaj urah iz politika prelevil v strokovnjaka na Vrhovnem državnem tožilstvu.

V vlogi notranjega ministra sem zato v tej zadevi sprožil ustrezne postopke pred ustreznimi organi. In kaj so ti ugotovili:

 1. Upravno sodišče je pravnomočno ugotovilo, da je v tej zadevi šlo za nezakonito ravnanje Zalarja in Fišerja, še več zapisalo je, da sta ravnala samovoljno in da sta “zlorabila oblast”.
 2. Pravosodno ministrstvo je že takrat ugotovilo, da je šlo za nezakonito imenovanje, ki ima znake kaznivega dejanja.
 3. Inšpektorat za javni sektor je takrat ugotovil, da Škrlec ni bil imenovan na ta položaj po Zakonu o javnih uslužbencih, kar bi moral biti.
 4. Komisija za preprečevanje korupcije, pod vodstvom Gorana Klemenčiča, je prav tako ugotovila, da gre v tej zadevi za koruptivno ravnanje.

Dne 2. 4. 2015 smo v poslanski skupini SDS zato na Vrhovno državno tožilstvo in Generalno policijsko upravo podali obvestilo o sumu storitve KD zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki naj bi ga storila nekdanji minister Aleš Zalar in nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Vse od takrat pa postopki v zvezi s tem tako na policiji kot na tožilstvu potekajo nenavadno počasi in zavlačujoče. V nadaljevanju navajam kronologijo te zadeve:

 • Dne 10. 4. 2015 je Vrhovno državno tožilstvo zadevo odstopilo v reševanje Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani.
 • Dne 5. 5. 2015 je Policijska uprava Ljubljana na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani poslala obvestilo o ovadbi skupaj s predvidenim časom zaključka zadeve, ki naj bi bil 31. 7. 2015.
 • Dne 16. 7. 2015 in 11. 8. 2015 je Policijska uprava Ljubljana o zadevi obveščala Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani a zadeve ni zaključila.
 • Dne 13. 10. 2015 je Policijska uprava Ljubljana Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani poslala dokumentacijo, ki so jo v tej zadevi zbrali v predkazenskem postopku.
 • Dne 23. 12. 2015 je bil na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani sestanek pristojne tožilke in kriminalistov, na katerem je bilo dogovorjeno, da po Policijska uprava Ljubljana do 31. 1. 2016 podala zaključni akt.
 • Dne 21. 4. 2016 je Policijska uprava Ljubljana v tej zadevi podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.
 • Kazenska ovadba je bila dodeljena v reševanje tožilki Karmen Erčulj, ki pa je bila izvoljena v sodniško funkcijo.
 • Dne 19. 7. 2016 je bila zadeva dodeljena okrožni državni tožilki Manji Prezelj.
 • Okrožna državna tožilka Manja Prezelj je zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe pri Komisiji za preprečevanje korupcije in pri Finančnem uradu Ljubljana (nerazumljivo zakaj), dopolnitev pa je pričakovala do 15. 2. 2017.

Kaj se je s to zadevo dogajalo po tem, še ne vem. Bom pa podatke pridobil. Vsekakor pa bi to zadevo lahko preimenovali v “operacija reševanja vojaka Zalarja in Fišerja”, saj vse kaže, da bodo vsi naredili vse, da bo zadeva zastarala”.

Dr. Vinko Gorenak (Foto: STA)

No, to je bil seveda čas, ko je tožilsko organizacijo vodil prav Zvonko Fišer in ni bilo pričakovati, da si bo kdo izmed njemu podrejenih tožilcev upal spisati obtožni predlog zoper svojega šefa. Toda v začetku maja letos je vodenje tožilske organizacije prevzel Drago Šketa. Ne vem ali prav zato ali ne, toda dejstvo je, da je meni doslej še neznana tožilka ali tožilec spisal obtožni predlog zoper nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja in nekdanjega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja. Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic pa je očitano njima kaznivo dejanje. Do enega leta zapora jima grozi.

Še več, na moje presenečenje se je pretekli ponedeljek začelo tudi sojenje obema. No, točneje povedano, moralo bi se začeti. Toda Aleš Zalar obtožnega predloga in vabila ni sprejel, enako pa velja za odvetnika obtoženega Zvonka Fišerja. No, precej znano početje, ali ne. To običajno očitajo Janezu Janši, seveda ob navzočnosti kamer in mikrofonov, kar pa se v primeru omenjenih dveh ni zgodilo. Razumljivo. Tudi jasno zakaj. Toda še eno presenečenje. Sojenje se bo nadaljevalo 6. 11. 2017.

Sam primer je čist kot solza, nobenega dvoma ni, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v sostorilstvu obeh, vsi materialni dokazi so na sodišču. Zdaj je le še vprašanje, ali bo tudi sodstvo po policiji in tožilstvu korektno opravilo svoje delo.

Pa še ena podrobnost. Zakon veleva, da bi zaradi narave suma storitve kaznivega dejanja obdolženega Zvonka Fišerja njegov naslednik Drago Šketa moral zoper njega uvesti suspenz z delovnega mesta. Ali ga je? Odgovor je po mojih podatkih pozitiven!

dr. Vinko Gorenak