Arsenovič kot v časih partijskih politikov: Ne le župan, tudi sam bo postal dejanski glavni in odgovorni urednik!

Mariborski župan Saša Arsenović. (Foto: STA)

V MO SDS Maribor z zaskrbljenostjo spremljajo nov projekt mariborskega župana Saše Arsenoviča, od katerega občani in občanke ne bodo imeli prav nič, župan pa si očitno nadeja zgolj brezplačne promocije financirane iz proračuna MOM. Gre namreč za ustanovitev tiskanega brezplačnika z imenom Časopis, ki ga bodo prejemala vsa gospodinjstva v mestni občini Maribor.

Že zagotovitev denarja za ustanovitev Arsenovičevega glasila je sporna, saj so ga v znesku 175.000 evrov v proračunu uvrstili kar pod splošno postavko za EU-projekte. Že mestna svetnica iz vrst SDS, Vladimira Cokoja, je javno opozorila, “da morajo biti postavke v proračunu definirane, obrazložene in njihov namen jasen. Iz EU-projektov se tak časopis definitivno ne more financirati!”

In kako misli to Arsenovičevo medijsko trobilo delovati? Pod njegovo 100 odstotno kontrolo! V odloku o ustanovitvi brezplačnika je namreč navedeno, da bodo uredniški odbor sestavljali odgovorni urednik in šest članov, ta pa naj bi bil pri svojem delu neodvisen in samostojen. A v 11. členu odloka tudi piše, da je mandat odgovornega urednika vezan na mandat župana oziroma mestnega sveta. Nadalje se v istem členu navaja, da odgovorni urednik ob nastopu mandata pripravi idejno zasnovo časopisa, ki jo potrdi neposredno župan, spremembe zasnove pa lahko odgovorni urednik uvede le v soglasju z županom. Če odgovorni urednik ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko časopisa, lahko župan mestnemu svetu predlaga njegovo predčasno zamenjavo. Župan prav tako v “soglasju” z uredniškim odborom sam izbira zunanje izvajalce za posamezna tehnična in organizacijska opravila, je razkril poslanec SDS Dejan Kaloh, ki je tudi predsednik MO SDS Maribor.

Mag. Dejan Kaloh (Foto: posnetek zaslona)

Po tako spisanem odloku je jasno, da bo ravno mariborski župan Saša Arsenovič de facto glavni in odgovorni urednik brezplačnika Časopis in bo popolnoma pod njegovim nadzorom, kar zelo spominja na čase političnega enoumja iz prejšnjega sistema.

Dobri in učinkoviti župani ne potrebujejo takšnega prozornega ustvarjanja pozitivnega javnega menja o svojem delu s pomočjo občinskih brezplačnikov, ampak o tem pričajo uspešno izvedeni projekti in splošno zadovoljstvo občanov in občank z delom župana ter pozitivno ustvarjena klima zaposlenih na občini, je prepričan Kaloh. V osmih mesecih županovanja Arsenoviča za blagor štajerske prestolnice in njenih prebivalcev ni bilo narejenega prav nič, zaposleni pod okriljem MOM (npr. mestni redar, ki je Arsenoviču napisal kazen za njegov napačno parkiran  skuter, direktorica mariborske knjižnice, ki jo nihče ne povpraša o njenem mnenju, kaj storiti s propadajočo knjižnico) pa poročajo o veliki samopašnosti in prepotentni vehemenci župana Arsenoviča, še zaključi poslanec SDS.

Jerca Gale